Jan Tuxen  >  Poul Kinafarers slægt > "Poul Kinafarers efterkommere - Slægten Storm" > Kilder og henvisninger   English, please!

Kilder og henvisninger

Vi har nedenfor anført nogle af de skrifter, som indeholder yderligere oplysninger om familien. De har ikke alle bidraget til nærværende slægtsbog, men de er alle spændende at læse for den, der interesserer sig for familiens historie.

1. 'Den Bøving-Jacobsenske Slægt, Blade af gamle Faaborg-Familiers Historie', ved Lærer F.F.M. Jacobsen, Ringe. Svendborg Amt, Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund, 1915.

2. 'Poul Jacobsen. Endnu et Par Blade af en gammel Faaborg-Families Historie', ved Lærer F.F.M. Jacobsen, Ringe. Svendborg Amt, Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund, 1922.

3. 'Slægten Storm fra Håstrup' af Palle Gravesen, Personalhistorisk Tidsskrift 1966, bind 1.

4. 'Sofie Olsen født Storm', Mindeskrift i Anledning af Hundredaaret for hendes Fødsel. Udgivet af hendes sønner. Privat tryk 1956.

5. Hans Storms dagbog fra en rejse til Østasien med Asiatisk Kompagnis skib 'Frederik VI' fra 21/4 1829 til 10/10 1830. Ikke udgivet.

6. 'Faaborg Bys Historie I-II', Aage Fasmer Blomberg, udgivet af Faaborg Byhistoriske Arkiv 1956.

7. 'Rasmus Storms nodebog', Jens Henrik Koudal. En fynsk tjenestekarls dansemelodier o. 1760. Forlaget Kragen 1987.

8. 'Byen Under Klokketaarnet' af Georg Rønberg. Udgivet på E. Jespersens Forlag uden årstalsangivelse (1926). Genudgivet 1949 på Hus og Hjems Forlag i et bind, som også omfatter to andre af Georg Rønbergs romaner.

9. 'Købmandsslægten Jacobsen i Faaborgs Privatarkiv', dokumentsamling, som beror på Landsarkivet for Fyn.

10. 'Et Livsbillede fra gamle Dage', Kristian Lohmann, Hjem og Skole, 1918. Omhandler Oline Marie Brandstrup.

11. 'Om Poul Jacobsen Kinafarers Barndomshjem', artikel af Mette Hansen, Faaborg Avis 31/12 1953.

12. 'Jeg kan huske', Johannes Larsen, Gyldendalske Boghandel 1950.


<< Efterslægtstavle  |  Indholdsfortegnelse  |        

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 17 nov 2002