Jan Tuxen

Om denne hjemmeside

Denne hjemmeside er startet i marts 1999 og har siden været under konstant udvikling. Den har flyttet lidt rundt, men har siden medio 2002 været at finde på domænet tuxen.info.

Formålet med hjemmesiden er primært at formidle viden om de emner, som optager mig, altså for at skabe eller skærpe andres interesse for de samme emner. Et andet vigtigt formål er at skabe kontakt med andre, som i forvejen ved noget om de samme emner.

Hvis du har lyst til at se, hvorfor min hjemmeside er kommet til at se ud, som den gør, kan du surfe ind på min side om hjemmesidedesign.

Jeg følger det princip at offentliggøre information, når jeg mener, at andre vil kunne have glæde af den, eller når andres kritiske blik vil kunne gavne mit fortsatte arbejde. Jeg venter ikke, til jeg er færdig med et emne, så du må forvente forskellige grader af færdiggørelse på mine sider. Her er ikke så mange blinkende og roterende hornlygter, men mest tekst - faktisk rigtig meget tekst. Grafik bruger jeg sparsomt og kun til at illustrere, ikke til layout, underholdning og distraktion.