Rachel Ann Proctor

Biografi og efterlysning

 
Hugo Larsen: Travelling Rachel, St. Thomas 1906

Hugo Larsen: Travelling Rachel, St. Thomas 1906

Denne lille artikel er et forsøg på at samle den smule viden, som vi har om Rachel Ann Proctor, f. ca. 1888 på øen Anegada i Britisk Vestindien. Den er samtidig en efterlysning af information om Rachel Proctors liv og familie.

Min interesse for Rachel Proctor er knyttet til det maleri, som ses til venstre. Portrættet er malet af Hugo Larsen i Dansk Vestindien og er indtil videre det eneste af hans malerier og tegninger af den egentlige farvede befolkning på Øerne, hvor vi kender den afbildede person. Maleriet har sin egen historie, som kan læses i artiklen Travelling Rachel.

Rachel Proctor blev født mellem 25. oktober 1887 og 27. april 1888 på øen Anegada, den østligste af de Britiske Jomfruøer i Caribien. Navnet Anegada betyder 'den druknede ø', en henvisning til at det er en lavtliggende koralø og dermed geologisk meget forskellig fra de øvrige jomfruøer. Erhvervsmulighederne på øen er få og små. Lidt fiskeri og lidt skattejagt i de mange skibsvrag, som omgav øen. De begrænsede jobmuligheder er vel baggrunden for, at vi finder mange indvandrere på St. Thomas fra netop denne ø omkring det forrige århundredeskifte. Heriblandt altså også Rachel Proctor.

Rachel Proctor kom til St. Thomas i 1896. I 1911 boede hun hos en onkel, købmand Samuel Witmore Proctor, og hans familie. Hun havde da en lille søn på 1½ år, Viggo Ivan Moron. Hvem hun fik sønnen med, ved vi ikke, ligesom hans senere skæbne er ukendt. Måske kan Rachels senere livsgerning som barnepige forklares med, at hun har mistet sin egen søn og derfor har kastet sin kærlighed på de børn, som hun kom til at passe.

Rachel bliver på et tidspunkt mellem 1914 og 1918 barnepige for Reimund Baumann og Margaret Ingeborg f. Baches børn. Parret bliver gift i december 1908 og får tre børn i årene 1909 til 1920. Baumann er politimester og dommer i Christiansted, senere guvernementssekretær og endelig generalkonsul efter overdragelsen af Dansk Vestindien til USA i 1917. Margaret er datter af købmand i St. Thomas J. William Bache.

At være barnepige er blevet Rachels kald. Hun elsker børnene, og de elsker hende. Hun følger dem overalt, og hun er selvfølgelig med, da familien besøger New York i 1918.

Da Baumann har afviklet den danske administrations forpligtelser i det, som nu er blevet US Virgin Islands, rejser familien hjem til Danmark i foråret 1920, og Rachel rejser med.

Allerede i 1921 udnævnes Baumann til dansk generalkonsul i Chicago, og så går turen over Atlanten igen. I Chicago vokser børnene op, bliver voksne og flytter hjemmefra. Men Rachel bliver, og hun følger med til København, efter at Baumann bliver pensioneret i 1947. Da Baumanns søn Harald i USA bliver gift og selv får børn, er det Rachel, som træder til og bliver barnepige for næste generation.

Rachel er altså blevet et faktotum for familien Baumann, og der er ingen tvivl om, at hun omfattes med en særlig veneration. Det fremgår af breve til familien Baumann, som oftest indeholder en særlig hilsen til Rachel. Men det træder måske stærkest frem i et dokument fra 1959, hvoraf det fremgår, at Baumanns på dette tidspunkt endnu ugifte datter Vilma indsætter Rachel som begunstiget i sin livsforsikring.

Dette er, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om Rachel Proctor. Det eneste andet, som vi ved om hendes slægt, er at hun i 1920 oplyser, at hendes nærmeste slægtning er en onkel J. Proctor i St. Thomas. Det kan måske være en fejlskrivning for ovennævnte Samuel Witmore Proctor.

Alle oplysninger om Rachel Proctor og hendes familie modtages med glæde. Hvem var hendes forældre? Hvem er den omtalte onkel J. Proctor i St. Thomas? Var hun i huset hos familien Bache, før hun blev barnepige for familien Baumann? Hvornår og hvor døde hun?

Tak til min gode ven Dante Beretta for hjælp med at finde information om Rachel Proctor i kilderne.


Se også:

Historien om maleriet Travelling Rachel.

En større reproduktion af maleriet.

Kunstmaleren Hugo Larsen. Af særlig interesse kan være det virtuelle galleri af hans vestindiske malerier og vestindiske tegninger samt beskrivelsen af hans 3½ år i Dansk Vestindien.

Øvrige biografier.