Støttegruppe for Svein Tore Dahl

I 1999 og 2000 skrev og udgav Svein Tore Dahl - tildels i samarbejde med Kåre Hasselberg - fire bemærkelsesværdige opslagsværker om embedsmænd og gejstlige i Midt- og Nordnorge fra reformationen og frem til ca. år 1700. Læs mere om bøgerne på denne side.

På trods af bøgernes indlysende kvaliteter har udgivelserne været problematiske på flere måder. Dahl var selv inde på nogle af problemerne i forordene til nogle af bøgerne. F.eks. var det ikke muligt at opnå nogen offentlig støtte eller fondsstøtte til hans undersøgelser og udgivelser.

Blandt andet på denne bagggrund besluttede en gruppe af læsere i foråret 2000 at danne en uformel støttegruppe for Dahls personalhistoriske forskning og udgivelser. Gruppen havde ingen formel organisation og intet kontingent, men et fælles formål.

Indtil Dahls altfor tidlige død i oktober 2000 var gruppens formål at støtte Dahls arbejde på forskellig vis, f.eks.:

Gruppen var aktiv i ca. et halvt år og nåede at fremstille og fremlægge registre og forslag til rettelser/tilføjelser til Dahls bøger. Alle øvrige aktiviteter, herunder opbygning af egen hjemmeside for Dahl, korrekturlæsning af fremtidige udgivelser, teknisk assistance hertil o.s.v. var på det forberedende stadie og måtte henlægges. Gruppen eksisterede dog formelt frem til eftersommeren 2001 for eventuelt at kunne medvirke til genoptryk af Dahls bøger, overdragelse af hans ufærdige materiale til en kvalificeret trediepart o.s.v. Da Dahls familie i august 2001 meddelte, at den selv påtog sig at genudgive Dahls bøger, besluttede gruppen at opløse sig selv.

Gruppen bestod ved sin opløsning af følgende medlemmer:
 
 
Navn E-mail Hjemmeside
Erik Lie erik.lie@st.telia.no
Henry L. Weckhorst henrylw@online.no
Jan Tuxen jan@tuxen.info www.tuxen.info
Lars Steinar Hansen larssh@online.no home.online.no/~larssh
Michael G. Landmark michael@landmark.as
Olav Berger oberger@enitel.no
Thor Egede-Nissen thorsr1@aol.com
Senest opdateret 4. december 2003
Jan Tuxen