Julius Benjamin Sorterup (1815-49)

En efterslægtstavle

Julius Benjamin Sorterup var for sin tid en kendt præst, arkæolog og numismatiker. Selv om han kun blev 34 år gammel, nåede han at få to børn og en interessant efterslægt, som det fremgår nedenfor.

Men hvordan fik han slægtsnavnet Sorterup? Stammede han eller hans aner fra landsbyen Sorterup mellem Sorø og Slagelse, eller er der andre forklaringer?

Vi ved med sikkerhed, at han blev født i Hjortespring af en enke Anna Sorterup, hvis mand iflg. kirkebogen formodedes at være død på en rejse i Jylland. Men herefter er der ingen troværdige svar, kun spørgsmål og hypoteser. Hvem er Julius Sorterups far, hvorfor er han ikke nævnt i kirkebogen, hvordan havner hans enke i Hjortespring, og hvorfra har hun sit efternavn eller tilnavn Sorterup?

Henning Bernhoft nævner i sin bog om præsteslægten fra Sorterup den hypotese, at Julius Sorterups far kan have været Caspar Jochumsen med tilnavnet Sorterup. Caspar Jochumsen var søn af en skomager i Holbæk, han giftede sig 5. maj 1797 i Skt. Nikolaj Kirke i København med Anne Larsdatter og nedsatte sig som øltapper i København. Bernhoft nævner dog meget redeligt, at tilnavnet Sorterup kun nævnes ved brylluppet og ikke ved hans øvrige børns dåb.

Billede

Skt. Nikolaj kirkebog ved Caspar Jochumsens vielse til Ane Larsdatter

Hypotesen lider blot af en alvorlig mangel: Navnet Sorterup nævnes ikke ved brylluppet. Her benævnes han Caspar Jochumsen Soderup. Bernhoft fandt to døtre, og jeg har fundet yderligere tre, alle døbt med efternavnet Jochumsen. Tilnavnet Sorterup stammer heller ikke fra hans hustru Anne Larsdatter, som var datter af smed Lars Hansen i Bendstrup, Alsønderup Sogn i Nordsjælland. Navnet Sorterup forekommer heller ikke i Caspar Jochumsens døtres efterslægt. Jeg tror - og det er også kun en hypotese - at Caspar Jochumsen på sin vej fra Holbæk til København har boet i landsbyen Soderup ved Tølløse, og at han derfor karakteriseres ved dette navn ved brylluppet og ikke siden.

Kan Caspar Jochumsen alligevel være far til Julius Sorterup? Intet er umuligt, så længe vi ikke ved bedre. Men der er ingen indikationer, som peger i den retning. Julius Sorterup er ikke repræsenteret ved kirkelige handlinger i sine formodede søstres slægt, og de ikke i hans. Der er heller ikke navneopkald i Julius Sorterups efterslægt, som tyder på nogen forbindelse. Hans børn er opkaldt efter hans plejemor Petra Schansgaards børn Vilhelmine og Conrad.

Men derfor kan slægten være interessant nok. Her følger en tavle over de første generationer af Julius Benjamin Sorterups efterkommere:


Første Generation

1. Julius Benjamin Sorterup, f. 8 feb 1815 i Hjortespring, Herlev Sogn, (søn af Anne Sorterup), døbt 7 maj 1815 i Herlev Kirke, d. 17 feb 1849 i Langaa, Gudme Herred, Svendborg Amt.

Cand.theol. 1838; adjunkt ved Metropolitanskolen; arkæolog; numismatiker; sognepræst til Langaa og Øxendrup 1848-49.

Gift 10 maj 1845 i Kjøbenhavn, Holmens, Ane Jeanette Caroline Nathalia Petersen, f. 9 okt 1826 i Kjøbenhavn, Holmens (datter af Jacob Vilhelm Petersen og Sophie Kirstine Petersen), d. 16 jan 1856 i Kjøbenhavn.

Børn:

2 i. Julie Georgetta Vilhelmine Sorterup, f. 24 apr 1846 i Kjøbenhavn.

Kommunelærerinde; ugift.

I 1890 har hun brodersønnerne Aage Sejr S., Vagn Sigurd S. og Ejnar Olaf S. boende hos sig.

+ 3 ii. Conrad Eduard Sorterup f. 30 maj 1848.

Anden Generation

3. Conrad Eduard Sorterup, f. 30 maj 1848 i Kjøbenhavn, døbt 14 jul 1848 i Vor Frue Kirke, d. 21 jun 1880 på St. Croix.

Cand.phil.; cand.theol.; skriver på St. Thomas; overlærer på St. Croix.

Gift 6 sep 1872 i Den Evangeliske Menigheds præstegaard, St. Thomas, Ida Kirstine Malthe, f. 3 jan 1839 i Randers (datter af Johan Jacob Malthe og Maren Christensen), døbt 29 maj 1839 i Randers, d. 14 jan 1920.

