Jan TuxenBiografier  >  Henning Bernhoft English, please!
Henning Amtorp Hansen Bernhoft (1914-99)
Civilingeniør, genealog
Henning Bernhoft blev civilingeniør i 1937. Efter en periode hos Statens civile Luftværk kom han i 1941 til Chr. Hansens Laboratorium, en virksomhed stiftet af Henning Bernhofts farfar. Efter at have været udstationeret i en periode blev Henning Bernhoft underdirektør i 1953, og fra 1969 til sin pensionering i 1973 var han direktør for virksomheden.
Henning Bernhoft var levende interesseret i slægtsforskning, og han leverede meget betydelige bidrag til udredning af sammenhængene i mange af de slægter, som han og hans hustru, tidligere hofdame Benedikte Grut, er del af. Hans største betydning for udforskningen af slægten Tuxen består i etablering af meget omfattende og minutiøse efterslægtstavler for langt de fleste af familiens grene.
Da generalløjtnant A.P. Tuxen - en anden af de store slægtsforskere i familien - i 1924 færdiggjorde sin bog "Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mandslinien)", omfattede denne en efterslægt på 281 personer. A.P. Tuxen skrev i sit forord bl.a.:
"Da Slægten nu er spredt over 4 Verdensdele, har det været forbundet med store Vanskeligheder at faa indhentet de nødvendige Oplysninger; adskillige af disse er ret ufuldstændige; nærværende Stamtavle vil maaske være den sidste, der overhovedet kan tilvejebringes".
Men det blev bestemt ikke tilfældet. I 1980erne udgav Henning Bernhoft tre bøger om efterkommerne af hhv. Peder Mandrup Tuxen (1783-1838), Elias Tuxen (1755-1807) og Margrethe Tuxen (1646-1720). Disse tavler omfatter mere end 2.000 efterkommere i slægten Tuxen. De dækker både mands- og kvindelinier og omfatter stort set hele slægten, bortset fra efterkommere af ridefoged Lorenz Tuxen (1618-82). Selv om disse slægtstavler af praktiske grunde er delt op i flere dele, gjorde Henning Bernhoft altså A.P. Tuxens ord grundigt til skamme, endda uden anvendelse af vore dages mere effektive værktøjer.
Vi og vore efterkommere har altså en del at leve op til, men vi har fremfor alt fået et særdeles solidt grundlag at bygge videre på.


Litteraturliste for Henning Bernhofts udgivelser vedrørende slægten Tuxen:

'Kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen, 1783-1838, og hans Efterkommere', Rungsted Kyst 1985.

'Efterkommere af Margrethe Tuxen, 1646-1720', Rungsted Kyst 1986.

'Kaptajnløjtnant Elias Tuxen, 1755-1807, og hans Efterkommere', Rungsted Kyst 1988, samt 'Bilag til Slægtstavle for Kaptajnløjtnant Elias Tuxen og hans Efterkommere', Rungsted Kyst maj 1993.

Hertil kommer en uudgivet anetavle omfattende ca. 800 aner, hvoraf en del med forbindelse med slægten Tuxen.

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 27 maj 2002