Lauritz Howe: Skoleskibet København

Lauritz Howe: ØK's skoleskib, den femmastede bark København, u.å., olie på lærred, 45 x 65 cm. Privateje.

Skoleskibet København var et yndet motiv, som Lauritz Howe malede flere gange, faktisk så mange gange og med så små forskelle, at man fristes til at kalde disse malerier for trommesalskunst. Det er karakteristisk, at alle de kendte eksemplarer er uden årstalsangivelse og dermed velsagtens malet efter skoleskibets forlis i 1928. Howe næppe har været stolt af denne 'masseproduktion'. Hans signatur på disse billeder er så utydelig, at auktionshusene ofte ikke genkender den, når de får et eksemplar til salg. Muligvis har han også malet under pseudonymer, eftersom der kendes malerier af skoleskibet København, som har en skuffende lighed med Howes, men er signeret med navne som L. Hauer og C. Neumann. Også disse er udaterede.
Se også billede nr. 19.

Du kan læse mere om skoleskibet København på www.skoleskibet-koebenhavn.dk

<< Forrige  | Oversigt  | Næste >>