Sorterup

Jørgen Madsen Aarbys efterslægt

Jørgen Madsen Aarby (ca. 1628-95) var sognepræst til Sorterup og Ottestrup i Vestsjælland fra 1667 til 1695. Han er stamfar til den mest kendte og vel nok mest omfattende slægt med rødder tilbage til Sorterup.

Navnet antyder, at Jørgen Aarby stammer fra Årby i Nordvestsjælland, og Sophus Wiberg skriver i sin præstehistorie, at han vistnok skal være søn af Mads Mouritzen, som var sognepræst til Årby 1630-49. At præster ofte selv var præstesønner, og at de tit blev navngivet efter, hvor de kom fra - på dansk eller latiniseret - er velkendt. Men så længe jeg ikke har set nogen egentlig dokumentation, vil jeg ikke medtage slægtsforholdet.

Slægten er som nævnt meget omfangsrig. Allerede for mere end hundrede år siden omfattede den samlet flere efterkommere, end der på noget tidspunkt har været indbyggere i Sorterup Sogn. For ikke at gøre tavlen alt for uoverskuelig, har jeg valgt at begrænse den til de første 7-8 generationer, hvor den er mere omfattende end nogen anden tavle, jeg har set om denne slægt. Andre har lavet tavler for grene af slægten, som rækker længere frem i tid end min. Eksempelvis er efterslægten efter sognedegn i Vallekilde Jørgen Berger Klemp (1739-1827) særdeles omfattende, og her kan jeg henvise til Arne Rolfs veldokumenterede tavle (www.famrolf.dk/2628.htm, som rækker stort set frem til nutiden, dog med behørig beskyttelse af nulevendes data.

Selv om jeg har foretaget en del undersøgelser i denne slægt og også har fundet en del nye forgreneninger, er den absolutte hovedkilde til nærværende slægtstavle bogen "Sorterup. Nogle Efterkommere af Præsten Jørgen Madsen Aarby i Sorterup", Henning Bernhoft, privat tryk, Rungsted Kyst, december 1989. Bogen findes til gennemsyn på Frederiksberg Bibliotek.


Slægtstavle

Første Generation

1. Jørgen Madsen Aarby, f. ca. 1628 i Aarby, d. 11 sep 1685 i Sorterup, skifte 30 sep 1685.

Personlig kapellan i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg fra 1654; sognepræst til Sorterup og Ottestrup 1667-85.

Ifølge Wibergs præstehistorie skal han vistnok være præstesøn fra Årby, altså søn af Mads Mouritzen Kjøbenhavn, som var residerende kapellan i Kalundborg 1626-30 og sognepræst til Årby 1630-49.

I skiftet, dateret 30 sep 1685, nævnes, at han er enkemand efter Anne Jørgensdatter, død 25 jan 1680, skifte 9 maj 1681. Flere sekundærkilder nævner, at hans hustru var Anne Thomasdatter Morsing, altså formanden Thomas Jørgensen Morsings datter. Dette er vanskeligt foreneligt med kirkebogens indførsler for vielsen og hustruens begravelse samt med skiftets ordlyd.

Gift 26 jun 1661 i Sorterup Kirke, Anna Jørgensdatter, d. 25 jan 1680 i Sorterup, begravet 4 feb 1680 i Sorterup.

Børn:

+ 2 i. Jørgen Jørgensen Sorterup f. 21 okt 1662.

3 ii. Maren Jørgensdatter, døbt 14 sep 1664 i Ottestrup Kirke, begravet 28 okt 1664 i Ottestrup.

+ 4 iii. Mads Jørgensen f. 18 maj 1666.

5 iv. Anne Marie Jørgensdatter, f. 30 apr 1668 i Sorterup, døbt i Ottestrup Kirke, d. 20 jan 1686.

+ 6 v. Maren Jørgensdatter f. 6 sep 1670.

+ 7 vi. Thomas Jørgensen Sorterup f. 16 apr 1678.

Anden Generation

2. Jørgen Jørgensen Sorterup, f. 21 okt 1662 i Sorterup, døbt 2 nov 1662 i Ottestrup Kirke, d. 4 okt 1723 i Lyderslev, skifte 2 nov 1723.

Magister 1690; sognepræst til Lyderslev-Frøslev 1692-1723; provst fra 1713.

(1) Gift 1 sep 1692 (1693?) i Kjøbenhavn, Anne Cathrine Hiorth, f. 8 sep 1674 i Kjøbenhavn (datter af Christen Hiorth og Anna Cathrine Andersdatter Klingenberg), d. 17 sep 1694 i Lyderslev, begravet 21 sep 1694 i Lyderslev, skifte 17 jul 1695. (2) Gift 1695, Birgitte Frederiksdatter Lorentzen, f. 10 sep 1677 i Flensborg (datter af Frederik Lorentzen og Birgitta von Lutten), døbt 16 sep 1677 i Flensborg Skt. Mariæ Kirke, d. 1 aug 1752 i Vemmetofte.

Birgitte: 4 sønner og 1 datter iflg. Wiberg.

Barn af Anne Cathrine Hiorth:

8 i. Anne Cathrine Sorterup, f. 1694 i Lyderslev, d. 24 aug 1711 i Kjøbenhavn.

Barn af Birgitte Frederiksdatter Lorentzen:

9 ii. Herman Friederich Sorterup, døbt 24 jan 1698 i Lyderslev, d. 25 feb 1736 på Christiansø, begravet 1 mar 1736 på Christiansø.

Degn på Christiansø.

Gift 1 sep 1735 i Kjøbenhavn, Skt. Petri Sogn, Ulrica Anthonette Schramm.

Ulrica: Hun overlevede Herman Sorterup.

10 iii. Anna Birgitte Sorterup, døbt 12 mar 1700 i Lyderslev, begravet 10 jul 1712 i Lyderslev.

11 iv. Jørgen Mathias Sorterup, døbt 11 dec 1701 i Lyderslev, begravet 3 okt 1704 i Lyderslev.

+ 12 v. Jens Frederik Sorterup f. 18 apr 1703.

+ 13 vi. Christian Sorterup.

14 vii. Jørgen Mathias Sorterup, døbt 12 dec 1707 i Lyderslev, begravet 27 jan 1708 i Lyderslev.

+ 15 viii. Jørgen Mathias Sorterup.

+ 16 ix. Anne Cathrine Sorterup.

17 x. Anna Birgitte Sorterup, døbt 19 sep 1714 i Lyderslev, begravet 17 dec 1714 i Lyderslev.

+ 18 xi. Thomas Gotthart Sorterup.

4. Mads Jørgensen, f. 18 maj 1666 i Sorterup, døbt 10 jun 1666 i Ottestrup Kirke, begravet 18 dec 1719 i Sorterup.

Skovfoged, bosat i Madslund, Sorterup Sogn.

(1) Han blev gift med Mette, begravet 14 jun 1710 i Sorterup. (2) Han blev gift med Karen Bertelsdatter Rosengaard, f. ca. 1690 i Kindertofte (datter af Bertel Pedersen Rosengaard og Kirsten Jensdatter Møller), begravet 24 mar 1745 i Sorterup.

Barn af Mette:

19 i. Anne Madsdatter.

Hun er ikke døbt i Sorterup eller Ottestrup. Hun optræder som gudmor i Sorterup Kirke i januar 1710 og bliver gift i marts 1712, hvor hun udtrykkeligt kaldes "Anne Mats Jørgensen Skovfogets Daatter".

Gift 30 mar 1712 i Sorterup Kirke, Niels Pedersen.

Niels: Smed i Tjørntved ved Stenlille.

20 ii. Niels Madsen, døbt 20 apr 1694 i Sorterup Kirke, begravet 5 jul 1695 i Sorterup.

21 iii. Kirsten Madsdatter, døbt 19 apr 1696 i Sorterup Kirke.

22 iv. Anna Marie Madsdatter, døbt 29 jun 1698 i Sorterup Kirke.

+ 23 v. Else Cathrine Madsdatter.

24 vi. Øllegaard Madsdatter, døbt 17 mar 1706 i Sorterup Kirke. Trolovet 6 jun 1725 i Sorterup, gift 1 jul 1725 i Sorterup Kirke, Axel Christensen.

Axel: Betegnes "Af Basnes" ved vielsen.

Barn af Karen Bertelsdatter Rosengaard:

25 vii. Mette Madsdatter, døbt 26 nov 1713 i Sorterup Kirke, begravet 20 okt 1716 i Sorterup.

+ 26 viii. Maren Madsdatter Sorterup f. ca. 1715.

+ 27 ix. Mette Madsdatter Sorterup.

6. Maren Jørgensdatter, f. 6 sep 1670 i Sorterup, døbt 14 sep 1670 i Sorterup Kirke, begravet 14 dec 1708 i Korsør, skifte 13 feb 1709.

Ingen børn med Peder Høst.

(1) Gift antagelig ca. 1687, Preben Hansen Wandal, f. 29 apr 1635 i Viborg (søn af Hans Iversen Wandal og Margrethe Hansdatter Borchardsen), d. 21 nov 1699 i Korsør, skifte 12 feb 1700.

Preben: Magister 1661; slotspræst på Antvorskov og præst til Helligaandshus i Slagelse 1665; sognepræst til Korsør og Taarnborg 1684-99; provst 1685.

Kaldes omvekslende Predbjørn og Preben i kilderne.

(2) Gift 25 jul 1703, Peder Jacobsen Høst (søn af Jacob Pedersen Høst og Karen Christensdatter Sollgaard), d. 7 maj 1713 i Korsør.

Peder: Cand.theol. 1690; sognekapellan i Korsør og Taarnborg 1694-1713.

Barn af Preben Hansen Wandal:

28 i. Maren Wandal, f. 1688 i Korsør, begravet 2 apr 1706.

29 ii. Jørgen Wandal, døbt 2 okt 1689 i Korsør, d. som barn.

30 iii. Anna Marie Wandal, døbt 15 mar 1691 i Korsør.

Levede i 1714.

31 iv. Jørgen Wandal, f. 3 feb 1692 i Korsør, skifte 27 aug 1714.

Hører i Slagelse 1711; tog teologisk attestats 1712, men blev tilsyneladende aldrig præst.

32 v. Helvig Susanne Wandal, døbt 31 aug 1694 i Korsør.

Levede i 1714.

33 vi. Ivar Mathias Wandal, døbt 25 mar 1695 i Korsør, d. 9 maj 1721 i Nakskov.

Cand.theol. 1712; personlig kapellan i Nakskov og Branderslev 1714; residerende kapellan sst. 1721; ugift.

34 vii. Johan Wandal, døbt 23 feb 1696 i Korsør, d. 18 aug 1711 i Kjøbenhavn.

7. Thomas Jørgensen Sorterup, f. 16 apr 1678 i Sorterup, døbt 26 maj 1678 i Sorterup Kirke.

Han er formentlig den, som 17 nov 1701 ansøger om kontrollørtjenesten i Rørvig Toldsted efter at have tjent biskop Bornemann i København i 11 år.

Han blev gift med Dorothea Sørensdatter, f. 19 dec 1678 i Jyllinge (datter af Søren Enoksen og Kirsten Johansdatter), hjemmedøbt 20 dec 1678, fremstillet 3 feb 1679 i Jyllinge Kirke, d. før 1744.

Børn:

35 i. Søren Sorterup, d. 1762.

Herretjener; fuldmægtig hos regimentsskriveren i Vordingborg; skriverkarl; formentlig ingen børn.

Gift i Kjøbenhavn, (kopulationsattest til Skt. Nikolaj Kirke 18 aug 1750), Johanna Christina, d. efter 1762.

36 ii. Anna Cathrine Sorterup, f. ca. 1710, d. 23 jun 1775 i Kjøbenhavn, begravet fra Skt. Nicolai Kirke.

Ingen børn.

Gift 28 feb 1739 i Kjøbenhavn, Helligaands, Peter Rolfsen, d. før 1775 i Kjøbenhavn.

Peter: Visiterer.

Tredje Generation

12. Jens Frederik Sorterup, f. 18 apr 1703 i Lyderslev, d. 23 aug 1757 i Vordingborg.

Købmand i Præstø; toldforvalter sst.

Gift 3 aug 1729 i Store Heddinge Kirke, Mette Hansdatter Spleth (datter af Hans Frederiksen Spleth og Birthe Thomasdatter Lyngby), døbt 2 nov 1701 i Store Heddinge Kirke, d. 5 sep 1757 i Præstø, begravet i Præstø.

Børn:

37 i. Karen Sorterup, døbt 16 mar 1730 i Store Heddinge, begravet 16 sep 1787 i Store Heddinge. (1) Gift 10 jun 1749 i Præstø, Christopher Ermandinger, begravet 29 sep 1774 i Store Heddinge.

Christopher: Stammede fra Skanderborg.

(2) Gift 19 jul 1775 i Skt. Hans Hospitals Kirke, Christen Brasch, f. ca. 1731 (søn af Brasch og Else Dorethe Telling).

Christen: Forvalter i 1775; landvæsenskommissær i Tryggevælde Amt i 1787.

38 ii. Jørgen Sorterup, døbt 5 okt 1731 i Store Heddinge, d. som spæd.

39 iii. Hans Sorterup, døbt 16 okt 1732 i Store Heddinge, d. 26 dec 1739 i Præstø, begravet 29 dec 1739 i Præstø.

+ 40 iv. Jørgen Sorterup f. 25 okt 1734.

41 v. Birgitte Sorterup, f. 12 dec 1736 i Præstø, døbt 19 dec 1736 i Præstø Kirke, d. 23 dec 1739 i Præstø, begravet 29 dec 1739 i Præstø.

+ 42 vi. Thomas Sorterup f. 15 maj 1739.

13. Christian Sorterup, døbt 5 maj 1706 i Lyderslev, d. 14 maj 1763 i Kjøbenhavn, begravet 19 maj 1763 fra Vor Frue Kirke.

Cand.theol.; exam.jur. 1740; gæstgiver i "Skibet", Vestergade, København.

(1) Gift 26 okt 1744 i Kjøbenhavn, Vor Frue, Sophie Margrethe Danielsdatter Bradt, f. ca. 1711 i Kjøbenhavn (datter af Daniel NN og Catharina Pedersdatter), begravet 7 jan 1752 i Kjøbenhavn, Vor Frue. (2) Gift 26 mar 1753 i Kjøbenhavn, Trinitatis, Anne Cathrine Marie Roeskilde (datter af Tønnes Nielsen Roeskilde og Anne Cathrine Marcusdatter Gyldenberg), døbt 26 mar 1731 i Nykjøbing Sjælland, begravet 8 jul 1767 fra Garnisons Kirke.

Barn af Sophie Margrethe Danielsdatter Bradt:

+ 43 i. Birgitte Sophie Sorterup.

44 ii. Cathrine Sorterup, døbt 2 feb 1748 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, begravet 2 dec 1748 i Kjøbenhavn.

45 iii. Jørgen Christian Sorterup, døbt 1 jan 1749 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, begravet 23 nov 1750 i Kjøbenhavn.

+ 46 iv. Jørgen Sorterup f. 5 mar 1751.

Barn af Anne Cathrine Marie Roeskilde:

47 v. Frederik Christian Sorterup, døbt 14 mar 1754 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, d. 28 okt 1831 i Kjøbenhavn, begravet 1 nov 1831.

Var i Kina 1772; senere fuldmægtig i Hof- og Stadsretten; betegnes assistent fra Skt. Pedersstræde 122 ved begravelsen.

48 vi. Tønnes Sorterup, døbt 6 nov 1755 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, d. 30 aug 1803 i Kjøbenhavn, begravet 3 sep 1803 fra Vor Frue Kirke.

Fuldmægtig, senere kommissionær.

