Jan TuxenPoul Jacobsen Kinafarer  >  Kildefortegnelse English, please!
Poul Jacobsen Kinafarers slægt
Litteratur og andre kilder

'Den Bøving-Jacobsenske Slægt, Blade af gamle Faaborg-Familiers Historie', ved Lærer F.F.M. Jacobsen, Ringe. Svendborg Amt, Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund, 1915. Artiklen kan ses hos Historisk Samfund for Fyn: www.histfyn.dk/PDF/1915/Den%20B%C3%B8ving-Jacobsenske%20Sl%C3%A6gt.pdf

'Poul Jacobsen. Endnu et Par Blade af en gammel Faaborg-Families Historie', ved Lærer F.F.M. Jacobsen, Ringe. Svendborg Amt, Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund, 1922.

'Meddelelser om Slægten Tolderlund gennem 200 Aar', ved L. Tolderlund-Hansen, Fyens Stifts Bogtrykkeri, Odense 1915.

'Slægten Storm fra Håstrup' af Palle Gravesen, Personalhistorisk Tidsskrift 1966, bind 1. Artiklen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek: dis-danmark.dk/bibliotek/900596.pdf#page=62.

'Sofie Olsen født Storm', Mindeskrift i Anledning af Hundredaaret for hendes Fødsel. Udgivet af hendes sønner. Privat tryk 1956.

Hans Storms dagbog fra en rejse til Østasien med Asiatisk Kompagnis skib 'Frederik VI' fra 21/4 1829 til 10/10 1830. Ikke udgivet.

'Faaborg Bys Historie I-II', Aage Fasmer Blomberg, udgivet af Faaborg Byhistoriske Arkiv 1956.

'Rasmus Storms nodebog', Jens Henrik Koudal. En fynsk tjenestekarls dansemelodier o. 1760. Forlaget Kragen 1987.

'Byen Under Klokketaarnet' af Georg Rønberg. Udgivet på E. Jespersens Forlag uden årstalsangivelse (1926). Genudgivet 1949 på Hus og Hjems Forlag i et bind, som også omfatter to andre af Georg Rønbergs romaner.

'Købmandsslægten Jacobsen i Faaborgs Privatarkiv', dokumentsamling, som beror på Landsarkivet for Fyn.

'Poul Jacobsen Kinafarers Barndomshjem og Efterslægt i Svanninge', artikel af Mette Hansen, Klokketaarnet (medlemsblad for Faaborg og Omegns Hjemstavnsforening), December 1953.

'Om Poul Jacobsen Kinafarers Barndomshjem', artikel af Mette Hansen, Faaborg Avis 31/12 1953.

'Jeg kan huske', Johannes Larsen, Gyldendalske Boghandel 1950.

'POUL KINAFARERs efterkommere - Slægten Storm', Tove Storm Tuxen og Jan Tuxen, privat tryk 1994.

Hans Storms liv og levned 1810-1878, Erik Ingemann, privat tryk 2002.

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 16. juli 2019