Børn:

+ 4 i. Aage Seier Sorterup f. 30 dec 1872.

5 ii. Vagn Sigurd Sorterup, f. 8 mar 1874 på St. Croix, døbt 7 jun 1874 i Den Evangelisk-Lutherske Kirke, Christiansted.

Kommunelærer; ugift i 1920.

6 iii. Olaf Einar Sorterup, f. 20 sep 1876 i Christiansted, døbt 11 feb 1877 i Den Evangelisk-Lutherske Kirke, Christiansted, konfirmeret 4 okt 1891 i Skt. Jakobs Kirke, Kjøbenhavn, d. 1959.

Konstitueret amtsdyrlæge i Nordfjord ved vielsen; praktiserede indtil 1946.

Gift 14 apr 1900 i Bergen, Korskirken, Jenny Gurine Støve, f. 29 nov 1876 i Bergen, Domkirkens Sogn (datter af Peder Jonsen Støve og Gjertrud).

+ 7 iv. Gudrun Sorterup f. 30 nov 1878.

+ 8 v. Astrid Karoline Sorterup f. 24 nov 1880.

Tredje Generation

4. Aage Seier Sorterup, f. 30 dec 1872 på St. Thomas, døbt 2 feb 1873 i Den Evangeliske Kirke, St. Thomas, d. 7 nov 1952 i Greve.

Cand.theol.; kommunebibliotekar.

Gift 18 nov 1893 i Frederiksberg Kirke, Agathe Emilie Evers, f. 11 jun 1876 i Stege (datter af Emil Theodor Ferdinand Evers og Anna Louise Cecilie Hansen), døbt 13 aug 1876 i Stege, d. 19 apr 1959 på Frederiksberg.

Børn:

9 i. Erik Sejer Sorterup, f. 1 jan 1900 på Frederiksberg, døbt 30 sep 1900 i Skt. Thomas Kirke, d. 15 sep 1948 i Roskilde Domsogn.

Cand.jur. 1924; fuldmægtig ved Svendborg Amt 1924; fg. sekretær ved Østre Landsret 1927; sagførerfuldmægtig i København 1929; fg. sekretær i Direktoratet for Sygekassevæsenet 1934; cand.polit. 1936; fg. sekretær i Finansministeriets 1. departement 1938-39, senere i Statens Ligningsdirektorat.

Gift 12 apr 1928 i København, b.v., skilt 5 apr 1940, Kirsten Marie Mikkelsen, f. 13 aug 1901 i Løgstør (datter af Christoffer Michael Mikkelsen og Kirsten Marie Kjærsgaard).

10 ii. Ingrid Sorterup, f. 2 mar 1911 på Frederiksberg, døbt 11 jun 1911 i Godthaabs Kirke. Hun blev gift med Ottar Dybing, f. 11 aug 1907 i Stavanger (søn af Vilfred Dybing og Elisabet Kirstine Askaudsen), døbt 8 sep 1907 i Stavanger Skt. Johannes Kirke, d. 1972.

Ottar: Dr.med.vet.; professor i farmakologi og toxikologi ved Norges Veterinærhøgskole fra 1949.

7. Gudrun Sorterup, f. 30 nov 1878 i Christiansted, døbt 23 mar 1879 i Den Evangelisk-Lutherske Kirke, Christiansted. Gift 28 okt 1899 i Skt. Matthæus Kirke, Johan Christian Tauber, f. 12 dec 1873 i Kjøbenhavn (søn af Christian Johan Tauber og Caroline Amalie Laurette Halvorsen).

Johan: Stentrykker; kontorchef.

Børn:

11 i. Ausa Fanny Vera Tauber, f. 22 sep 1900 i København, døbt 2 nov 1900 i Garnisons Kirke, d. 10 jul 1926.

Ingen børn registreret 5 nov 1925.

Gift 7 dec 1922 i Holmens Kirke, Hans Vilhelm Kaalund, f. 10 nov 1895 i Odense (søn af Hans Henrik Kaalund og Sara Maria Lång), d. 8 okt 1957.

Hans: Premierløjtnant i Marinen.

8. Astrid Karoline Sorterup, f. 24 nov 1880 i Kjøbenhavn, døbt 12 jun 1881 i Skt. Matthæus Kirke.

Kommunelærerinde.

Gift 25 maj 1912 i København, Skt. Johannes Kirke, Lars Christian Jensen, f. 11 dec 1881 i Assing, Ringkjøbing Amt (søn af Niels Madsen Jensen og Else Jensen).

Lars: Kommunelærer.

Børn:

12 i. Gerda Elisa Sorterup Jensen, f. 5 dec 1914 i København, Helligaands sogn.

Forstkandidat.

Gift 6 okt 1944 i Frederiksberg Kirke, Hans Bergishagen Dons, f. 17 sep 1915 i København, Skt. Johannes sogn (søn af Einar Dons og Thora Suhr).

Hans: Skovrider på Krenkerup.

13 ii. Poul Trøllund Jensen.