Poul Kinafarer

Efterlysninger

Poul Kinafarers slægt er stor og rummer selvfølgelig både små og store mysterier. Nedenfor følger nogle af de spørgsmål, som jeg og andre vil blive glad for at få besvaret.

Efterkommere af købmand i Faaborg Poul Jacobsen (1768-1848)
Lærer Johannes Jacobsen

Lærer Johannes Jacobsen

Jeg savner i høj grad oplysninger om efterkommerne af Poul Kinafarers yngste søn, kancelliråd Poul Jacobsen (1768-1848), som overtog den store købmandsgård i Faaborg efter forældrene. Denne efterlysning er netop blevet aktualiseret, fordi der på den anden side af kloden er dukket en malerisamling op fra denne del af familien.

Her følger nogle af de grene, som jeg meget gerne vil vide mere om:

Johannes Samuel Jacobsen var lærer ved Mulernes Legatskole i Odense fra 1922. Han var født i Pårup i 1891, blev student fra Odense Katedralskole og blev uddannet som lærer ved Skårup Seminarium i 1904. Fra 1906 til 1912 var han lærer i Holbæk, fra 1912 til 1922 på Korsør Kommunes Realskole, inden han kom til Mulernes Legatskole i 1922. Han var tillige meddommer ved maskinisteksamen fra 1927 til 1931 og var censor ved konstruktøreksamen.

Lærer Johannes Jacobsen var gift med Dagny Elisabeth Hansen. Jeg håber og tror, at parret har haft børn, og jeg vil meget gerne i forbindelse med efterkommere af lærer Jacobsen, lige som jeg meget gerne hører fra andre, som kender til familien. Måske elever, som har haft lærer Jacobsen i skolen?

Martha Eleonora Birgitte Jacobsen (1849-1889) blev gift med smed i Kværndrup Rasmus Christiansen (f. 1860). Hun døde i barselssengen, men nåede at føde datteren Fanny Marie Eleonore Camilla Christiansen (f. 1889). Efter et års tid tog enkemanden sig en husbestyrerinde, som han først gjorde gravid og derefter giftede sig med. Herefter fortaber sporet af Fanny Christiansen sig.

Lydia Camilla Louise Jacobsen (f. 1854) blev i 1890 gift med lagerekspedient på Løve Apoteket i Odense Carl Frederik Møller (1856-1916). I 1916 var parret gæstgivere i Ørbæk. Fik dette par børn?

Karen Ingeborg Sophie Frederikke Faber blev født 1875 i Ishøj syd for København. Hendes forældre var Mariane Lihme Kisbye og Hans Faber, som dengang var ejer af Vildtbanegård. Efter sigende blev han senere gårdejer ved Ullerslev på Fyn. Måske er det gået ned ad bakke, for ved datterens konfirmation i 1889 bor familien på Brangstrup Mark ved Ringe, og Hans Faber er fhv. gårdejer. Året efter ved folketællingen betegnes han som proppeskærer. Karen Faber gifter sig i 1894 med købmand i Nyborg, senere i København Anders Hansen og får børnene Hans Peter Christian Marius Faber Hansen (1895-) og Maja Christiane Faber Hansen (1897-). Familien opløses tilsyneladende, og sønnen Hans Peter adopteres i 1907 af mormorens søster Sophie Torup, som dør i 1909, hvorefter sporene af Hans Peter Faber Torup fortaber sig. Datteren Maja adopteres i 1919 af moderens nye mand, grosserer Charles Elwarth, under navnet Maja Christiane Faber Elwarth. Hvad blev der af hende?

Poul Kinafarers tekopper

Der skal have eksisteret et særdeles romantisk testel, hjembragt af Poul Kinafarer på en af hans sørejser til Canton i 1740-erne.

Det beskrives som et kaffe- og testel af fineste kinesiske porcelæn med initialerne P.J.S. og M.M.H.D. i forgyldte bogstaver samt en grevekrone i rødt og forgyldt over to brændende hjerter i rødt.

Den romantiske historie er naturligvis, at Poul Kinafarer har bestilt og betalt dette stel på en af sine kinafarter og har afhentet det på den næste, hvorefter han har friet til sin Mette Marie og har foræret hende stellet, da hun gav ham sit ja.

Kilderne siger intet om, hvem der har ejet dette stel, kun at store dele af det er gået tabt, men at enkelte dele stadig skulle befinde sig i familien.

Hvis du kender til dele af dette stel, hører jeg meget gerne fra dig.

Et maleri af Chr. Winning
Et maleri af Chr. Winning

Et maleri af Chr. Winning

Dette maleri er signeret Chr. Winning. Det er fristende at tro, at kunstneren er efterkommer af Poul Kinafarers ældste datter Maren Jacobsen (1750-1836) og hendes mand, skipper Hans Christensen Winning (1732-87).

Hvis nogen har oplysninger om maleren Chr. Winning og evt. hans familieforhold, vil Orla Møller Petersen (omp@email.dk) og jeg være glad for en henvendelse.