49 vii. Hans Nicolai Sorterup, f. 22 dec 1756, døbt 27 dec 1756 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, begravet 30 sep 1763 fra Vor Frue Kirke.

50 viii. Christen Sorterup, døbt 17 jun 1760.

Han ses ikke døbt i Vor Frue Kirke. Det ser ud til at Lengnick har forvekslet denne med Christen Roed Sorterup, døbt 14 mar 1781.

51 ix. Christian Marcus Sorterup, f. 12 maj 1763 i Kjøbenhavn, døbt 12 sep 1763 i Vor Frue Kirke, d. 23 sep 1764, begravet 27 sep 1764 fra Vor Frue Kirke.

15. Jørgen Mathias Sorterup, døbt 27 jun 1709 i Lyderslev, begravet 10 apr 1779 i Store Heddinge.

Farver i Skanderborg, farversvend i København 1733, senere i Maribo..

Gift 14 okt 1744 i Odense Skt. Hans Kirke, Joachima Sophia Bornemann, f. ca. 1702(?) (datter af Jochum Bornemann og Hilleborg Pedersdatter), begravet 27 jul 1775 på Assistens Kirkegaard fra Skt. Nikolaj Kirke.

Børn:

52 i. Birgitte Sorterup, døbt 15 aug 1745 i Skanderborg. Hun blev gift med J.G. Schøller.

J.G.: Tømrermester på Christianshavn.

+ 53 ii. Hylleborg Sofie Sorterup.

54 iii. Christian Sorterup, døbt 8 nov 1747 i Skanderborg, begravet 23 mar 1748 i Skanderborg.

55 iv. Jørgen Sorterup, døbt 17 nov 1748 i Skanderborg.

Farver i Sverige i 1779.

56 v. Joachim Bornemann Sorterup, døbt 11 jan 1750 i Skanderborg, d. før 1779.

57 vi. Anne Cathrine Sorterup, døbt 25 apr 1751 i Skanderborg, begravet 10 maj 1751 i Skanderborg.

58 vii. Frederik Ludvig Sorterup, døbt 16 apr 1752 i Skanderborg, begravet 16 mar 1754 i Skanderborg.

59 viii. Christian Geertsen Sorterup, døbt 2 jul 1753 i Skanderborg, begravet 5 aug 1753 i Skanderborg.

60 ix. Christopher Ermandinger Sorterup, døbt 24 nov 1754 i Skanderborg.

Formentlig død inden 1779.

61 x. Lovise Maria Sorterup, f. ca. 1755.

Ved faderens død i 1779 er hun hos søsteren Birgitte g. Schøller.

16. Anne Cathrine Sorterup, døbt 23 dec 1711 i Lyderslev, begravet 23 jan 1741 i Kjøbenhavn, Vor Frue. Gift 21 sep 1730 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, Hans Hansson Grimethon, f. ca. 1702 (søn af Hans Laursen Grimethon og Inger Sophie Rasmusdatter), begravet 10 feb 1761 i Kjøbenhavn fra Vor Frue Kirke.

Hans: Urtekræmmer i København; stadskaptajn sst.

Børn:

62 i. Jørgen Grimethon, døbt 3 okt 1731 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, d. som barn.

+ 63 ii. Birgitte Grimethon.

64 iii. Hans Jørgen Grimethon, døbt 7 maj 1736 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, begravet 6 jun 1737 fra Vor Frue Kirke.

65 iv. Friderich Christian Grimethon, døbt 20 aug 1737 i Kjøbenhavn, Vor Frue, d. før 25 okt 1765.

+ 66 v. Inger Sophie Grimethon.

67 vi. Anne Cathrine Grimethon, døbt 24 jan 1741 i Vor Frue Kirke, d. som barn.

Hun ses ikke begravet i Vor Frue Sogn 1741-46.

18. Thomas Gotthart Sorterup, døbt 17 dec 1719 i Lyderslev, d. 24 jan 1751 i Sønderborg, begravet 29 jan 1751 i Sønderborg.

Handelsmand i Sønderborg.

Gift 21 mar 1747 i Sønderborg Kirke, Brigitta Sophia Müllerin.

Børn:

68 i. Jørgen Sorterup, f. 26 okt 1747 i Sønderborg, hjemmedøbt 26 okt 1747 i Sønderborg, d. 28 okt 1747 i Sønderborg, begravet 30 okt 1747 i Sønderborg.

69 ii. Brigitta Sorterup, f. 14 sep 1748 i Sønderborg, døbt 18 sep 1748 i Sønderborg Kirke, d. 4 aug 1757 i Sønderborg, begravet 9 aug 1757 i Sønderborg.

70 iii. et barn, f. 19 maj 1750 i Sønderborg, hjemmedøbt 19 maj 1750, d. 20 maj 1750 i Sønderborg.

23. Else Cathrine Madsdatter, døbt 30 jan 1701 i Sorterup Kirke, d. 30 sep 1748 i Slagelse, skifte 29 mar 1749. (1) Hun blev gift med Peder Henriksen Fischer, d. 25 feb 1744, skifte 14 aug 1744.

Peder: Feldbereder; oldermand.

(2) Hun blev gift med Svend Gudmann Holm, d. før 1748.

Svend: Feldberedermester.

Barn af Peder Henriksen Fischer:

71 i. Henrik Pedersen Fischer, f. ca. 1733.

26. Maren Madsdatter Sorterup, f. ca. 1715, d. 29 maj 1757 i Gyrstinge, begravet 6 jun 1757 i Gyrstinge.

Det er vanskeligt at se, at Maren ikke skulle være datter af Mads Jørgensen, skovfoged i Madslund, Sorterup. Der er en tæt forbindelse mellem de to familier, idet Frederik Thornams storesøster Dorthe Cathrine Thornam var gift med skovrider Rosengaard ved Antvorskov, som kun kan være Niels Bertelsen Rosengaard, altså Maren Madsdatter Sorterups morbror. Der er tilsynelandende heller ikke andre fædre ved navn Mads i Sorterup på den tid. Problemet er bare, at der ikke ses nogen datter Maren/Marie af Mads Jørgensen døbt i Sorterup eller Ottestrup 1688-1720.

Wiberg kalder hende Maria Madsdtr. Sorterup.

Gift 1743, Frederik Thornam, f. 2 mar 1713 (søn af Jacob Thornam og Maren Jacobsdatter Baden), døbt 3 mar 1713 i Gjørding, d. 20 jan 1777 i Gyrstinge.

Frederik: Student fra Slagelse 1727; skoleholder i Ramløse 1739; i Gyrstinge 1741.

Børn:

72 i. Peder Thornam, f. 20 dec 1744 i Gyrstinge, fremstillet 30 dec 1744 i Gyrstinge Kirke.

Stud.chir. i København i 1777.

Gift 23 jul 1779, Aase Margrethe Brogaard.

+ 73 ii. Jacob Thornam f. 14 mar 1746.

74 iii. Mads Jørgen Thornam, f. 22 dec 1749 i Gyrstinge, fremstillet 28 dec 1749 i Gyrstinge Kirke.

Malersvend i Skt. Petersborg i 1777.

+ 75 iv. Søren Thornam f. 1755.

27. Mette Madsdatter Sorterup, døbt 6 maj 1717 i Sorterup Kirke, begravet 16 aug 1750 i Kindertofte. Hun blev gift med Hans Henrik Larsen Nielsen Fogh, f. 18 dec 1706 i Ejby (søn af Laurits Nielsen Fogh og Geske Hansdatter), døbt 20 dec 1706 i Ejby, d. 26 sep 1783 i Kindertofte.

Hans: Kongelig forvalter; ejer af Liselund 1774-83. Liselund, som tidligere hed Landbytorp, indgik fra 1783 sammen med Dævidsrød i godset Store Frederikslund.

Børn:

+ 76 i. Geske Kirstine Fogh f. 24 jul 1744.

77 ii. Karen Fogh, f. 1747.

78 iii. Mette Marie Fogh, f. 1748.

I 1787 opholdt hun sig som ugift hos søsteren Maren g. Garp på Holsteinborg.

+ 79 iv. Maren Fogh.

Fjerde Generation

40. Jørgen Sorterup, f. 25 okt 1734 i Præstø, begravet 23 okt 1770 i Store Heddinge.

Styrmand.

(1) Trolovet 30 sep 1757 i Store Heddinge, gift 18 nov 1757 i Store Heddinge, Karen Christensdatter. (2) Gift 10 okt 1766 i Helsingør, Skt. Olai Sogn, Agnete Enghaven, f. 3 maj 1748 (datter af Andreas Jacob Enghaven og Anne Cathrine Wulff), d. 20 jan 1821 på Frederiksberg.

Barn af Karen Christensdatter:

80 i. Hans Christian Sorterup, døbt 17 dec 1758 i Store Heddinge, d. 28 jan 1759 i Store Heddinge.

81 ii. Christen Sorterup, døbt 8 jun 1760 i Store Heddinge Kirke, d. før 1775.

Er der mon tale om samme person som Christen Sorterup (#52203), som Lengnick har som søn af Christen Sorterup?

82 iii. Niels Sorterup, døbt 10 okt 1762 i Store Heddinge, d. 11 sep 1765 i Store Heddinge.

83 iv. Christian Sorterup, døbt 22 jul 1764 i Store Heddinge, begravet 4 maj 1766 i Store Heddinge.

Barn af Agnete Enghaven:

84 v. Frederik Sorterup, døbt 15 feb 1767 i Store Heddinge Kirke, begravet 24 jun 1770 i Store Heddinge.

85 vi. Jørgen Sorterup, døbt 25 mar 1770 i Store Heddinge.

Han kan være den Jørgen Sorterup, som i 1787 er gevallierdreng (fangevogtermedhjælper) ved Det Sjællandske Dragonregiment i Næstved.

42. Thomas Sorterup, f. 15 maj 1739 i Præstø, døbt 22 maj 1739 i Præstø, d. 25 jul 1797 i Kjøbenhavn, Vor Frue.

Vintapper og herberger i København.

Gift (13 aug 1767) i Kjøbenhavn, Skt. Nicolai, Caroline Leene Graves, f. ca. 1746, d. 20 sep 1811 i Kjøbenhavn, begravet 26 sep 1811 fra Vor Frue Kirke.

Børn:

86 i. Frederik Christian Sorterup, fremstillet 7 okt 1767 i Store Heddinge Kirke, begravet 1 jun 1770 i Store Heddinge.

43. Birgitte Sophie Sorterup, døbt 4 nov 1746 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, d. 25 feb 1830 i Helsingør, begravet 4 mar 1830 fra Skt. Olai Kirke. (1) Gift 26 jul 1765 i Kjøbenhavn, Vor Frue Sogn, Hans Gøder (søn af Peder Gøder og Johanna Marie Brandt), døbt 19 jan 1727 i Kjøbenhavn, Skt. Petri Kirke, begravet 8 feb 1766 i Kjøbenhavn, Skt. Petri.

Hans: Berider.

(2) Trolovet 5 apr 1769, gift 28 apr 1769 i Holmens Kirke, Hans Hansen (søn af Jens Hansen og Christine Elisabeth Henningsen Hjejle), døbt 13 jan 1747 på St. Thomas, begravet 16 jun 1785 i Store Heddinge.

Hans: Prokurator i Store Heddinge.

Barn af Hans Gøder:

87 i. Johanne Sophie Gøder, døbt 16 okt 1765 i Kjøbenhavn, Slotskirken, d. 25 okt 1765 i Kjøbenhavn.

Barn af Hans Hansen:

88 ii. Elisabeth Sophie Hansen, f. 1769, begravet 19 jun 1770 i Store Heddinge.

+ 89 iii. Jens Christian Hansen f. 18 nov 1770.

90 iv. Hans Gøder Hansen, døbt 14 feb 1772 i Store Heddinge Kirke, d. ugift.

91 v. Peter Hansen, døbt 15 jan 1778 i Store Heddinge.

+ 92 vi. Hans Nicolai Hansen.

93 vii. Jørgen Hansen, døbt 11 jun 1782 i Store Heddinge Kirke.

46. Jørgen Sorterup, f. 5 mar 1751, døbt 10 mar 1751 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, d. 25 mar 1821 i Helsingør, begravet 2 apr 1821.

Gæstgiver i København, borgerskab 25 okt 1780; ejede "Tre Hjorter" i Vestergade 12; i 1796-97 lod han den nuværende hjørneejendom bygge. Den fungerede endnu som hotel i 1917, og så sent som 1981 var der en vinhandel "Tre Hjorter" i ejendommen. Ved begravelsen betegnes han "forhen Herbergerer".

(1) Gift 20 mar 1772 i Store Heddinge, Martha Katrine Roed, f. 1752, (datter af Ane), d. 5 maj 1786 i Kjøbenhavn, begravet 9 maj 1786 fra Vor Frue Kirke.

Martha: Marthe Cathrines dåb er ikke umiddelbart at finde i St. Heddinge 1751-53.

(2) Gift 22 nov 1787 i Ønslev Kirke, Anna Cecilia Toxværd, f. ca. 1770 (datter af Henrich Christian Ludwigsen Toxværd og Anna Margrethe Petersdatter Havendorph), begravet 9 jul 1788 på Vor Frue Kirkegaard, Kjøbenhavn.

Barn af Martha Katrine Roed:

94 i. Ane Margrete Sorterup, døbt 15 nov 1772 i Store Heddinge Kirke.

+ 95 ii. Christian Sorterup f. 14 aug 1774.

96 iii. Sophie Sorterup, f. ca. 1775 i Store Heddinge, fremstillet 6 okt 1775 i Store Heddinge Kirke, d. 24 mar 1788 i Kjøbenhavn, begravet 2 apr 1788 på Vor Frue Kirkegaard, Kjøbenhavn.

+ 97 iv. Medea Sorterup f. 5 jun 1777.

+ 98 v. Anne Sorterup f. 14 aug 1778.

99 vi. Christen Roed Sorterup, døbt 15 sep 1779 i Kjøbenhavn Vor Frue Kirke, d. 23 feb 1780 i Kjøbenhavn, begravet fra Vor Frue Kirke.

+ 100 vii. Christen Roed Sorterup.

+ 101 viii. Karen Sorterup f. 25 aug 1782.

53. Hylleborg Sofie Sorterup, døbt 21 aug 1746 i Skanderborg. Hun blev gift med Johann Christian Baudtler, f. 1735 (søn af Johan Gottfried Frederich Baudtler og Johanne Margrethe Lathans), d. 1800.

Johann: Farver.

Børn:

+ 102 i. Christian Bornemann Baudtler f. 17 jun 1776.

103 ii. Søren Matthies Conrad Baudtler, f. 13 apr 1781, døbt 24 apr 1781 i Frederiks Tyske Kirke.

104 iii. Johann Daniel Baudtler, f. 4 feb 1783, døbt 18 feb 1783 i Frederiks Tyske Kirke, d. 28 jan 1804, begravet 30 jan 1804 fra Frederiks Tyske Kirke.

105 iv. Johanne Margrethe Sophia Baudtler, f. 16 sep 1784, døbt 8 okt 1784 i Frederiks Tyske Kirke, begravet 11 jun 1786 fra Frederiks Tyske Kirke.

63. Birgitte Grimethon, døbt 3 jul 1733 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, d. før juli 1765. Gift 12 nov 1756 i Kjøbenhavn, Budolfi Kloster (Vor Frelsers Kirkebog), Hans Gøder (søn af Peder Gøder og Johanna Marie Brandt), døbt 19 jan 1727 i Kjøbenhavn, Skt. Petri Kirke, begravet 8 feb 1766 i Kjøbenhavn, Skt. Petri.

Hans: Berider.

