Michael Dupont (f. 1980)

Historiker, arkivar og professionel genealog

Michael Dupont er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han har både fra sin uddannelse og fra sin ansættelse på Rigsarkivet erhvervet stor erfaring i anvendelse af de danske arkiver til personalhistoriske undersøgelser.

Dupont har - sin unge alder til trods - allerede leveret vægtige bidrag til dansk personalhistorie, f.eks. "En fynsk præsteslægt på Christian IV's tid" [Personalhistorisk Tidsskrift 2004:1, s. 92-102].

Et af Duponts særkender er hans evne til at afdække betydningen af ellers oversete kildematerialer. Se f.eks. "Pasprotokoller - en glemt kilde til slægtsforskningen" [Slægt & Data 2007:1, s. 8-11] og "Arv og skifte. Arve- og skiftepraksis i Helsingør i 1570erne" [Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 63-88]. Han er desuden en anerkendt ekspert i tydning og praktisk anvendelse af tidligere tiders skriftsprog, se "Dagligdagsskriftens udvikling i Danmark" [Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 134-139]. Dupont er tidligere ansvarshavende redaktør for Personalhistorisk Tidsskrift.

I firmaet arkivaren.com (www.arkivaren.com) påtager Dupont sig arkivundersøgelser for offentlige institutioner, firmaer og private.