Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700

Udgivet af Svein Tore Dahl, Trondheim 2000

Bogen indeholder en gennemgang af de præster og andre gejstlige, som virkede i Midt- og Nordnorge i perioden fra reformationen i 1536 til omkring år 1700.
Dette er det første samlede værk, som er skrevet om gejstligheden i det pågældende område og den nævnte tidsperiode i 100-150 år. En af forgængerne er Erlandsens værk om den nordenfjeldske gejstlighed, som blev udgivet i midten af 1800-tallet. Erlandsens oplysninger om tiden før år 1700 var (iflg. Dahl) stort set udelukkende bygget på "Catalogus imprimis Pastorum Dioceceseos Nidarosinsis", en håndskrevet bog af sognepræst på Sunnmøre Ebbe Carstens Tønder, som døde 1785. En anden forgænger var "Den norske kirkes geistlighed i reformations-aarhundrede 1536-1600", udgivet af A. Chr. Bang i 1897. For Finnmarks vedkommende kan også nævnes "Prester, prestegjeld og kirker i Finnmark i det 17de århundrede", Meddelelser fra det Norske Riksarkiv bd. II, af Peter Ravn Sollied.

Dahls udgangspunkt har dels været ovennævnte værker, dels tilgængelige primærkilder og endelig en række trykte kilder.

Bogen omhandler:

For Nidaros bispedømme, for provstierne og for hver enkelt sogn er en kort beskrivelse. For hvert sogn er nævnt både sognepræster og kapellaner.

Oplysningerne om hver enkelt præst omfatter både karriere og personalia (herunder familieforhold) og varierer stærkt i omfang fra få linier til flere sider.

Efter genoptryk kan bogen atter bestilles via denne formular.

Læs i øvrigt om Svein Tore Dahls og Kåre Hasselbergs udgivelser på denne side.Støttegruppen for Svein Tore Dahl udarbejdede til denne bog forslag til rettelser og tilføjelser, samt til register.
Se også Norsk Slektshistorisk Forenings side om det mangeårige projekt Norsk Prestehistorie, som til sin tid skal omfatte biografier af samtlige norske præster fra reformationen og til starten af 1700-tallet. Foreløbig findes på siden et næsten komplet personregister.

Senest opdateret 21 nov 2004
Jan Tuxen