Børn:

106 i. Hans Peter Gøder, døbt 18 nov 1757 i Kjøbenhavn, Slotskirken.

107 ii. Conrad Gøder, døbt 1 feb 1759 i Kjøbenhavn, Slotskirken.

Marskandiser på Østergade i København.

Gift efter 1777, Inger Nielsdatter (datter af Niels Andersen), d. før 1801.

+ 108 iii. Anne Cathrine Gøder.

109 iv. Paul Gøder, døbt 25 maj 1762 i Kjøbenhavn, Slotskirken, d. 1767.

+ 110 v. Friederich Christian Gøder.

66. Inger Sophie Grimethon, døbt 5 dec 1738 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, begravet 7 mar 1785 i Vallekilde. Gift 2 dec 1771 i Kjøbenhavn, Vor Frue, Jørgen Berger Klemp (søn af Casper Klemp og Apollone Rasmusdatter), døbt 30 sep 1739 i Kjøbenhavn, Skt. Nikolaj Kirke, d. 21 nov 1827 i Vallekilde, begravet 26 nov 1827.

Jørgen: Cand.theol.; degn i Vallekilde.

Børn:

+ 111 i. Hans Jørgen Klemp.

73. Jacob Thornam, f. 14 mar 1746 i Gyrstinge, døbt 20 mar 1746 i Gyrstinge, d. 22 feb 1801 på Fladsaa Mark ved Næstved.

Student fra Slagelse 1765; cand.theol. 1867; sognepræst til Ørslev og Sønder Bjerge 1774-87. 2 sønner, 3 døtre.

Wiberg mener, at han er død 30 mar 1787. Han bor dog hos broderen Søren i Fodby ved FT1801.

Gift 1784, Ulrikke Cathrine Pedersdatter Fischer, f. ca. 1753 (datter af Peder Andersen Fischer og Jensine Ærreboe Busch), d. 29 jun 1830 i Næstved, begravet 5 jul 1830 fra Næstved Skt. Peders Kirke.

Børn:

+ 112 i. Peter Frederik Thornam f. 20 nov 1777.

113 ii. Maren Hedevig Thornam, f. 9 mar 1780, d. i Næstved.

Ugift.

114 iii. Christian Erreboe Thornam, f. 20 sep 1782, d. på Batavia.

+ 115 iv. Jensine Albertine Thornam f. 21 okt 178x.

+ 116 v. Karen Marie Thornam f. 11 feb 1788.

75. Søren Thornam, f. 1755, d. 26 apr 1829 i Fodby, begravet 2 maj 1829 i Fodby.

Degn og skoleholder i Haldagerlille; i Fodby 1793-1829.

(1) Han blev gift med Karen Fugl, f. ca. 1745, begravet 22 feb 1793 i Fodby. (2) Gift 8 nov 1793 i Fodby, Else Carlsen (datter af Frederik Adolph Carlsen og Maren Bang), døbt 24 jun 1771 i Fodby, d. 16 aug 1831 i Fodby, begravet 21 aug 1831 i Fodby.

Barn af Else Carlsen:

117 i. Frederik Adolph Thornam, f. ca. 1794, hjemmedøbt 11 aug 1794, fremstillet 14 sep 1794 i Fodby Kirke.

Bagermester i Næstved (1834); restauratør sst. i 1845.

Han blev gift med Ane Margrethe Rasmussen, f. ca. 1784 i Stege.

118 ii. Berthel Rosengaard Thornam, f. ca. 1796, døbt 6 mar 1796 i Fodby Kirke.

119 iii. Hans Peter Thornam, døbt 1 jul 1798 i Fodby Kirke, begravet 30 dec 1800 i Fodby.

+ 120 iv. Andreas Severin Thornam f. ca. 1800.

121 v. Maren Marie Thornam, hjemmedøbt 9 maj 1802, fremstillet 4 jul 1802 i Fodby Kirke, begravet 25 apr 1803 i Fodby.

+ 122 vi. Karen Marie Thornam.

123 vii. Hans Peter Thornam, hjemmedøbt 29 jan 1806, fremstillet 12 mar 1806 i Fodby Kirke, d. som barn.

124 viii. Carl Jacobsen Thornam, hjemmedøbt 3 aug 1810, fremstillet 11 sep 1810 i Fodby Kirke.

Bagersvend i Næstved (1834); lever af sine midler i 1860.

Han blev gift med Annina Reistrup, f. ca. 1798 i Kjøbenhavn.

76. Geske Kirstine Fogh, f. 24 jul 1744 i Kindertofte, d. 2 apr 1797, bisat 8 apr 1797 i Fyrendal Kirke, begravet i Venslev.

Formentlig ingen børn.

(1) Gift 23 mar 1763 på Landbytorp, Kindertofte, Johan Holgersen Olivarius, f. 1721 i Ørslev (søn af Holger Olivarius og Kirstine Magdalene Schmidt), d. 1774 i Ørslev.

Johan: Cand.theol. 1744; magister 1748; sognepræst til Ørslev og Bjerre 1745-74; provst 1765.

(2) Gift 27 sep 1782 i Venslev, Andreas Lange, f. 27 dec 1753 i Buttrup, Holsteinborg, d. 18 jun 1795, begravet 25 jun 1795 i Venslev.

Andreas: Forvalter på Fyrendal.

Barn af Andreas Lange:

125 i. Johan Peter Lange, f. på Fyrendal, døbt 21 jul 1784 i Kvislemark Kirke, d. 11 sep 1831 i Vallekilde, begravet 16 sep 1831.

Skolelærer i Hørve, pensioneret ved begravelsen.

126 ii. Frederikke Christiane Marie Lange, f. på Fyrendal, døbt 7 aug 1786 i Kvislemark Kirke, d. 28 apr 1832 i Spjellerup, begravet 4 maj 1832.

Ugift.

79. Maren Fogh, døbt 15 dec 1749 i Kindertofte, d. 11 maj 1816 i Korsør. (1) Gift 26 feb 1773 i Kindertofte, Frands Garp, f. 1739 i Krummerup, d. 19 jun 1787 på Holsteinborg, begravet fra Venslev Kirke.

Frands: Forvalter på Holsteinborg.

17 aug 1773 (dateret Holsteinborg) ansøger han om forvaltertjenesten ved det kgl. 2. halve Antvorskovske Distrikt. Han oplyser, at han i 10 år har "tjent som forvalter dels ved baroniet Rosenlund og endnu ved grevskabet Holsteinborg".

(2) Hun blev gift med Paul Berg, f. 1760, d. 1822.

Paul: Købmand i Korsør.

Barn af Frands Garp:

127 i. Henric Garb, f. på Holsteinborg, fremstillet 28 jan 1774 i Venslev Kirke.

+ 128 ii. Pauline Maria Garb.

129 iii. Henrietta Garb, døbt 15 jun 1777 i Venslev Kirke.

+ 130 iv. Medea Cathrina Garb f. 15 dec 1779.

131 v. Fridericia Christina Marie Garb, f. på Holsteinborg, hjemmedøbt 29 aug 1784, fremstillet 24 sep 1784 i Venslev Kirke.

Femte Generation

89. Jens Christian Hansen, f. 18 nov 1770 i Store Heddinge, døbt 27 nov 1770 i Store Heddinge Kirke, d. 1 jun 1846 i Helsingør, begravet 5 jun 1846 fra Skt. Olai Kirke.

Gæstgiver i Helsingør.

Han blev gift med Anne Margrethe Neble, f. ca. 1773, d. 14 feb 1831 i Helsingør, begravet 19 feb 1831 fra Skt. Olai Kirke.

Børn:

+ 132 i. Hans Jørgen Hansen f. 12 sep 1807.

133 ii. Martha Birgitte Hansen, f. 6 jan 1811 i Helsingør, Skt. Olai, hjemmedøbt 16 nov 1811, d. 14 apr 1816 i Helsingør, begravet 19 apr 1816 fra Skt. Olai Kirke.

134 iii. Anne Christine Hansen, f. 11 nov 1813 i Helsingør, Skt. Olai, hjemmedøbt 16 nov 1813, begravet 17 nov 1813 fra Skt. Olai Kirke.

92. Hans Nicolai Hansen, døbt 26 apr 1780 i Store Heddinge Kirke, d. 24 nov 1851 i Helsingør, begravet 1 dec 1851 fra Helsingør Skt. Mariæ Kirke.

Købmand i Helsingør; skibsklarerer sst.; kaptajn ved Helsingørs borgerartilleri.

Gift 13 jun 1807 i Helsingør Skt. Olai Sogn, Alexandrine Smith, f. ca. 1785 (datter af Gustav Smith og Anne Birgitte Lemmeke), d. 10 nov 1842 i Helsingør, begravet 16 nov 1842 fra Helsingør Skt. Mariæ Kirke.

Børn:

135 i. Anna Birgitta Augustina Hansen, f. 27 feb 1809 i Helsingør, hjemmedøbt 2 mar 1809, fremstillet 23 jun 1809 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 8 maj 1814 i Helsingør, begravet 13 maj 1814.

136 ii. Hans Frederik Ferdinand Hansen, f. 22 maj 1810 i Helsingør, fremstillet 28 jul 1810 i Helsingør Skt. Olai Kirke, konfirmeret 3 okt 1824 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 1837.

137 iii. Alexandrine Nicoline Hansen, f. 5 feb 1812 i Helsingør, fremstillet 3 jul 1812 i Helsingør Skt. Olai Kirke, konfirmeret 13 apr 1828 i Helsingør Skt. Mariæ Kirke.

Ugift i 1850.

138 iv. Jens Christian Hansen, f. 9 mar 1813 i Helsingør, fremstillet 1 apr 1813 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

+ 139 v. Jørgen August Carl Hansen f. 4 apr 1814.

140 vi. Lovise Augusta Hansen, f. 2 jun 1815 i Helsingør, døbt 23 aug 1815 i Helsingør Skt. Olai Kirke, konfirmeret 2 okt 1831 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

Ugift.

141 vii. Peter Christian Hansen, f. 4 sep 1816 i Helsingør, hjemmedøbt 8 sep 1816, fremstillet 12 jun 1818 i Helsingør Skt. Olai Kirke, konfirmeret 2 okt 1831 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

Skibsklarerer i Helsingør.

142 viii. Anna Birgitte Hansen, f. 17 aug 1818 i Helsingør, hjemmedøbt 12 nov 1819, d. 13 jul 1852 i Helsingør, begravet 17 jul 1852 fra Skt. Mariæ Kirke.

Ses ikke døbt i Skt. Olai Kirke.

143 ix. Julie Kirstine Hansen, f. 24 dec 1819 i Helsingør, døbt 5 sep 1820 i Helsingør Skt. Mariæ Kirke, d. 27 mar 1833 i Helsingør, begravet 2 apr 1833.

144 x. Frederikke Medea Hansen, f. 23 jul 1822 i Helsingør, døbt 13 okt 1822 i Helsingør Skt. Mariæ Kirke, d. 12 okt 1825 i Helsingør, begravet 17 okt 1825.

145 xi. Ane Dorthea Hansen, f. 26 dec 1824 i Helsingør, hjemmedøbt 17 okt 1825, fremstillet 30 nov 1827 i Helsingør Skt. Mariæ Kirke.

95. Christian Sorterup, f. 14 aug 1774, fremstillet 23 sep 1774 i Store Heddinge Kirke, d. 5 sep 1844 i Næstved, Skt. Mortens Sogn, begravet 9 sep 1844.

Exam.jur.; 1796 borgerskab som gæstgiver og vinhandler i Næstved. I 1801 bor hans ugifte 19-årige søster Karen hos ham.

Gift 10 okt 1797 i Kjøbenhavn, Garnisons, Christine Magdalene Payngk, f. 1 maj 1774 i Skælskør (datter af Jacob Severin Payngk og Else Olivarius), døbt 1 jun 1774 i Skælskør Kirke, d. 2 feb 1858 i Næstved, begravet 9 feb 1858 fra Skt. Mortens Kirke.

Børn:

+ 146 i. Marthe Cathrine Sorterup f. 25 sep 1798.

+ 147 ii. Elisabeth Maria Sorterup f. 23 sep 1800.

+ 148 iii. Jørgen Sorterup f. 18 aug 1801.

149 iv. Birgithe Medea Sorterup, f. 5 apr 1803 i Næstved, hjemmedøbt 11 apr 1803 i Næstved, fremstillet 20 maj 1803 i Næstved, Skt. Peders Kirke, d. 1831.

+ 150 v. Cecilie Sophie Sorterup f. 10 dec 1804.

151 vi. Jacob Ferdinand Sorterup, f. 12 mar 1807 i Næstved, hjemmedøbt 22 mar 1807 i Næstved, fremstillet 18 maj 1807 i Næstved, Skt. Peders Kirke, d. 11 nov 1837 i Næstved, begravet 13 nov 1837 fra Næstved Skt. Mortens Kirke.

Bomuldsvævemester; borgerskab i København ca. 1830 som tøjmester; ugift.

152 vii. Søren Henrik Sorterup, f. 29 apr 1809 i Næstved, hjemmedøbt 7 maj 1809 i Næstved, fremstillet 9 jun 1809 i Næstved Skt. Peders Kirke, begravet 15 aug 1809 fra Næstved Skt. Peders Kirke.

+ 153 viii. Lovise Augusta Sorterup f. 23 maj 1810.

154 ix. Anne Lorentze Sorterup, f. 18 aug 1811 i Næstved, hjemmedøbt 25 aug 1811, fremstillet 12 sep 1811 i Næstved Skt. Peders Kirke, d. 10 sep 1815 i Næstved, begravet 12 sep 1815 i Næstved.

155 x. Hans Emanuel Sorterup, f. 21 feb 1814 i Næstved, hjemmedøbt 24 feb 1814 i Næstved, fremstillet 29 maj 1814 i Næstved, Skt. Peders Kirke, d. 26 dec 1857 i Næstved, begravet 4 jan 1858 fra Næstved Skt. Mortens Kirke.

Snedkermester og ejendomsinvestor i Næstved.

Gift 1 nov 1841 i Næstved, Skt. Mortens Kirke, Johanne Kirstine Meden, f. 5 aug 1804 i Aalborg (datter af Peter Meden og Ane Kongslev), døbt 24 aug 1804 i Aalborg Vor Frue Kirke.

97. Medea Sorterup, f. 5 jun 1777 i Store Heddinge, fremstillet 13 jun 1777 i Store Heddinge Kirke, d. 27 apr 1845.

5 døtre.

Gift 12 aug 1803 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, Anton Henrik Mathiesen, f. 8 aug 1780 i Kjøbenhavn (søn af Thor Mathiesen og Susanne Schvindt), d. 20 sep 1823 i Hvedstrup.

Anton: Cand.theol. 1801; dr.phil. i Kiel 1803; sognepræst til Hvedstrup-Fløng 1805-23.

Børn:

156 i. Marthe Cathrine Mathiesen, f. 17 dec 1805 i Hvedstrup, døbt 25 jan 1806 i Hvedstrup, konfirmeret 29 apr 1821 i Hvedstrup Kirke, d. 18 maj 1850 på Frederiks Hospital, begravet 23 maj 1850 fra Vor Frue Kirke.

Ugift.

+ 157 ii. Susanne Mathiesen f. 20 aug 1807.

+ 158 iii. Antonette Cornelia Mathiesen f. 18 jun 1809.

+ 159 iv. Birgitte Sophie Mathiesen f. 6 maj 1811.

+ 160 v. Frederikke Christiane Cecilie Mathiesen f. 22 mar 1814.

