Nekrolog:
 

Svein Tore Dahl

Få driver slektsforskning på profesjonelt nivå i Trondheim, og det var et stort tap da historikeren Svein Tore Dahl uventet døde 2. oktober, ennå ikke 42 år gammel. Hans innsats fikk ingen medieomtale mens han levde, selv om han i de siste atten månedene av sitt liv skrev og utga fire bøker som umiddelbart er blitt blant de flittigst omtalte kildeverkene vedrørende nordenfjeldsk slektsgranskning.
Dahl ble født i Trondheim 10. november 1958. Da han som voksen begynte å kartlegge sin egen slekt, ble hans interesse for historie vakt. Resultatet var at han gjennomførte videregående skole og handelsskole som privatist, lot seg immatrikulere og studerte historie og religion ved NTNU finansiert ved deltidsjobb og slektsforskningsoppdrag fra privatpersoner. Hovedfagstudiet ble avsluttet 1999 med et arbeid om de administrative funksjoner i Trondheim og rekrutteringen til disse i 1536-1660.
I påvente av fast jobb i arkivverket der han kunne utnytte sine interesser drev han intens arkivgjennomgang og bokskriving. I 1999 utga han på eget forlag to bøker om embetsmenn i Midt-Norge 1536-1700 og (sammen med genealogen Kåre Hasselberg) en tilsvarende for Nord-Norge. I 2000 kom et 400-siders verk om geistligheten i Nord- og Midt-Norge 1536-1700. Hans søking i primærkilder gjorde det mulig å beriktige og supplere tidligere utgitt litteratur på disse feltene, noe ikke minst landets slektsforskere oppdaget og satte pris på. Han fikk faktisk en støttegruppe av frivillige over internett som ville prøve å kompensere for de kummerlige økonomiske rammer hans forskning ble drevet under. Gratis registre til hans bøker kan således lastes ned fra internett.
Dahl var den første til å medgi at hans bøker var prøveutgaver som skulle utgis i mer definitiv form når ytterligere arkivmateriale var gransket. I ettertid er det lett å se hva vi hadde gått glipp av dersom han hadde utsatt utgivelsene til manuskriptene var i plettfri stand. Og hans planlagte borgerbok for Trondheim blir nå ikke realisert.
Dahl var en beskjeden og hjelpsom mann, og en kjent skikkelse i brukermiljøet ved Statsarkivet i Trondheim. Han huskes av mange som har fått hjelp med personlige slektsoversikter eller andre arkivproblemer.
Ved siden av den norske var han særlig opptatt av russisk historie. Ellers var han glad i reising og fjellvandringer. Han etterlater samboer, samt to barn fra et tidligere samboerskap. De er ikke alene i sitt savn. Men merket står selv om mannen er falt.

Ola StrømOvenstående nekrolog blev bragt i Adresseavisen, Trondheim 2. november 2000.
Den gengives her med tilladelse fra forfatteren.

Støttegruppen for Svein Tore Dahls forskning og udgivelser.