Jan TuxenPoul Kinafarer  >  Hans Storm English, please!
Hans Storm (1810-78)
Skipper

Hans Storm var oldebarn af den navnkundige købmand i Faaborg Poul Jacobsen Kinafarer. Slægtens rigdom havde dog været kortvarig, og Hans' forældre, skipper i Assens Niels Willads Storm (1783-1869) og Anna Maria Elisabeth Möller (1784-1867), var ganske jævne folk.

Som 18-årig gjorde Hans sin første bedrift, idet han lod sig hyre til en kinafart med 'Frederik VI'. På denne kinafart skrev han dagbog, som mest handler om den jævne sømands dagligdag med reb, sejl, dødsfald o.l. Sønnesønnen Povl William Storm har afskrevet og tildels transkriberet dagbogen for ca. 50 år siden. Denne afskrift har vi lagt ind i et tekstdokument med ordforklaringer. Det er det eneste skrift, som kendes fra Hans Storms hånd.

Hans Storm fik styrmandseksamen i 1828 og blev siden skipper for købmænd i Assens og Kerteminde. I 1841 giftede han sig med Sophie Marie Brandstrup fra Frederikshavn, og de fik 5 børn, som alle kom godt i vej. To af disse børn, Elisabeth Ingemann og Mathilde Højgaard, har omkring 1920 beskrevet familiens historie i 'Den Jacobsen-Stormske Slægt', som er gengivet i vores lille slægtsbog 'Poul Kinafarers efterkommere - Slægten Storm', 1994. Sønnerne af en tredie søster, Sophie Olsen, har yderligere beskrevet familien i 'Sofie Olsen født Storm', 1956.

Erik Ingemann, selv tipoldebarn af Hans Storm, har i 2002 skrevet en spændende bog om Hans Storm.

Billedet af Hans Storm til venstre er malet på metalplade o. 1841-42. Det tilskrives maleren Christopher Faber (1800-69). Billedet beror hos Gunnar Ib Olsen, og affotograferingen er foretaget af Erik Ingemann.


Poul Kinafarers slægt
Hans Storms slægt
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 12. maj 2008