98. Anne Sorterup, f. 14 aug 1778 i Store Heddinge, fremstillet 14 aug 1778 i Store Heddinge Kirke, d. 28 jun 1839 i Ringsted. Gift 5 sep 1811 i Ringsted, Peder Laurentius, f. 11 sep 1786 på Femø (søn af Laurentius Pedersen og Maren Rasmusdatter), d. 12 jun 1866 i Ringsted.

Peder: Agent og købmand i Ringsted.

Børn:

+ 161 i. Marthe Cathrine Laurentius f. 8 dec 1815.

162 ii. Rasmine Petrea Laurentius, f. 16 jan 1818 i Ringsted, hjemmedøbt 13 jul 1818, fremstillet 17 jul 1818 i Ringsted Skt. Bendts Kirke, d. 2 aug 1820 i Ringsted, begravet 5 aug 1820 i Ringsted.

100. Christen Roed Sorterup, døbt 14 mar 1781 i København Vor Frue Kirke, d. 20 nov 1811, begravet 23 nov 1811 på Assistens Kirkegaard fra Vor Frue Kirke.

Klasselotterikollektør; kommissionær.

Gift 14 aug 1809 i Vor Frelsers Kirke, Dorothea Jacobsen, f. ca. 1791, d. 6 jul 1837 i Kjøbenhavn, begravet 9 jul 1837 fra Vor Frue Kirke.

Børn:

163 i. Jørgen Peter Sorterup, f. 1 nov 1810 i Kjøbenhavn, døbt 4 nov 1810 i Vor Frue Kirke, d. 28 okt 1831 i Kjøbenhavn, begravet på Assistens Kirkegaard fra Vor Frue Kirke.

Assistent; ugift.

164 ii. Peder Christian Sorterup, f. 1 sep 1811 i Kjøbenhavn, d. 2 sep 1811, begravet på Assistens Kirkegaard fra Vor Frue Kirke.

101. Karen Sorterup, f. 25 aug 1782 i Kjøbenhavn, døbt 1 sep 1782 i Vor Frue Kirke, d. 21 nov 1847 i Ringsted, begravet 27 nov 1847 i Ringsted. Gift 13 sep 1805 i (formentlig i Næstved), Jacob Tommerup Henrichsen (søn af Claus Tommerup Henrichsen og Dorthe Marie Mortensdatter), døbt 22 apr 1774 i Brenderup Kirke, d. 16 feb 1824 i Ringsted, begravet 23 feb 1824.

Jacob: Exam.jur. 1793; bevilling til at holde herberg og værtshus i Ringsted 1805; postmester i Ringsted 1806.

Børn:

165 i. Marthe Cathrine Henrichsen, f. 19 maj 1806 i Ringsted, døbt 25 jul 1806 i Ringsted.

Ingen børn nævnt ved folketællingerne i 1834, 1840 og 1845.

Gift 10 okt 1828 i Ringsted Skt. Bendts Kirke, Peder Jensen (søn af Hans Jensen og Inger Jensdatter), døbt 3 aug 1792 i Ringsted Skt. Bendts Kirke, d. 21 dec 1850 i Ringsted, begravet 27 dec 1850 i Ringsted.

Peder: Bagermester i Ringsted.

+ 166 ii. Dorthea Magdalene Henrichsen f. 25 aug 1807.

+ 167 iii. Jørgen Tommerup Henrichsen f. 15 jun 1813.

168 iv. Marie Christine Henriette Henrichsen, f. 15 dec 1815 i Ringsted, hjemmedøbt 16 feb 1816, fremstillet 7 jun 1816 i Ringsted Skt. Bendts Kirke, d. 21 maj 1826 i Ringsted, begravet 26 maj 1826 i Ringsted.

+ 169 v. Elise Birgitte Sophie Ultima Henrichsen f. 20 maj 1819.

102. Christian Bornemann Baudtler, f. 17 jun 1776, døbt 25 jun 1776 i Frederiks Tyske Kirke, d. 19 apr 1828 i Kjøbenhavn, begravet 27 apr 1828 fra Vor Frue Kirke.

Benævnes forhen Stadsjæger ved begravelsen.

Han blev gift med Sinde Helene Nielsen Brumtum, f. 4 maj 1780 (datter af Jørgen Nielsen Brumthon og Christine Christensdatter).

Børn:

+ 170 i. Hendrich Christian Bornemann Baudtler f. 9 maj 1812.

+ 171 ii. Georg Conrad Bornemann Baudtler f. 16 apr 1814.

172 iii. Caroline Bolette Bornemann Baudtler, f. 25 okt 1816 i Kjøbenhavn, døbt 8 dec 1816 i Vor Frue Kirke.

108. Anne Cathrine Gøder, døbt 5 okt 1760 i Kjøbenhavn, Slotskirken, d. 17 dec 1821 i Vallekilde. Gift 9 nov 1785 i Vallekilde Sogn, Jørgen Berger Klemp (søn af Casper Klemp og Apollone Rasmusdatter), døbt 30 sep 1739 i Kjøbenhavn, Skt. Nikolaj Kirke, d. 21 nov 1827 i Vallekilde, begravet 26 nov 1827.

Jørgen: Cand.theol.; degn i Vallekilde.

Børn:

+ 173 i. Inger Sophie Klemp.

+ 174 ii. Conrad Frederik Klemp.

175 iii. Birgitte Frederikke Klemp, døbt 3 nov 1790 i Vallekilde, begravet 9 apr 1799 i Vallekilde.

176 iv. Hans Apollo Klemp, døbt 26 aug 1794 i Vallekilde, begravet 9 apr 1799 i Vallekilde.

177 v. Caspar Peter Klemp, døbt 12 sep 1794 i Vallekilde, begravet 15 maj 1799 i Vallekilde.

+ 178 vi. Hans Apollo Klemp.

+ 179 vii. Carl Vilhelm Klemp.

180 viii. Caspar Peter Klemp, døbt 28 sep 1807 i Vallekilde, d. 11 sep 1836 i Nakskov, begravet 17 sep 1836 i Nakskov.

Toldbetjent i Nakskov; ingen børn.

Han blev gift med Matthea Selmine Plesner, f. 11 jul 1805 i Vestenskov (datter af Henning Christoffer Plesner og Dorothea Christiane Rasmusdatter), døbt 12 jul 1805 i Vestenskov.

110. Friederich Christian Gøder, døbt 16 jul 1763 i Kjøbenhavn, Slotskirken, d. efter 1792.

Handelsbetjent i København; forlod kone og børn i 1792.

Gift 23 dec 1785 i Kjøbenhavn, Skt. Petri Kirke, Sophie Johanne Klemp, f. 11 jan 1752 i Kjøbenhavn, Skt. Nikolaj (datter af Andreas Johan Klemp og Inger Nielsdatter), d. ca. 1801 i Kjøbenhavn.

Børn:

181 i. Inger Birgitte Gøder, f. 13 feb 1786 i Kjøbenhavn, døbt 19 feb 1786 i Kjøbenhavn, Skt. Petri Kirke.

Optræder ikke hos forældrene ved FT1787.

182 ii. Inger Sophie Gøder, f. ca. 1788 i Kjøbenhavn.

Ses ej døbt i Skt. Petri 1787-89.

111. Hans Jørgen Klemp, døbt 5 maj 1773 i Kjøbenhavn, Trinitatis Kirke, d. 19 jun 1838 i Nakskov, begravet 23 jun 1838 i Nakskov.

Told- og konsumtionskasserer i Nakskov; postmester sst.; krigsråd.

(1) Gift 23 jun 1796 i Kjøbenhavn, Skt. Nicolai Kirke, Christine Belchow (datter af Michael Belchow og Bodil Sophie Lange), døbt 13 jun 1774 i Kjøbenhavn, Skt. Nicolai Kirke, d. 9 dec 1801 i Kjøbenhavn, begravet 16 dec 1801 fra Vor Frue Kirke. (2) Gift 7 apr 1806 i Frederiksberg Sogn, Gertrud Amalie Lentz (datter af Hans Lentz og Christiane Blache).

Barn af Christine Belchow:

183 i. Michael Berger Klemp, f. 1 aug 1796 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, døbt 6 aug 1796 på Fødselsstiftelsen, d. før 1801.

+ 184 ii. Sophie Amalie Klemp f. 1 aug 1796.

185 iii. Georgia Klemp, døbt 5 okt 1798 i Trinitatis Kirke, begravet 22 nov 1807 på Frederiksberg.

Barn af Gertrud Amalie Lentz:

+ 186 iv. Christiane Cathrine Conradine Klemp f. 24 jun 1806.

187 v. Hans Georg August Klemp, f. 18 aug 1808 i Frederiksberg Sogn, hjemmedøbt 5 feb 1809, d. 12 apr 1876 i Jægersborg, begravet 21 apr 1876 fra Gentofte Kirke.

Kgl. forvalter i grønlandske Handel; senere i færøske Handel; senest kgl. pakhusforvalter.

Gift 8 nov 1833 på Frederiksberg, Christine Marie Cathrine Brøtterup, f. 21 mar 1808 i Kjøbenhavn (datter af Jens Brøtterup og Anna Elisabeth Overgaard), døbt 18 apr 1808 i Vor Frue Kirke, d. 6 jun 1893 på Frederiksberg, begravet 10 jun 1893 på Gentofte Kirkegaard.

+ 188 vi. Julius Gustav Berger Klemp f. 16 mar 1819.

112. Peter Frederik Thornam, f. 20 nov 1777 i Ørslev, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, d. 30 aug 1834 i Kjøbenhavn, Vor Frue.

Exam.jur. 1802; bogholder ved Kjøbenhavns Brandforsikringssocietet; cancelliråd.

Gift 8 mar 1811 i Holmens Kirke, Else Maria Eysen (datter af Johan Michelsen Eysen og Mathilde Augusta (Elisabeth) Petersen), døbt 10 dec 1795 i Kjøbenhavn, Skt. Nicolai, d. 6 apr 1874 i Rønne.

Børn:

+ 189 i. August Wilhelm Thornam f. 6 maj 1813.

+ 190 ii. Ludvig Thornam f. 15 jun 1819.

+ 191 iii. Johan Christian Thornam f. 28 jan 1822.

192 iv. Marie Christiane Thornam, f. 21 dec 1823 i Kjøbenhavn, døbt 10 mar 1824 i Vor Frue Kirke, d. 25 sep 1906 i København, Nazareth.

Ingen børn.

Gift 7 maj 1850 i Vor Frue Kirke, Peter Holten, f. 25 nov 1816 i Kjøbenhavn, Vor Frue (søn af Mathias Holten og Anne Sophie Nicoline Kramer), d. 27 sep 1897 i Kjøbenhavn, Skt. Johannes.

Peter: Cand.jur. 1840; ansat ved Øresunds Toldkammer 1841-58; amtmand på Færøerne 1862; amtmand over Bornholms Amt 1871-94; R.; Dbmd.; K(2); kammerherre.

193 v. Augusta Mathilde Thornam, f. 7 dec 1827.

Ugift og bosat hos moderen i 1860, beskæftiget med kobberstikning.

115. Jensine Albertine Thornam, f. 21 okt 178x, d. 1840. Hun blev gift med Albrecht Lautrup, f. 26 aug 1782 i Kliplev (søn af Hans Hansen Lautrup og Anna Maria Nissen), døbt 30 aug 1782 i Kliplev Kirke, d. efter FT1860.

Albrecht: Ugift og hjemmeboende i Ensted i 1803.

Besidder af Jørgensgaard Teglværk (Aabenraa).

Møller i Haderslev.

Børn:

+ 194 i. Hans Martin Ulrich Lautrup f. 21 apr 1814.

195 ii. Christian Lautrup, f. 10 feb 1817 i Aabenraa, døbt 20 feb 1817 i Aabenraa Kirke.

+ 196 iii. Anne Marie Lautrup f. 6 feb 1822.

197 iv. Helena Botilla Lautrup, f. 7 jan 1831 i Haderslev, døbt 4 feb 1831 i Haderslev Domkirke.

116. Karen Marie Thornam, f. 11 feb 1788, d. 25 jan 1861.

Børn.

Hun blev gift med Carl Peter Otto Zachariae, f. 1788 (søn af Georg Friedrich Zachariae), d. 10 jan 1822 i Nysted, begravet 18 jan 1822 i Nysted.

Carl: Løjtnant; organist i Nysted; krigsassessor.

Børn:

198 i. Hedvig Cathrine Frederikke Louise Zachariæ, f. 21 aug 1809 i Slagelse, hjemmedøbt 26 aug 1809, fremstillet 8 sep 1809 i Slagelse Skt. Mikkels Kirke.

+ 199 ii. Henriette Wilhelmine Zachariæ f. 17 okt 1810.

200 iii. Margrethe Sofie Zachariae, f. 12 mar 1817 i Nysted, hjemmedøbt 16 mar 1817, fremstillet 31 aug 1817 i Nysted Kirke.

120. Andreas Severin Thornam, f. ca. 1800, hjemmedøbt 22 mar 1800, fremstillet 10 maj 1800 i Fodby Kirke.

Ugift møllersvend i København i 1840; ugift rugbrødsbager samt mel- og grynhandler sst. i 1845; gift møllersvend sst. i 1850.

Han blev gift med Charlotte Regine Jensen (datter af Erich Jensen og Dorthe Elisabeth Fog), døbt 22 nov 1812 i Horsens Vor Frelsers Kirke.

Børn:

+ 201 i. Peter Frederik Adolph Thornam f. 9 jun 1848.

+ 202 ii. Juliane Marie Thornam f. 30 jan 1851.

122. Karen Marie Thornam, hjemmedøbt 21 jan 1804, fremstillet 14 mar 1804 i Fodby Kirke.

Enke og modehandler i Næstved i 1880.

(1) Gift 12 dec 1821 i Fodby Kirke, Jens Jensen Kongersted, f. ca. 1794.

Jens: Korporal; benævnes berider ved exercerskolen i Næstved ved datteren Jensines dåb, hvor efternavnet Kongersted ikke nævnes.

(2) Gift 2 sep 1835 i Næstved Skt. Mortens Kirke, Johan Ernst August Krygell, f. ca. 1805, d. 1 maj 1837 i Næstved, begravet 2 maj 1837 i Næstved.

Johan: Kvartermester.

Barn af Jens Jensen Kongersted:

+ 203 i. Jensine Nicoline Jensen f. 12 mar 1822.

204 ii. Maren Margrethe Jensen, f. 29 dec 1823 i Næstved, hjemmedøbt 2 jan 1824, fremstillet 6 feb 1824 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

205 iii. Ida Jensen, f. 22 maj 1826 i Næstved, hjemmedøbt 25 maj 1826, fremstillet 7 jul 1826 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

Ugift modehandler i Næstved; levede i 1901.

Barn af Johan Ernst August Krygell:

+ 206 iv. Johan Adam Krygell f. 18 sep 1835.

+ 207 v. Johan Ernst August Krygell f. 2 jan 1838.

128. Pauline Maria Garb, hjemmedøbt 2 apr 1775 på Holsteinborg, fremstillet 5 maj 1775 i Venslev Kirke. Gift 7 aug 1794 i Korsør, Niels Christian Eggers, f. 1766 (søn af Christian Eggers), fremstillet 23 jun 1766 i Dragsholm Kapel, d. 1842.

Niels: Proprietær til Dyrehovedgaard (den nuværende Tårnborg Hovedgård) og Taarnholm; landeværnskaptajn.

Børn:

208 i. Sofie Marie Henriette Eggers, f. 8 jul 1796, døbt 14 aug 1796 i Taarnborg Kirke.

209 ii. Christian Bjørn Eggers, døbt 31 dec 1797 i Taarnborg Kirke.

210 iii. Frantz Ludvig Eggers, døbt 3 apr 1799 i Taarnborg Kirke.

211 iv. William Friederich Eggers, f. 14 maj 1800.

