Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660

Udgivet af Svein Tore Dahl, Trondheim 1999

Bogen indeholder en gennemgang af de embedsmænd, som virkede i Midtnorge i perioden fra reformationen i 1536 til enevældens indførelse i 1660.

Det drejer sig om:

For hver kategori af embedsmænd er en kort beskrivelse af deres opgaver og myndighed.

Oplysningerne om hver enkelt embedsmand falder i kategorierne karriere, økonomi og personalia (herunder familieforhold). Omfanget af oplysninger om de enkelte embedsmænd varierer stærkt i omfang fra få linier til flere sider.

Grundlaget for bogen er de undersøgelser, som Svein Tore Dahl gjorde i forbindelse med skrivning af sin hovedopgave i historie i 1999. De grundlæggende oplysninger stammer i høj grad fra utrykte primærkilder.

Bogen blev siden fulgt op af Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700.

Efter genoptryk kan bogen atter bestilles via denne formular.

Læs i øvrigt om Svein Tore Dahls og Kåre Hasselbergs udgivelser på denne side.Støttegruppen for Svein Tore Dahl udarbejdede til denne bog forslag til rettelser og tilføjelser, samt til register.

Senest opdateret 21 nov 2004
Jan Tuxen