Var Franz Liborius Schmitz også miniaturemaler?

En fjer, som blev til fem høns

Franz Liborius Schmitz var Danmarks og Norges i særklasse mest produktive silhuettør. Han var en sand mester i at klippe profilportrætter af personer, og når kunderne ville betale, svang han sig også op til at komponere egentlige genrebilleder af sine silhuetter af hele familier med en baggrund af en solnedgangshimmel, skibe, bygningsdetaljer, træer, fugle o.s.v.

Han satte bestemt ikke sit lys under en skæppe. Hvor han kom frem, averterede han i svulstige vendinger med sin evne til at klippe vellignende portrætter. Der kendes et betragteligt antal annoncer fra hans hånd, og de omhandler alle hans klippede silhuetter. Dem levede han af, og dem efterlod han mange tusinde af, hvoraf mange stadig eksisterer.

I hans samtid var der også andre silhuettører med afvigende teknikker. Nogle malede eller skar silhuetterne i forskellige materialer, og der kendes en del miniaturesilhuetter i form af medailloner o.l. I en lidt anden klasse var der kunstnere, som malede egentlige portrætter i miniature med ansigtsdetaljer. Hvis Schmitz havde behersket nogle af de andre teknikker, ville han også med sin kommercielle indstilling have averteret sine talenter på disse områder. Men det gjorde han ikke.

Stor var derfor min forbavselse, da jeg en dag så en annonce på nettet fra en østrigsk kunsthandel, som havde et malet miniatureportræt af Franz Liborius Schmitz til salg. Kunsthandleren gjorde endda et stort nummer ud af at beskrive, hvordan han og husets venner havde fundet signaturen, havde identificeret den afbildede franske officer, havde dateret portrættet til 1815-19 og havde fundet bevis for, at kunstneren måtte være Franz Liborius Schmitz. At miniatureportrættet er signeret Schmitz, er der ingen tvivl om. Dateringen samt identiteten af den afbildede kan jeg ikke kommentere, for mit kendskab til officersuniformer fra starten af 1800-tallet kan ligge på et meget lille sted.

Derimod er det nemt at påvise, at Schmitz ikke er mester for dette miniatureportræt. For det første malede han ikke portrætter, heller ikke en miniature. Hvis han havde haft evner i den retning, ville han ikke have holdt dem skjult i sine annoncer. For det andet ligner signaturen Schmitz på miniatureportrættet ikke den signatur, som F.L. Schmitz efterlod på enkelte af sine silhuetter. For det tredie var Schmitz ikke i Frankrig i tidsummet 1815-19, hvor hans færden i Danmark og i hertugdømmerne i det nuværende Nordtyskland er ganske velbeskrevet.

Men hvordan havde den østrigske kunsthandler så fundet 'bevis' for, at Franz Liborius Schmitz var mester for miniaturen? Jo, litteraturen om F.L. Schmitz er sparsom, specielt på engelsk og tysk, så det eneste, han kunne finde, var at Schmitz havde været i Frankrig, og at han arbejdede i Danmark og Norge i 1803-16. Det rummede jo plads til, at Schmitz kunne have været i Frankrig i det omtalte tidsrum 1815-19. Og så fandt kunsthandleren i det svenske Nationalmuseums kataloger på nettet et - ganske vist uafbildet - portræt udført af F.L. Schmitz. Det endegyldige 'bevis' var dog, at han fandt et miniatureportræt i det finske Sinebrychoff Museums kataloger tilskrevet F.L. Schmitz. Dermed var sagen klar, mente han. At han samtidig overså (eller ignorerede?), at malestilen i Sinebrychoff Museums miniatureportræt er en ganske anden end i hans eget er en uvæsentlig detalje i denne sammenhæng.

Tilbage står så spørgsmålet om, hvordan Sveriges Nationalmuseum og Sinebrychoff Museum i Helsinki kan mene, at de ejer miniatureportrætter udført af F.L. Schmitz. Derfor skrev jeg i februar 2012 til begge museer, forklarede mit ærinde og bad dem dokumentere baggrunden for deres tilskrivninger. Begge museer svarede høfligt og omgående tilbage, at de havde videresendt min henvendelse til rette vedkommende. I skrivende stund har jeg ikke hørt mere fra museerne.

Dette var en lidt anderledes historie om, hvordan en enkelt fjer blev til fem høns. Man kan stadig finde den østrigske kunsthandlers annonce for Franz Liborius Schmitz' påståede miniaturemaleri på nettet. Af indlysende grunde vil jeg dog ikke linke til annoncen.