212 v. Medea Laurentine Eggers, døbt 28 apr 1804 i Taarnborg Kirke.

130. Medea Cathrina Garb, f. 15 dec 1779 på Holsteinborg, hjemmedøbt 19 dec 1779, fremstillet 19 jan 1780 i Venslev Kirke, d. 6 nov 1859 i Kjøbenhavn, begravet 12 nov 1859 på Assistens Kirkegaard fra Vor Frue Kirke. Gift 2 mar 1804 i Korsør, Thomas Buntzen, f. 5 sep 1776 i Kjøbenhavn (søn af Jacob Buntzen og Cathrine Sandgaard), døbt 12 sep 1776 i Skt. Nicolai Kirke, d. 16 jun 1807 i Skt. Petersborg, begravet 19 jun 1807 i Skt. Petersborg.

Thomas: Dr.med.; kejserlig hofråd; overlæge ved Søkadetkorpset i Skt. Petersborg.

Børn:

+ 213 i. Johann Jacob Buntzen f. 1 apr 1805.

Sjette Generation

132. Hans Jørgen Hansen, f. 12 sep 1807 i Helsingør, konfirmeret 6 apr 1823 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

Handelsfuldmægtig i Helsingør; senere købmand sst.

Gift 12 aug 1835 i Vor Frelsers Kirke, Birgitte Sophie Mathiesen, f. 6 maj 1811 i Hvedstrup (datter af Anton Henrik Mathiesen og Medea Sorterup), døbt 23 jun 1809 i Hvedstrup.

Børn:

+ 214 i. Medea Hansen f. 5 mar 1837.

215 ii. Christian Anton Hansen, f. 27 feb 1838 i Helsingør, døbt 27 apr 1838 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 31 maj 1920 på Frederiksberg, begravet 6 jun 1920 på Frederiksberg Gl. Kirkegaard.

Exam.jur.; fuldmægtig, senere kontorchef i Københavns Politi. R.

(1) Gift 1 dec 1876 i Kastelskirken (Garnisons Kirkebog), Alexandrine Charlotte Jensine Hansen, f. 19 jun 1848 i Kjøbenhavn (datter af Jørgen August Carl Hansen og Sophie Henriette Andrup), døbt 30 jul 1848 i Holmens Kirke, d. 31 maj 1888 i Nauheim.

Alexandrine: Ingen børn.

(2) Gift 12 nov 1891 på Frederiksberg, Olavia Maria Randrup, f. 17 aug 1852 i Reykjavik (datter af Niels Ancher Secher Randrup og Frederikke Christiane Cecilie Mathiesen), d. 19 dec 1936 på Frederiksberg.

Olavia: Ingen børn.

216 iii. Anton Henrik Mathiesen Hansen, f. 21 maj 1840 i Helsingør, døbt 15 jun 1840 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

217 iv. Margrethe Sophie Frederikke Hansen, f. 8 okt 1841, døbt 1 apr 1842 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

218 v. Hans Jørgen Hansen, f. 26 jan 1843 i Helsingør, døbt 30 apr 1843 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

219 vi. Moritz Løbel Hansen, f. 25 dec 1844 i Helsingør, døbt 16 apr 1845 i Helsingør Skt. Olai Kirke, konfirmeret 2 okt 1859 i Helsingør Skt. Olai Kirke.

220 vii. Thor Kolpin Hansen, f. 10 jun 1846 i Helsingør, hjemmedøbt 24 aug 1846.

221 viii. Thora Antoinette Susanne Hansen, f. 26 jul 1848, døbt 12 sep 1848 i Helsingør Skt. Mariæ Kirke, d. 30 apr 1853, begravet 4 maj 1853 fra Helsingør Skt. Mariæ Kirke.

139. Jørgen August Carl Hansen, f. 4 apr 1814 i Helsingør, døbt 13 jul 1814 i Helsingør Skt. Olai Kirke, konfirmeret 4 okt 1829 i Helsingør Skt. Mariæ Kirke, d. 24 jun 1882 i Kjøbenhavn, begravet 30 jun 1882 på Garnisons Kirkegaard fra Kastelskirken.

Vinhandler i København, Kongens Nytorv 4; indehaver af Hviids Vinstue; kendt som Carl Jürgen August Hansen.

Gift 18 jun 1847 i Holmens Kirke, Sophie Henriette Andrup, f. 18 jun 1816 i Kjøbenhavn (datter af Niels Georg Andrup og Charlotte Amalia Wilhelmsen), døbt 24 nov 1816 i Vor Frue Kirke, d. 24 jan 1888 i Kjøbenhavn, Skt. Johannes sogn, begravet på Garnisons Kirkegaard fra Kastelskirken.

Børn:

222 i. Alexandrine Charlotte Jensine Hansen, f. 19 jun 1848 i Kjøbenhavn, døbt 30 jul 1848 i Holmens Kirke, d. 31 maj 1888 i Nauheim.

Ingen børn.

Gift 1 dec 1876 i Kastelskirken (Garnisons Kirkebog), Christian Anton Hansen, f. 27 feb 1838 i Helsingør (søn af Hans Jørgen Hansen og Birgitte Sophie Mathiesen), døbt 27 apr 1838 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 31 maj 1920 på Frederiksberg, begravet 6 jun 1920 på Frederiksberg Gl. Kirkegaard.

Christian: Exam.jur.; fuldmægtig, senere kontorchef i Københavns Politi. R.

223 ii. Laura Augusta Henriette Hansen, f. 17 apr 1851 i Kjøbenhavn, døbt 6 jun 1851 i Holmens Kirke, d. 27 aug 1870 i Kjøbenhavn, begravet 4 sep 1870 fra Garnisons Kirke.

+ 224 iii. Hans Nicolay Hansen f. 15 maj 1853.

225 iv. Johanne Birgitte Caroline Hansen, f. 1 nov 1856 i Kjøbenhavn, døbt 26 dec 1856 i Holmens Kirke, d. 1922.

Ugift.

146. Marthe Cathrine Sorterup, f. 25 sep 1798, hjemmedøbt 30 sep 1798 i Næstved, Skt. Peder, fremstillet 23 okt 1798 i Næstved, Skt. Peders Kirke, d. 16 aug 1882 på Frederiksberg, begravet 22 aug 1882 fra Frederiksberg Kirke. (1) Gift 10 okt 1815 i Næstved, Skt. Mortens Kirke, Niels Møller, f. ca. 1780 (søn af Daniel Michael Møller og Karen Hansdatter), døbt 27 apr 1781 i Horsens, d. 14 mar 1829 på Frederiksberg, begravet 20 mar 1829 på Frederiksberg Kirkegaard.

Niels: Apoteker; indehaver af Vesterbro Apotek i København 1810-29.

(2) Gift 1 maj 1832 i Frederiksberg Kirke, Anders Madsen, f. 2 feb 1794 i Nørre Lyndelse (søn af Mads Madsen og Karen Jørgensdatter), d. 8 feb 1879 i Kjøbenhavn.

Anders: Apoteker; indehaver af Vesterbro Apotek 1832-63.

Barn af Niels Møller:

+ 226 i. Daniel Christian Møller f. 20 sep 1816.

227 ii. Julius Ferdinand Møller, f. 20 feb 1818, døbt 21 mar 1818 i Frederiksberg Kirke, d. 17 mar 1847, begravet 22 mar 1847 fra Frederiksberg Kirke.

Cand.theol.; lærer ved Det kgl. Vaisenshus; logerer hos moderen og stedfaderen i 1845.

+ 228 iii. Adolph Frederik Møller f. 14 okt 1820.

229 iv. Peter Herman Barclay Møller, f. 22 nov 1822, døbt 29 jan 1823 i Frederiksberg Kirke, d. 29 okt 1842, begravet 2 nov 1842 fra Frederiksberg Kirke.

Apotekerelev. Døde af tyfus.

Barn af Anders Madsen:

+ 230 v. Niels Møller Wilhelm Madsen f. 4 mar 1833.

+ 231 vi. Hans Peter Madsen f. 15 jan 1835.

147. Elisabeth Maria Sorterup, f. 23 sep 1800 i Næstved, hjemmedøbt 26 sep 1800, fremstillet 31 okt 1800 i Næstved, Skt. Peders Kirke, d. 1 jun 1874 i Højbjerg ved Viborg. Gift 17 sep 1821 i Næstved, Skt. Peders Kirke, Niels Lunde Melchiorsen Hansteen, f. 11 jan 1788 i Næstved (søn af Melchior Folsach Hansteen og Maren Harboe), hjemmedøbt 8 feb 1788, fremstillet 26 feb 1789 i Næstved Skt. Peders Kirke, d. 8 jun 1858 i Tranebjerg, Samsø, begravet 14 jun 1858.

Niels: Sognepræst til Tranebjerg 1818-58.

Børn:

+ 232 i. Marie Dorthea Hansteen f. 19 okt 1823.

148. Jørgen Sorterup, f. 18 aug 1801 i Næstved, hjemmedøbt 30 aug 1801 i Næstved, fremstillet 30 okt 1801 i Næstved, Skt. Peders Kirke, d. 10 jan 1895 i Kjøbenhavn, Skt. Matthæus Sogn, begravet 15 jan 1895 på Assistens Kirkegaard.

Cand.jur.; auktionsassistent i København i 1845; kongelig assistent i 1850; kancellisekretær i 1880.

Gift 25 nov 1836 i Kjøbenhavn, Vor Frue, Antonette Cornelia Mathiesen, f. 18 jun 1809 i Hvedstrup, Roskilde amt (datter af Anton Henrik Mathiesen og Medea Sorterup), døbt 23 jun 1809 i Hvedstrup Kirke, konfirmeret 25 apr 1824 i Hvedstrup Kirke, d. 5 jul 1889 i Kjøbenhavn, Skt. Matthæus Sogn.

Børn:

233 i. Anthon Christian Sorterup, f. 24 aug 1837 i Kjøbenhavn, døbt 13 okt 1837 i Vor Frue Kirke, d. 19 feb 1847 i Kjøbenhavn, begravet 23 feb 1847 fra Vor Frue Kirke.

234 ii. Christina Medea Sorterup, f. 30 mar 1839 i Kjøbenhavn, døbt 10 maj 1839 i Vor Frue Kirke, d. 19 jul 1860 i Kjøbenhavn, begravet 25 jul 1860 på Assistens Kirkegaard fra Vor Frue Kirke.

+ 235 iii. Christian Ferdinand Sorterup f. 10 feb 1840.

150. Cecilie Sophie Sorterup, f. 10 dec 1804 i Næstved, hjemmedøbt 16 dec 1804 i Næstved, fremstillet 14 feb 1805 i Næstved Skt. Peders Kirke, d. 27 mar 1872 i Næstved, begravet 2 apr 1872 fra Næstved Skt. Mortens Kirke.

Ved FT1850 bor moderen hos Cecilie og kaldes her Sophie Pryngk, 78.

Gift 1 maj 1841 i Næstved Skt. Mortens Kirke, Hans Frederik Bruun, f. 9 apr 1811 i Vejlø, Præstø amt (søn af Henrich Bruun), døbt 2 jul 1811 i Vejlø Kirke, d. 8 jul 1885 i Næstved, begravet 13 jul 1885 fra Næstved Skt. Mortens Kirke.

Hans: Snedkermester i Næstved i 1845.

Børn:

236 i. Christian Henrik Bruun, f. 30 dec 1842 i Næstved, døbt 11 maj 1843 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

Snedkerlærling i 1860.

+ 237 ii. Martha Elise Augusta Bruun f. 25 jan 1847.

153. Lovise Augusta Sorterup, f. 23 maj 1810 i Næstved, døbt 27 maj 1810 i Næstved, Skt. Peders Kirke, konfirmeret 2 apr 1826 i Næstved, Skt. Mortens Kirke, d. 13 maj 1891 på Frederiksberg, begravet 23 maj 1891 på Assens Kirkegaard (Frederiksberg Kirkebog).

I FT1880, København, er indført en Louise Augusta Torsøe født Sorterup, 61, Enke, Husmoder, født i Næstved. Hun har hos sig datteren Adeleide Cherstine Elin Tornøe,46, Ugift Datter, født i Flemtofte(?).

Gift 20 maj 1830, Jørgen Tornøe (søn af Wenzel Ulrich Jensen Tornøe og Alhed Marie Andersen), døbt 23 sep 1794 i Lumby, d. 31 jul 1863 i Assens, begravet 6 aug 1863 i Assens.

Jørgen: Exam.jur.; 1830 forvalter for det kongelige gods Frederiksgave og Flenstofte; 1852 tillige amtsforvalter for Assens og Hindsgavl Amter. Kammerråd.

Børn:

+ 238 i. Louise Augusta Tornøe f. 1 maj 1831.

239 ii. Adelaide Christine Elise Tornøe, f. 25 feb 1833 på Flenstofte, Dreslette Sogn, døbt 6 jun 1833 i Dreslette Kirke, d. 6 feb 1901 i København, begravet 10 feb 1901 i København, Vestre Kirkegaard.

Kaldet Ida i FT1845. Velsagtens den "tante Ida" (død 8/2 1901), som Henriette Hørlück henviser til bag på Hørlück-silhuetten. Ugift.

+ 240 iii. Pauline Hansine Tornøe f. 14 apr 1835.

+ 241 iv. Christian Wenzel Tornøe f. 28 feb 1838.

+ 242 v. Anna Birgitte Tornøe f. 15 mar 1840.

+ 243 vi. Wenzel Emil Tornøe f. 24 jun 1842.

+ 244 vii. Hans Ferdinand Payngk Tornøe f. 14 apr 1844.

+ 245 viii. Einar Octavius Tornøe f. 3 apr 1846.

157. Susanne Mathiesen, f. 20 aug 1807 i Hvedstrup, døbt 6 sep 1807 i Hvedstrup, d. 20 nov 1872 i Kjøbenhavn, begravet 26 nov 1872 på Garnisons Kirkegaard. Gift 3 apr 1828 i Vor Frue Kirke, Fritz Christian Balslev, f. 12 apr 1797 i Kjøbenhavn (søn af Jeremias Frederik Reuss Balslev og Anne Sophie Lemvig), d. 23 jan 1877 i Kjøbenhavn, begravet 29 jan 1877 på Garnisons Kirkegaard fra Garnisons Kirke.

Fritz: Tømrermester i København; kaptajn, senere oberstløjtnant og chef for brandkorpset sst.

Børn:

+ 246 i. Emilie Antoinette Balslev f. 5 mar 1829.

+ 247 ii. Anthon Frederik Hjalmar Balslev f. 20 maj 1831.

+ 248 iii. Carl Vilhelm August Balslev f. 4 dec 1832.

249 iv. Ida Vilhelmine Balslev, f. 27 okt 1834 i Kjøbenhavn, døbt 28 maj 1835 i Vor Frue Kirke, d. 15 mar 1888 i Slagelse, begravet 21 mar 1888 fra Slagelse Skt. Peders Kirke.

Konventualinde i Slagelse Kloster.

250 v. Thora Marie Balslev, f. 16 sep 1836 i Kjøbenhavn, døbt 21 okt 1936 i Vor Frue Kirke, d. 2 sep 1916 i København, begravet på Garnisons Kirkegaard fra Vor Frue Kirke.

Ingen børn.

Gift 10 okt 1862 i Vor Frue Kirke, Frederik Erhard Michael Randrup, f. 30 jan 1828 i Ribe (Domsognet) (søn af Hans Michael Randrup og Dorthea Kirstine Guldbrandsen), hjemmedøbt 11 feb 1828 i Ribe (Domsognet), fremstillet 1 sep 1828 i Ribe Domkirke, d. 7 mar 1903 i København.

