Lauritz Howe (1869-1945)

En biografi

Lauritz Howe: Selvportræt

Lauritz Howe: Selvportræt

Lauritz Howe er blandt de malere, som levede af at sælge deres billeder uden at gøre noget stort væsen af sig. Man kan vel kalde ham gammeldags i den forstand, at han ikke fulgte tidens fremherskende kunstneriske strømninger, men malede i en naturalistisk stil igennem hele sin karierre. Han var en habil kunstmaler med en bred og populær motivkreds lige fra 'hjorten ved skovsøen' over landskaber, blomster, opstillinger, marinebilleder, portrætter, dyregouacher og modelstudier til de indtagende scenerier fra København, som blev hans speciale. Howe havde et veludviklet blik for det idylliske og nostalgiske i et motiv, og han afholdt sig ikke fra at fjerne forstyrrende elementer for at fastholde stemningen. Læg f.eks. mærke til, at der ikke optræder biler på hans motiver. Ud over malerier udførte Howe også dekorationsopgaver på Christiansborg.

Howe blev uddannet som dekorationsmaler i København. Som elev malede han blandt andet himle på Kristian Zartmanns malerier. Han fik sin egentlige kunstneruddannelse i München, sandsynligvis i årene 1901-03, men arbejdede hovedsageligt i Danmark, hvor han bl.a. var repræsenteret med billedet "Høst" på Kunstnernes Efterårsudstilling på Charlottenborg i 1905. I april 1920 havde Howe sammen med maleren Victor Borregaard en separatudstilling. En københavnsk avisanmelder skriver fra denne udstilling:

"I Howes henved 35 Landskaber finder man en noget naiv, men troværdig og omsorgsfuld Skildring af Tingene, som de ser ud for ham - d.v.s.: for de ni Tiendedele af Danmarks Befolkning. Der er kønne Smaating imellem, helt hyggelige smaa Billeder, og Howe vil utvivlsomt med sin redelige og lettilgængelige Kunst formaa at sprede megen Glæde i de tusind Hjem."

Hvis man ser bort fra den arrogante og elitære tone - som nok er i tidens ånd - så giver anmeldelsen en ganske rammende karakteristik. Howe var en både produktiv og populær maler, som formåede at leve af sin kunst. Det var dog ikke kunstmuseerne, som købte hans kunst. De eneste af hans malerier, som mig bekendt befinder sig på museum, ejes af Københavns Bymuseum, der har købt sit efterfølgende, og af Øregaard Museum, som har arvet sit.

Man kan af Howes efterladte produktion slutte, at han har rejst over hele Danmark. Se f.eks. hans lille galleri samt oversigten over auktionspriser. Der er ikke i hans produktion noget tegn på, at han skal have været på større rejser i udlandet. I de seneste år opholdt han sig mest i København.

Redaktionerne af Weilbachs Kunstnerleksikon har ikke fundet Howe værdig til optagelse i dette værks forskellige udgaver. Et enkelt leksikon, "Dansk Billedkunst" af H. Slyngbom fra 1947, nævner ham i to linier: "Landskaber og Billeder med legende Børn".

Vores samlede viden om Howe er derfor ganske ringe. Hvis du kender noget til Lauritz Howe, hans uddannelse og hans liv samt hans kunstværker, vil jeg derfor gerne kontaktes, så vi kan riste en rune over ham. Det fortjener han. God kunst bliver ikke ringere af også at være populær.

Tillad mig at give et lille eksempel på, hvor ukendt Howe er - eller rettere var: Før jeg skrev disse sider om ham, var der ingen i kunstverdenen, som kendte hans biografiske data. Men der findes som nævnt et enkelt af hans billeder på Københavns Bymuseum, nemlig et maleri fra Nyhavn dateret 1912. Dette billede og dets datering har igennem tiden fået mange kunsthandlere til at skrive "Lauritz Howe (1912-)", når de har solgt hans malerier.

Som en slags kompensation for den manglende omtale andetsteds af Lauritz Howe har jeg startet et lille virtuelt galleri af hans billeder, så du kan få et indtryk af hans motiver og kunnen. Kig indenfor i det virtuelle galleri.


Slægtsdata

Lauritz Georg Christian Howe blev født 5. maj 1869 i Odense som søn af musiker Joachim Ludvig Christian Howe og Anna Marie f. Larsen. Howe døde i august 1945 i København. Gift 1903 med Sofie Ingemann (1876-1949), datter af lærer Frederik Vilhelm Ingemann og Anna Elisabeth f. Storm. 3 børn.


Se også: