Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700

Udgivet af Svein Tore Dahl, Trondheim 1999

Bogen indeholder en gennemgang af de embedsmænd, som virkede i Midtnorge i perioden fra enevældens indførelse til 1700.

Det drejer sig om:

For hver kategori af embedsmænd er en kort beskrivelse af deres opgaver og myndighed. Udover ovennævnte omtales kategorierne takserborgere, vragere, natmænd og skarprettere.

Oplysningerne om embedsmændene falder i kategorierne karriere, økonomi og personalia (herunder familieforhold). Omfanget af oplysninger om de enkelte embedsmænd varierer stærkt i omfang fra få linier til flere sider.

Mange af de grundlæggende oplysninger stammer fra utrykte primærkilder.

Samme forfatter har beskrevet embedsmændene siden reformationen i Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660.

Efter genoptryk kan bogen atter bestilles via denne formular.

Læs i øvrigt om Svein Tore Dahls og Kåre Hasselbergs udgivelser på denne side.Støttegruppen for Svein Tore Dahl udarbejdede til denne bog et register.

Senest opdateret 21 nov 2004
Jan Tuxen