Frederik: Exam.jur.; sagførerfuldmægtig.

158. Antonette Cornelia Mathiesen (Se ægteskab med nummer 148.)

159. Birgitte Sophie Mathiesen (Se ægteskab med nummer 132.)

160. Frederikke Christiane Cecilie Mathiesen, f. 22 mar 1814 i Hvedstrup, hjemmedøbt 29 mar 1814, fremstillet 19 maj 1814 i Hvedstrup Kirke, d. 28 okt 1900 på Frederiksberg, begravet 3 nov 1900 på Frederiksberg Assistens Kirkegaard. (1) Gift 1836, Johan Georg Møller, f. 5 apr 1810 i Grundafjordur, Island (søn af Ole Peter Møller og Christiane Elisabeth Møller), d. 27 feb 1847 i Reykjavik, Island.

Johan: Apoteker i Reykjavik.

(2) Gift 21 nov 1848, Niels Ancher Secher Randrup, f. 17 okt 1819 i Viborg (søn af Hans Michael Randrup og Dorthea Kirstine Guldbrandsen), døbt i Viborg Domsogn, d. 1888.

Niels: Apoteker i Reykjavik; senere konsul.

Barn af Johan Georg Møller:

+ 251 i. Medea Møller f. 4 jun 1836.

252 ii. Christiane Elisabeth Møller, f. 13 feb 1838 i Reykjavik.

253 iii. Anthon Henrik Møller, f. 31 okt 1839 i Reykjavik.

Student fra Vesturheimi; opdraget hos biskop Helge Gudmundson Thordesen.

254 iv. Carl Emil Ole Zeuthen Møller, f. 14 sep 1841 i Reykjavik.

+ 255 v. Charlotte Frederikke Møller f. 5 sep 1843.

+ 256 vi. Johan Georg Møller f. 13 maj 1846.

257 vii. Dorothea Christine Møller, f. 24 jun 1847 i Reykjavik.

Barn af Niels Ancher Secher Randrup:

258 viii. Dorothea (Dora) Christine Randrup, f. 24 jun 1849 i Reykjavik, d. 20 okt 1911 på Frederiksberg, begravet 26 okt 1911 på Frederiksberg Gl. Kirkegaard.

Ingen børn.

Gift 10 apr 1871 i Garnisons Kirke, Carl Christian Howitz Grønlund, f. 14 jul 1825 i Vordingborg (søn af Johannes Grønlund og Johanne Cathrine Howitz), d. 10 aug 1901 på Frederiksberg.

Carl: Botaniker; pædagog.

259 ix. Olavia Maria Randrup, f. 17 aug 1852 i Reykjavik, d. 19 dec 1936 på Frederiksberg.

Ingen børn.

Gift 12 nov 1891 på Frederiksberg, Christian Anton Hansen, f. 27 feb 1838 i Helsingør (søn af Hans Jørgen Hansen og Birgitte Sophie Mathiesen), døbt 27 apr 1838 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 31 maj 1920 på Frederiksberg, begravet 6 jun 1920 på Frederiksberg Gl. Kirkegaard.

Christian: Exam.jur.; fuldmægtig, senere kontorchef i Københavns Politi. R.

161. Marthe Cathrine Laurentius, f. 8 dec 1815 i Ringsted, døbt 19 apr 1816 i Ringsted, d. 1 feb 1890 i Ringsted, begravet 10 feb 1890 i Ringsted. Gift 2 dec 1842 i Ringsted Skt. Bendts Kirke, Henrik Ludvig Klüwer, f. 18 aug 1808 i Holsteinborg (søn af Wulff Henrich Klüwer og Marie Kirstine Madsen), døbt 25 sep 1808 i Venslev Kirke, d. 20 feb 1876 i Ringsted, begravet 26 feb 1876 i Ringsted.

Henrik: Exam.jur. 1830; by- og herredsfuldmægtig i Ringsted; bogholder i Sparekassen for Ringsted og Omegn 1832-58.

Børn:

260 i. Anna Petrea Klüwer, f. 12 nov 1843 i Ringsted, døbt 17 maj 1844 i Ringsted.

Ugift husholderske i Roskilde i 1901.

261 ii. Wulff Henrik Laurentius Klüwer, f. 6 aug 1845 i Ringsted, døbt 10 okt 1845 i Ringsted, d. 20 sep 1934 i Nibe.

Elev på Sorø Akademi fra 1855; realist sst. 1864; i maskinlære; ansat ved Postvæsenet 1867; postfuldmægtig i Flauenskjold fra 1879; postmester i Voer 1890; postmester i Hjallerup 1898-10; derefter postmester i Nibe.

Ingen hjemmeboende børn i 1890.

Gift 1880, Henriette Petrea Hollænder, f. 14 sep 1841 i Aalborg (datter af Hans Hansen Hollænder og Magdalene Møller), d. 1 jul 1922 i Nibe.

262 iii. Dorthe Marie Marthe Klüwer, f. 9 sep 1847 i Ringsted, døbt 21 okt 1847 i Ringsted Skt. Bendts Kirke, d. 9 jul 1872 i Ringsted, begravet 17 jul 1872 i Ringsted.

Ugift lærerinde på Vigsnæs ved Sakskøbing i 1870.

263 iv. Marie Kirstine Klüwer, f. 10 dec 1849 i Ringsted, døbt 17 apr 1850 i Ringsted Skt. Bendts Kirke.

+ 264 v. Laurentius Klüwer f. 20 dec 1852.

265 vi. Henrik Ludvig Klüwer, f. 23 okt 1855 i Ringsted, døbt 8 dec 1855 i Ringsted.

Ugift handelsbetjent i Store Heddinge i 1880.

266 vii. Christian Klüwer, f. 7 jun 1859 i Ringsted, døbt 16 okt 1859 i Ringsted Skt. Bendts Kirke.

Bogbindersvend.

166. Dorthea Magdalene Henrichsen, f. 25 aug 1807 i Ringsted, døbt 28 okt 1807 i Ringsted, d. 6 dec 1850 i Ringsted, begravet 12 dec 1850 i Ringsted. Gift 11 sep 1835 i Ringsted, Hans Jensen (søn af Hans Jensen og Inger Jensdatter), døbt 10 aug 1798 i Ringsted, d. 1 mar 1855 i Ringsted, begravet 8 mar 1855 i Ringsted.

Hans: Brændevinsbrænder i Ringsted.

Børn:

267 i. Hans Peter Georg Jensen, f. 25 jun 1836 i Ringsted, d. 13 nov 1837 i Ringsted, begravet 18 nov 1837 i Ringsted.

268 ii. Hans Peter Georg Jensen, f. 8 aug 1838 i Ringsted, døbt 12 sep 1838 i Ringsted.

269 iii. Henrik Christian Frederik Ferdinand Jensen, f. 2 mar 1843 i Ringsted, døbt 1 jun 1843 i Ringsted.

270 iv. Camilla Cathinca Elisabeth Jensen, f. 19 apr 1849 i Ringsted, døbt 27 maj 1849 i Ringsted.

167. Jørgen Tommerup Henrichsen, f. 15 jun 1813 i Ringsted, d. 28 maj 1876 i Gjedsted.

Institutbestyrer i Frederikssund; senere sognepræst til Gjedsted og Fjeldsø.

Gift 4 maj 1846 i Kalundborg, Maria Elisabeth Jørgensen, f. 29 mar 1819 i Kalundborg (datter af Jørgen Jørgensen og Sidsel Marie Lauritzen), hjemmedøbt 9 apr 1819, fremstillet 25 jun 1819 i Kalundborg Kirke.

Børn:

271 i. Theodora Marie Henrichsen, f. 27 maj 1847, døbt 1 aug 1847 i Frederikssund, d. 18 maj 1866 i Gedsted, begravet 28 maj 1866 i Gedsted.

272 ii. Jacob Henrichsen, f. 9 dec 1848, døbt 17 maj 1849 i Frederikssund.

273 iii. Waldemar Henrichsen, f. 13 nov 1850, døbt 13 apr 1851 i Vor Frue Kirke.

274 iv. Johanne Dorothea Henrichsen, f. 29 aug 1853, døbt 23 okt 1853 i Vor Frue Kirke.

169. Elise Birgitte Sophie Ultima Henrichsen, f. 20 maj 1819 i Ringsted, døbt 20 jun 1819 i Ringsted, d. 2 dec 1882 i Ringsted, begravet 5 dec 1882 i Ringsted. Gift 2 nov 1838 i Ringsted, Jens Holger Ferdinand Lassen, f. 19 feb 1809 (søn af Clemens Michael Lassen og Christence Johanne Adolph), hjemmedøbt 20 feb 1809, fremstillet 6 jul 1809 i Undløse Kirke, d. 28 nov 1877 i Ringsted, begravet 5 dec 1877 i Ringsted.

Jens: Købmand i Ringsted.

Børn:

+ 275 i. Jacob Frederik Ferdinand Lassen f. 14 mar 1840.

+ 276 ii. Johanne Clementine Marie Lassen f. 3 Aug 1842.

170. Hendrich Christian Bornemann Baudtler, f. 9 maj 1812 i Kjøbenhavn, døbt 14 aug 1812.

Skuespiller.

Gift 1 mar 1854 i Frederiksberg Kirke, Agnes Leopoldine Petrine Amalie Carlsen, f. 29 jun 1828 i Kjøbenhavn, (datter af Frederiche Sophie Starup).

Agnes: Ved FT1840 og Ft1845, København, anføres hun som datter af enken Sophie Licht, i 1840 med efternavn Carlsen, i 1845 med efternavn Licht.

Alle børnene anføres med efternavnet Bornemann - altså uden Baudtler - ved FT1880.

Børn:

277 i. Anna Cecilie Helene Bornemann, f. ca. 1855 i Kjøbenhavn.

+ 278 ii. Christian Conrad Martin Bornemann f. 21 aug 1856.

279 iii. Ludvig Holger Bornemann, f. 16 okt 1858 i Kjøbenhavn, d. 26 mar 1918 i København.

Assistent i FInansministeriet; kontorchef i SParekassen for Kjøbenhavn og Omegn i 1916.

Ingen hjemmeboende børn registreret i 1916.

Han blev gift med Emma Caroline Christine Johansen, f. 9 aug 1869 i Herthadalen (datter af Emil Gotfred Johansen og Maren Larsen), døbt 6 okt 1869 i Allerslev Kirke.

280 iv. Julie Henriette Amalie Vilhelmine Bornemann, f. 28 dec 1860 i Kjøbenhavn.

Lærerinde; hjemmeboende i 1891.

281 v. Marie Johanne Vilhelmine Bornemann, f. 1 mar 1863 i Kjøbenhavn.

Lærerinde; hjemmeboende i 1891.

282 vi. Henrik Lauritz Julius Valdemar Bornemann, f. 10 jun 1865 i Kjøbenhavn, d. 5 dec 1951 i København, begravet på Garnisons Kirkegaard.

Xylograf; studier på Kunstakademiet 1888-89; tegnelærer 1900-30; illustrator; ugift.

171. Georg Conrad Bornemann Baudtler, f. 16 apr 1814 i Kjøbenhavn, Pilestræde 119, døbt 21 okt 1814 i Helligaandskirken, d. 12 okt 1868 i Kjøbenhavn, Smedegade 7.

Malermester i København.

Gift 25 aug 1846 i Frederiksberg Kirke, Juliane Christiane Frederikke Emilie Licht, f. 14 jan 1816 i Kolding (datter af Christian Daniel Licht og Frederiche Sophie Starup), hjemmedøbt 17 jan 1816, fremstillet 19 apr 1816 i Kolding Skt. Nicolai Kirke, d. 2 aug 1884.

Børn:

283 i. Christine Marie Henrikka Bornemann Baudtler, f. 15 sep 1847 i Kjøbenhavn, døbt 12 nov 1847 i Garnisons Kirke.

284 ii. Sophia Conradine Emilie Bornemann Baudtler, f. 1 jan 1850 i Kjøbenhavn, døbt 26 jun 1850 i Garnisons Kirke, d. 3 apr 1923 på Kommunehospitalet, begravet 8 apr 1923 på Sundby Kirkegaard.

Ugift.

+ 285 iii. Charlotte Caroline Mathilde Bornemann Baudtler f. 14 okt 1853.

+ 286 iv. Henrik Christian Daniel Bornemann Baudtler f. 22 okt 1856.

+ 287 v. Carl Frederik Lauritz Bornemann Baudtler f. 1 jan 1860.

173. Inger Sophie Klemp, døbt 1 sep 1786 i Vallekilde, d. 24 apr 1858 i Kjøbenhavn, Helligaands, begravet på Assistens Kirkegaard fra Helligaandskirken. Gift 30 aug 1811 i Vallekilde, Julius August Bloch, f. 11 jan 1782 i Kjøbenhavn (søn af Julius August Bloch og Bolette Cathrine Storm), døbt 24 jan 1782 i Skt. Nikolaj Kirke, d. 3 jun 1855 i Kjøbenhavn, begravet 9 jun 1855 på Assistens Kirkegaard fra Helligaandskirken.

Julius: Revisor ved Universitetet og Kommunitetet; justitsråd.

Børn:

+ 288 i. Ove Gotthilf Berger Bloch f. 7 sep 1817.

174. Conrad Frederik Klemp, døbt 15 sep 1788 i Vallekilde Kirke, d. 20 dec 1835 i Bjergesø, Vallekilde Sogn, begravet 27 dec 1835 i Vallekilde.

Cand.pharm.; husmand i Bjerresø under Adelersborg.

Gift 26 jun 1818 i Vallekilde, Bodil Pedersdatter (datter af Peder Hansen og Karen Larsdatter), hjemmedøbt 14 apr 1799 i Bjerresø, Vallekilde Sogn, fremstillet 26 maj 1799 i Vallekilde Kirke.

Børn:

+ 289 i. Bolette Cathrine Klemp f. 26 jul 1819.

+ 290 ii. Jørgen Berger Klemp f. 23 jan 1822.

291 iii. Søren Ditlev Klemp, f. 1 dec 1824 i Vallekilde, hjemmedøbt 2 dec 1824, fremstillet 30 jan 1825 i Vallekilde Kirke, d. 25 jul 1850 ved Isted, Sydslesvig.

Tjenestekarl i 1845; faldt i slaget ved Isted.

+ 292 iv. Hans Peter Klemp f. 20 dec 1827.

+ 293 v. Anna Cathrine Klemp f. 7 maj 1831.

+ 294 vi. Hans Apollo Klemp f. 13 apr 1835.

178. Hans Apollo Klemp, hjemmedøbt 29 okt 1801, fremstillet 2 dec 1801 i Vallekilde Kirke, d. 1 jun 1876 i Søborg Sogn, begravet i Kjøbenhavn.

Kongelig fuldmægtig ved Zahlkassen; fallit 27 jan 1845; dømt til 1 års forbedringshus 14 mar 1846.

Gift 22 jun 1832 i Kjøbenhavn, Vartov Sogn, Margrethe Cathrine Eskilsen, f. ca. 1802, d. 27 sep 1871 i Kjøbenhavn, begravet 5 okt 1871 fra Vor Frue Kirke.

Margrethe: Det fremgår af flere sekundærkilder, at hun skal være født 17 nov 1801 på Jægerspris, men hendes dåb fremgår ikke af Draaby Kirkebog.

Det fremgår af begravelsesprotokollen, at hun var enke. Da manden først døde 5 år senere, må parret være blevet skilt.

Børn:

+ 295 i. Emma Emilie Klemp f. 26 jun 1836.

179. Carl Vilhelm Klemp, hjemmedøbt 23 jun 1804 i Vallekilde, fremstillet 3 aug 1804 i Vallekilde Kirke, d. 13 jul 1853 i Kjøbenhavn, begravet 17 jul 1853 på Garnisons Kirkegaard fra Slotskirken.

Kontrollør ved Det Kongelige Teater.

Børn:

296 i. Carl Apollo Klemp, f. 7 sep 1832 i Kjøbenhavn, d. 9 mar 1865 på Frederiks Hospital, begravet 17 mar 1865 på Garnisons Kirkegaard.

+ 297 ii. Laurine Sofie Klemp f. aug 1836.

184. Sophie Amalie Klemp, f. 1 aug 1796 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, døbt 6 aug 1796 på Fødselsstiftelsen, d. 25 jul 1865 i Viborg Søndre Sogn. Gift 1 aug 1827 i Nakskov Skt. Nikolaj Kirke, Carl Frederik Wilhelm Preisler, f. 6 sep 1797 i Kjøbenhavn (søn af Frederik Gabriel Preisler og Frederikke Aschenberg), døbt i Skt. Petri Kirke, d. 3 feb 1859 i Kjøbenhavn, begravet 10 feb 1859 fra Trinitatis Kirke.

Carl: Exam.jur.; fuldmægtig.

Børn:

+ 298 i. Hans Christian Lauritz Preisler f. 9 maj 1828.

+ 299 ii. Frederikke Kirstine Preisler f. 31 okt 1829.

300 iii. Gertha Preisler, f. 21 jan 1832 i Kjøbenhavn, døbt 13 maj 1832 i Vor Frelsers Kirke, d. 31 dec 1858 i Kjøbenhavn, begravet 6 jan 1859 fra Trinitatis Kirke.

Ugift.

+ 301 iv. Bruno Preisler f. 16 maj 1834.

186. Christiane Cathrine Conradine Klemp, f. 24 jun 1806 i Kjøbenhavn, døbt 3 aug 1806 i Vor Frue Kirke, d. 27 feb 1865 i Nakskov, begravet 6 mar 1865 i Nakskov. Gift 19 sep 1834 i Nakskov Skt. Nikolaj Sogn, Mathias Jensen Winchell, f. 25 feb 1801 i Nakskov (søn af Søren Winchell og Magdalene Cathrine Walther), døbt 30 mar 1801 i Nakskov, d. 12 feb 1879 i Kjøbenhavn, begravet 21 feb 1879 på Holomens Kirkegaard fra Holmens Kirke.

Mathias: Toldkasserer i Thisted; senere toldforvalter i Nakskov; kammerråd; justitsråd.

Børn:

+ 302 i. Hans Mathias Wilhelm Winchell f. 10 jun 1835.

303 ii. Peter Julius Sofus Winchell, f. 30 jan 1838 i Thisted, døbt 3 apr 1838 i Thisted, d. 23 dec 1864 i Nakskov(?).

Student fra Sorø Akademi 1856; cand.jur. 1863.

Han er ikke død i Nakskov i 1864.

188. Julius Gustav Berger Klemp, f. 16 mar 1819 i Heiligenhafen, d. 2 aug 1890 på Frederiksberg, Godthaabsvej 71 ("Stormly"), begravet 7 aug 1890 på Solbjerg Kirkegaard fra Frederiksberg Kirke.

Cand.jur. 1842; direktør for Civillistens Penge-, Kasse-, Økonimi- og Regnskabsvæsen 1856-63; R.; Dbmd.; etatsråd.

Gift 24 mar 1849 i Holmens Kirke, Charlotte Sofie Wilhelmine Valentin, f. 18 okt 1822 i Kjøbenhavn (datter af Andreas Valentin og Anna Christine Truelsen), døbt 14 nov 1822 i Holmens Kirke, d. 8 jan 1894 på Frederiksberg, Godthaabsvej 71 ("Stormly").

Børn:

304 i. Anna Regitze Harriet Klemp, f. 11 feb 1851 i Kjøbenhavn, døbt i Slotskirken, d. 21 feb 1936 på Frederiksberg Hospital, begravet 26 feb 1936 på Solbjerg Kirkegaard.

Ugift.

305 ii. Charles Hakon Emil Julius Klemp, f. 14 jul 1854 på Frederiksberg, døbt i Frederiksberg Kirke, d. 20 okt 1930 på Frederiksberg, Godthaabs Sogn.

Cand.jur. 1880; kontorchef i Finansministeriet; R.; Dbmd.

Gift 5 maj 1883 i Slotskirken, Fanny Adelaide Bloch, f. 21 dec 1854 i Kjøbenhavn (datter af Ove Gotthilf Berger Bloch og Anna Marie Christensen), døbt i Slotskirken, d. 30 okt 1920 på Frederiksberg, begravet 4 nov 1920 på Assistens Kirkegaard.

Fanny: Ingen børn.

306 iii. en søn, f. ca. 23 jul 1849, begravet 6 aug 1849 i Kjøbenhavn (Vor Frue Kirkebog).

189. August Wilhelm Thornam, f. 6 maj 1813 i Kjøbenhavn, døbt 8 jun 1813, d. 4 apr 1880.

Kirurg; overlæge ved Livgarden til fods; R.

Gift 2 sep 1843 i Vor Frue Kirke, Mathilde Cathinka Petit, f. 27 nov 1818 (datter af Charles Petit og Catharine Sophie Fjedler), d. 4 dec 1901.

Børn:

+ 307 i. Melita Emilie Thornam f. 16 feb 1845.

308 ii. Camilla Mathilde Thornam, f. 11 aug 1847 i Kjøbenhavn, d. 18 nov 1905 i København.

Forfatter; journalist; dyreværnsforkæmper; initiativtager til stilfelsen af Fugleværnsforeningen Svalen 1897; ingen børn.

Gift 1871, Edvard Eegholm, f. 25 maj 1841 i Kjøbenhavn (søn af Hans Eegholm og Johanne Frederikke Lange), d. 16 apr 1917 i København.

Edvard: Grosserer; fabrikant.

309 iii. Helga Alvilde Thornam, f. 18 sep 1853.

190. Ludvig Thornam, f. 15 jun 1819, d. 1879.

Overlærer ved Horsens lærde Skole.

Gift 15 apr 1851, Anine Charlotte Frederikke Norup, f. 21 nov 1824 (datter af Vilhelm Norup og Caroline Birch), d. 1895.

Børn:

310 i. Emmy Marie Caroline Thornam, f. 10 mar 1852 i Horsens, d. 7 jan 1935 i København.

Maler; forfatter; ugift.

311 ii. Ludovica Anine Vilhelmine Augusta Thornam, f. 30 nov 1853 i Horsens, d. 27 maj 1896 i Kjøbenhavn.

Maler; ugift.

191. Johan Christian Thornam, f. 28 jan 1822 i Kjøbenhavn, Holmens, d. 6 feb 1908 på Frederiksberg, begravet i Lyngby.

Malermester i København; kobberstikker; naturhistorisk tegner.

Gift 5 maj 1852 i Roskilde, Georgie Elise Augusta Fritz, f. 27 apr 1830 i Roskilde (datter af Georg Fritz og Henriette Elisabeth Petersen), d. 16 jan 1896 i Lyngby.

Børn:

312 i. Georg Christian Thornam, f. 8 apr 1853 i Kjøbenhavn, døbt 15 jun 1853 i Trinitatis Kirke.

Assistent på sindssygeanstalten Oringe; ugift i 1880.

+ 313 ii. August Adolph Thornam f. 11 jun 1854.

314 iii. Maria Elise Thornam, f. 12 mar 1857 i Kjøbenhavn, d. 22 apr 1901 i København.

Landskabsmaler.

315 iv. Carl Johan Thornam, f. 14 jan 1859.

+ 316 v. Johannes Fritz Thornam f. 20 mar 1861.

194. Hans Martin Ulrich Lautrup, f. 21 apr 1814 i Aabenraa, døbt 27 apr 1814 i Aabenraa Kirke.

Sadelmager i Haderslev.

Han blev gift med Marie Christine Sørensen, f. ca. 1813-17 i Binderup, Sønder Bjert.

Børn:

317 i. Jensine Lautrup, f. ca. 1843 i Haderslev.

Tjenestepige i Haderslev i 1860.

196. Anne Marie Lautrup, f. 6 feb 1822 i Haderslev, døbt 22 feb 1822 i Haderslev Domkirke. Hun blev gift med Hans Haar, f. ca. 1815 i Kolding.

Hans: Sadelmagermester i Haderslev i 1845; daglejer sst. i 1860.

Børn:

318 i. Anne Marie Haar, f. ca. 1843 i Haderslev.

319 ii. Christian Haar, f. ca. 1844 i Haderslev.

320 iii. Karl Haar, f. ca. 1847 i Haderslev.

+ 321 iv. Jes Haar f. 10 jul 1851.

322 v. Jensine Abeline Haar, f. ca. 1856 i Haderslev.

323 vi. Helene Haar, f. ca. 1858 i Haderslev.

199. Henriette Wilhelmine Zachariæ, f. 17 okt 1810 i Slagelse, fremstillet 30 aug 1811 i Slagelse Skt. Mikkels Kirke, d. 6 mar 1892 på Frederiksberg. Gift 28 maj 1836 i Slagelse Skt. Mikkels, Johan Langemann, f. 3 sep 1807 i Ringsted (søn af Jens Langemann og Marie Larsen), d. 1 nov 1866 på Frederiksberg.

Johan: Exam.jur. 1831; på kontoret hos prokurator Grüner i Ringsted fra 1822; blev efter dennes død i 1844 hans efterfølger som universitets- og kommunitetsforvalter i Sorø Amt; betegnes forhenværende i 1860.

Børn:

324 i. Hertha Maria Lovise Langemann.

325 ii. Hertha Langemann, f. ca. 1850 i Kjøbenhavn.

201. Peter Frederik Adolph Thornam, f. 9 jun 1848 på Frederiksberg, døbt 25 aug 1848 i Frederiksberg Kirke, d. 1928.

Portefeuillefabrik (lædervarefabrikant); ejer af Colbjørnsensgade 16 i 1901; ejer af Dosseringen 48 i 1921 og 1925.

Han blev gift med Jensine Laurine Hassing, f. 16 dec 1858 i Kjøbenhavn (datter af Jens Peter Christian Hassing og Nielsine Laurine).

Børn:

326 i. Oscar Arnold Thornam, f. 31 aug 1886 i Kjøbenhavn. Han blev gift med Edith Ragnhild Emilie Madsen, f. 14 okt 1892 i Kjøbenhavn (datter af Mads Christian Madsen og Emilie Rasmine).

327 ii. Orla Holger Thornam, f. 9 nov 1890 i Kjøbenhavn.

Portefeuillemager i 1913; redaktør i 1922.

Han blev gift med Ellen Anne Marie Simonsen, f. 29 okt 1890 i Kjøbenhavn (datter af Johan Simonsen og Alvilda Gundborg).

328 iii. Rigmor Ella Charlotte Thornam, f. 5 apr 1893 i Kjøbenhavn, Vor Frue.

Ugift og hjemmeboende i 1921.

Hun rejste til USA i 1939.

Gift 9 jun 1921 i Holmens Kirke, skilt 28 jan 1933, Karl Würst, f. 2 jan 1874 i Søllested, Båg Herred (søn af Peter Rosalius Würst og Mette Kirstine Christensen).

Karl: Cand.jur. 1921; dommerfuldmægtig ved Gørding og Malt herreder 1921; sagførerfuldmægtig i Faxe 1921; politifuldmægtig i Grenå 1923; sagfører i Ringe 1925, i Svendborg 1927, i København 1929; beskikkelse deponeret 1931, udleveret 1935, kasseret 1935; inspektør i København; i udlandet fra 1940; forretningsmand i Aalborg fra 1948.

202. Juliane Marie Thornam, f. 30 jan 1851 i Kjøbenhavn, døbt 23 mar 1851 i Trinitatis Kirke. Hun blev gift med Hans Christian Nielsen, f. ca. 1846 i Bergen.

Hans: Cigarfabrikant i København.

Børn:

329 i. Gustav Arnold Nielsen, f. ca. 1877 i Kjøbenhavn.

203. Jensine Nicoline Jensen, f. 12 mar 1822 i Næstved, døbt 17 apr 1822 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

Ugift modehandler og bosat hos moderen i Næstved i 1880.

Partner med Jens Peter Hansen.

Jens: Navnet er vanskeligt at læse. Det kan være Clausen. Han er mølle......... af Magle Mølle. Der er to trompetere, som står faddere ved Theklas dåb.

(2) Gift 23 nov 1849 i Næstved Skt. Peders Kirke, Peder Hansen, f. 27 sep 1819 i Bjørup (søn af Hans Pedersen og Maren Albertsdatter), døbt 31 okt 1819 i Systofte Kirke.

Peder: Trompeter.

Barn af Jens Peter Hansen:

330 i. Thekla Urania Jensen, f. 3 dec 1842 i Næstved, døbt 3 mar 1843 i Næstved Skt. Peders Kirke.

206. Johan Adam Krygell, f. 18 sep 1835 i Næstved, døbt 31 okt 1835 i Næstved Skt. Mortens Kirke, d. 27 jul 1915 på Frederiksberg.

Organist for Herlufsholm, senere i København.

Han blev gift med Ulrica Christine Pihl, f. ca. 1847 i TIngdal ved Helsingborg.

Børn:

331 i. Nanna Viola Krygell, f. 24 feb 1877 i Næstved, døbt 3 jun 1877 i Næstved Skt. Peders Kirke.

332 ii. Astrid Marie Charlotte Krygell, f. 13 jul 1880 i Næstved, døbt 13 aug 1880 i Næstved Skt. Peders Kirke.

207. Johan Ernst August Krygell, f. 2 jan 1838 i Næstved, døbt 18 maj 1838 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

Slagtermester i Næstved.

Han blev gift med Karen Sophie Pedersen, f. ca. 1848 i Brandeløv, Næstelsø Sogn.

Børn:

333 i. Anna Amanda Krygell, f. ca. 1872 i Næstved.

334 ii. Ella Albertine Krygell, f. 6 sep 1875(?) i Næstved.

Ugift musik- og sproglærerinde i København, registreret 1899-1907.

335 iii. Max Ivan Peter Krygell, f. 18 jan 1875 i Næstved.

Ugift agent i København, registreret 1895-97.

336 iv. Carl Vilhelm Cai Krygell, f. 3 maj 1881 i Næstved, døbt 8 jul 1881 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

Kommis i Næstved i 1901.

213. Johann Jacob Buntzen, f. 1 apr 1805 i Skt. Petersborg, døbt 13 jun 1805 i Skt. Petersborg, Skt. Petri Kirke, d. 14 okt 1856 i Kjøbenhavn, begravet 21 okt 1856 på Assistens Kirkegaard fra Vor Frue Kirke.

Assessor i Kriminal- og Politiretten.

Gift 8 mar 1843 i Fransk Reformert Kirke, Sophie Henriette-Katrine de Coninck, f. 31 jan 1816 i Kjøbenhavn (datter af Jean de Coninck og Anna Elisabeth de Coninck), hjemmedøbt 31 mar 1816 (Fransk reformert Kirkes kirkebog), d. 21 jun 1870 i Gjentofte, begravet 27 jun 1870 på Assistens Kirkegaard fra Vor Frue Kirke.

Børn:

+ 337 i. Elisabeth Henriette Thomine Buntzen f. 21 jun 1847.

Syvende Generation

214. Medea Hansen, f. 5 mar 1837 i Helsingør, døbt 16 maj 1837 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 29 sep 1874 i Gørslev, begravet 6 okt 1874 i Gørslev. Hun blev gift med Jacob Frederik Ferdinand Lassen, f. 14 mar 1840 i Ringsted (søn af Jens Holger Ferdinand Lassen og Elise Birgitte Sophie Ultima Henrichsen), døbt 8 jun 1840 i Ringsted.

Jacob: Købmand i Ørslev, Ringsted Herred, senere i Gørslev, Præstø Amt; grosserer i København 1906.

Børn:

338 i. Holger Jørgen Lassen, f. 10 jul 1868 i Ørslev v. Ringsted, døbt 12 sep 1868 i Ørslev Kirke, d. 3 okt 1897 i Kjøbenhavn.

Stud.mag.; assistent i København.

Gift 1893, Anna Marie Poulsen, f. 14 sep 1871 i Fredericia (datter af Hans Jørgen Hansen Poulsen og Laura Vilhelmine Hansen), døbt 19 nov 1871 i Fredericia Trinitatis Kirke, d. 6 maj 1909 i København.

224. Hans Nicolay Hansen, f. 15 maj 1853 i Kjøbenhavn, døbt 18 jun 1853 i Holmens Kirke, d. 14 mar 1923 på Frederiksberg, begravet i Asminderød.

Kunstmaler; raderer; kendt som Hans Nikolaj Hansen. R.

(1) Gift 19 sep 1883 i Kjøbenhavn, Skt. Pauls Kirke, skilt, Theodora Frederikke Ida Rasmussen, f. 26 feb 1859 i Kjøbenhavn (datter af Anton Gustav Casimir Rasmussen og Sophie Louise Christiane Wald), døbt i Skt. Petri Kirke, d. 9 feb 1935 i Charlottenlund, Maglegaards. (2) Gift 18 dec 1900 i København, Helligaands sogn, Ella Susanne Ruben, f. 15 maj 1871 i Kjøbenhavn, Mosaisk (datter af Bernhard Harald Ruben og Ida Coppel), d. 12 okt 1945.

Barn af Theodora Frederikke Ida Rasmussen:

339 i. Therkel Erik Einar Hansen Hjejle, f. 13 nov 1884 i Kjøbenhavn, d. 22 sep 1927, begravet i Gentofte.

Arkitekt.

Navneændring fra Hansen til Hansen Hjejle 19 jun 1902.

Gift 23 nov 1912, Agnes Marie Therese Hansen, f. 16 feb 1890 på Frederiksberg (datter af Carl Christian Hannibal Hansen og Nova Emilie Dahl), døbt 22 mar 1890 i Frederiksberg Kirke, d. 19 aug 1980.

340 ii. Enevold Waldt Hansen Hjejle, f. 29 sep 1888 i Kjøbenhavn, Holmens Sogn, d. 12 jun 1959 i Gentofte, begravet 16 jun 1959 på Gentofte Kirkegård.

Mag.art.; lektor.

Navneændring fra Hansen til Hansen Hjejle 19 jun 1902.

Gift 29 jul 1939 i Nørre Alslev Kirke, Jeanne Marthine Debois, f. 2 maj 1911 i København (datter af Christian H. Debois og Mary Sofie Andersen).

Jeanne: Gymnastiklærer.

Barn af Ella Susanne Ruben:

341 iii. Bernt Ruben Hansen Hjejle, f. 25 sep 1901 på Frederiksberg, Skt. Lukas, d. 25 mar 1994.

Højesteretssagfører; dr.jur.;. S.K.

Navneændring fra Hansen til Hansen Hjejle 19 jun 1902.

Gift 26 nov 1927 i København, Frederiks Kirke, Ulla Cold, f. 28 jan 1898 i Kjøbenhavn (datter af Christian Magdalus Thestrup Cold og Karen Marie Hedegaard Bock), døbt i Frederiks Kirke, d. 14 mar 1975 i København.

342 iv. Hanne Judith Hjejle, f. 2 aug 1903 i Skibinge, hjemmedøbt 21 feb 1904, konfirmeret 6 okt 1918 i Asminderød Kirke.

Navneændring fra Hjejle Hansen til Hjejle 3 jan 1925.

Hun blev gift med Lundsgaard (søn af Konrad Kristian Karl Lundsgaard og Ingeborg Margrethe Guldbrandsen).

Lundsgaard: Revisor.

343 v. Ida Susanne Hansen Hjejle, f. 4 jul 1905 i Fredensborg, døbt 25 sep 1905 i Asminderød Kirke. Gift 30 jul 1929 i Asminderød Kirke, Tobias Ritzau, f. 5 jan 1908 i Ebeltoft (søn af Viggo Ritzau og Emmy Ritzau).

Tobias: Arkitekt.

344 vi. Sofie Louise Hjejle, f. 7 apr 1912 i Fredensborg. Gift 18 sep 1943, skilt, Per Kold Bredsdorff, f. 4 okt 1915 i Holbæk (søn af Viggo Bredsdorff og Ida Marie Kold), d. 18 nov 1995.

Per: Cand.polit.; forskningsleder.

226. Daniel Christian Møller, f. 20 sep 1816, døbt 29 okt 1816 i Frederiksberg Kirke, d. 3 aug 1904 i København, begravet 9 aug 1904 i Faxe.

Cand.theol.; sognepræst i Frederikshavn 1848; til Vonsbæk 1851, derefter til Hoptrup; til Haarby 1864; til Faxe 1873-95.

Gift 27 jun 1849 i Flade Kirke, Henriette Elise Caroline Wilhelmine Dæhnfeldt, f. 29 dec 1826 i Augustenborg (datter af Lorens Dæhnfeldt og Christina Georgina Hübe), døbt 11 feb 1827 i Augustenborg Slotskirke, d. 26 jan 1859 i Vonsbæk.

Børn:

345 i. Ferdinand Julius Hermann Møller, f. 20 jul 1850, d. 24 jan 1887 i Birkerød, begravet 1 feb 1887 på Faxe Kirkegaard.

Cand.phil.; lærer i Fredericia.

346 ii. Marthe Christine Møller, f. 13 jun 1851 i Vonsbæk, døbt 13 jul 1851 i Vonsbæk Kirke. Hun blev gift med Frederik Christian Schou Møller, f. 7 okt 1836 i Horsens.

Frederik: Stationsinspektør i Hjørring i 1880; stationsforstander i Frederikshavn i 1901.

347 iii. Elise Augusta Møller, f. 28 jun 1852. Hun blev gift med Heibe.

Heibe: Skibsbygmester i Göteborg.

348 iv. Charlotte Marie Møller, f. 15 nov 1853 i Vonsbæk, døbt 29 dec 1852 i Vonsbæk Kirke, d. 8 apr 1920 i Skovshoved.

Ingen børn.

Gift 29 okt 1892 i Faxe, Poul Christian Paulsen Thrige, f. 12 mar 1856 i Haderslev (søn af Søren Bloch Thrige og Christine Augusta Fibiger), d. 30 mar 1905 i Hobro.

Poul: Cand.jur.; borgmester i Hobro.

349 v. Henriette Møller, f. 12 okt 1854 i Vonsbæk, døbt 29 dec 1854 i Vonsbæk Kirke. Gift 30 maj 1882 i Faxe, Marcus Christian Vilhelm Michelsen, f. 28 jan 1841 i Agerholm Præstegaard, V. Vandet Sogn (søn af Frederik Nicolai Severin Michelsen og Anine Augusta Gottlieb), d. 1907.

Marcus: Læge i Hjørring; distriktslæge.

350 vi. Christian Henrik Møller, f. 12 jan 1859 i Vonsbæk, døbt 27 jan 1859 i Vonsbæk Kirke, d. 1862 i Vonsbæk.

351 vii. Anna Johanne Møller, f. 7 sep 1856 i Vonsbæk, døbt 20 sep 1856 i Vonsbæk Kirke, d. 1907 på Oringe.

228. Adolph Frederik Møller, f. 14 okt 1820, døbt 3 nov 1820 i Frederiksberg Kirke, d. 1902, begravet fra Frederiksberg Kirke.

Ved FT1840, København, fraværende i koffardifart.

Han blev gift med Charlotte Elise Guild, f. 17 maj 1829.

Charlotte: Tandlægedatter fra Boston.

Børn:

352 i. Waldemar Frederik Godefroy Payngk Møller, f. 31 jul 1854.

230. Niels Møller Wilhelm Madsen, f. 4 mar 1833, døbt 26 maj 1833 i Frederiksberg Kirke, d. 16 okt 1915 i Slagelse, begravet fra Skt. Mikkels Kirke.

Jurist; amtsforvalter i Slagelse. Kaldet Vilhelm.

Gift 20 maj 1861 i Assens, Pauline Hansine Tornøe, f. 14 apr 1835 på Flenstofte, Dreslette Sogn (datter af Jørgen Tornøe og Lovise Augusta Sorterup), døbt 27 jul 1835 i Dreslette Kirke, d. 27 dec 1928 i Slagelse, begravet fra Slagelse Skt. Mikkels Kirke.

Børn:

353 i. Martha Andrea Madsen, f. 6 nov 1863, døbt 27 dec 1863 i Frederiksberg Kirke, d. 1945.

Ugift.

354 ii. Jørgen Tornøe Vilhelm Madsen, f. 1 jul 1865, døbt 27 aug 1865 i Frederiksberg Kirke, d. 1928.

Toldassistent i Aalborg. Ugift.

231. Hans Peter Madsen, f. 15 jan 1835 på Frederiksberg, døbt 26 apr 1835 i Frederiksberg Kirke, d. 17 jun 1919 på Frederiksberg, begravet 21 jun 1919 på Frederiksberg Kirkegaard fra Skt. Matthæus Kirke.

Apoteker; assessor pharmaciae. Ejer af Vesterbro Apotek 1864-1912; medejer af samme 1912-19 sammen med sønnen Erik.

Gift 10 jun 1864 i Kjøbenhavn, Helliggeist Kirke, Fanny Elise Marie Christine Høst, f. 28 feb 1841 i Kjøbenhavn (datter af Andreas Frederik Høst og Sidse Hansine Muusfeldt), døbt 30 apr 1841 i Helliggeist Kirke, d. 25 mar 1920 i København, begravet 30 mar 1920 på Frederiksberg Kirkegaard fra Skt. Matthæus Kirke.

Børn:

355 i. en søn, f. 18 maj 1866 på Vesterbro, d. 20 maj 1866, begravet 23 maj 1866 på Frederiksberg Kirkegaard.

356 ii. Ella Madsen, f. 23 feb 1868 i Kjøbenhavn, døbt 18 jun 1868 i Frederiksberg Kirke, d. 18 jun 1962 på Skodsborg Sanatorium, begravet på Frederiksberg Kirkegaard.

Ingen hjemmeboende børn i 1921.

Gift 13 okt 1903 i København, Skt. Matthæus Kirke, Christen Georg Høst, f. 13 maj 1864 på Støvringgaard (søn af Frederik Stoud Høst og Johanne Margrethe Mollerup), døbt 19 jun 1864 i Støvringgaard Klosters Kapel, d. 8 maj 1941 på Frederiksberg.

Christen: Ingeniør.

357 iii. Sigrid Madsen, f. 9 okt 1869 i Kjøbenhavn, døbt 10 dec 1869 i Frederiksberg Kirke, d. 31 okt 1942 i København, begravet fra Skt. Matthæus Kirke. Gift 2 jul 1890 i Skt. Matthæus Kirke, Einar Blechingberg, f. 15 nov 1860 på Frederiksberg (søn af Carl Daniel Friboe Blechingberg og Jørgine Christine Worsaae), døbt 27 mar 1861 i Frederiksberg Kirke, d. 5 nov 1919 på Herlufsholm, begravet 11 nov 1919 på Frederiksberg Gl. Kirkegaard.

Einar: Cand.jur.; amtsforvalter.

358 iv. Kay Axel Høst Madsen, f. 28 jan 1874 på Frederiksberg, døbt 15 apr 1874 i Frederiksberg Kirke, d. 5 mar 1893 i Stubbekjøbing, begravet på Frederiksberg Kirkegaard fra Skt. Matthæus Kirke.

Discipel på Stubbekøbing Apotek.

359 v. Erik Høst Madsen, f. 23 okt 1878 på Frederiksberg, hjemmedøbt 24 okt 1878 (Skt. Matthæus Kirkebog), d. 25 okt 1878, begravet 28 okt 1878 på Frederiksberg Kirkegaard.

360 vi. Erik Høst-Madsen, f. 5 dec 1882 i Kjøbenhavn, døbt 15 jan 1883 i Skt. Matthæus Kirke, d. 24 jan 1974 i København, Skt. Matthæus Sogn, begravet i Familiegravstedet, Frederiksberg.

Cand.pharm. 1904; Studier i udlandet; fra 1912 medindehaver af Vesterbro Apotek; 1921-48 eneindehaver; dr.phil.

Gift 24 nov 1914 i Skt. Matthæus Kirke, Elise Pauline Levinsen, f. 19 jan 1895 i Kjøbenhavn (datter af Theodorus Levin Levinsen og Anna Pauline Petersen), døbt 5 maj 1895 i Skt. Matthæus Kirke, d. 28 sep 1984 i København.

232. Marie Dorthea Hansteen, f. 19 okt 1823 i Tranebjerg, døbt 1 jan 1824 i Tranebjerg Kirke, d. 5 apr 1903 på Frederiksberg, begravet 14 apr 1903 på Højbjerg Kirkegaard fra Frederiksberg Kirke. Gift 30 maj 1850 i Tranebjerg, Julius Ferdinand Bjerager Langhoff, f. 4 sep 1814 i Odense (søn af Hans Sørensen Langhoff og Dorthea Møller), hjemmedøbt 8 sep 1814, fremstillet 2 okt 1814 i Odense Skt. Knuds Kirke, d. 17 feb 1902 på Frederiksberg, begravet 23 apr 1902 på Højbjerg Kirkegaard.

Julius: Cand.theol. 1840; personlig kapellan i Skeby-O. 1844; i Besser og Ondsbjerg 1853; sognepræst til Højbjerg og Elsborg fra 1861.

Børn:

361 i. Hans Lunde Hansteen Langhoff, f. 5 aug 1851, døbt 16 sep 1851 i Otterup Kirke, d. 9 jan 1860, begravet 13 jan 1860 på Tranebjerg Kirkegaard.

362 ii. Julius Emil Hansteen Langhoff, f. 30 sep 1853, døbt 13 nov 1853 i Onsbjerg Kirke, d. 4 maj 1931 i København, begravet 8 maj 1931 fra Hans Tavsens Kirke.

Forlagsboghandler i København.

Gift 30 okt 1882 i Højbjerg, Johanne Marie Eilertsen, f. 12 aug 1862 i Kjøbenhavn, Trinitatis (datter af Christen Eilertsen og Rasmine Caroline Nielsen), d. 4 apr 1937 i København, Islands Brygge Sogn.

363 iii. Nicolai Theodor Hansteen Langhoff, f. 25 aug 1855, døbt 19 okt 1855 i Onsbjerg Kirke, d. 6 aug 1941 i Charlottenlund, begravet 10 aug 1941 fra Messias Kirke.

Handelsgartner i København.

Gift ca. 1883, Petra Hansine Cecilie Jensen, f. 20 okt 1850 i Nykjøbing Falster (datter af Hans Aarslev Jensen og Ane Hansen), døbt 20 feb 1851 i Nykjøbing Falster Kirke, d. 2 dec 1923 i København.

364 iv. Frederik August Hansteen Langhoff, f. 6 jun 1857, døbt 6 aug 1857 i Onsbjerg Kirke, d. 22 jun 1883, begravet 27 jun 1883 i Højbjerg.

Cand.theol.; ugift.

365 v. Benedict Hansteen Langhoff, f. 8 okt 1862, døbt 26 dec 1862 i Højbjerg Kirke, d. 25 jan 1921 i København, begravet 1 jul 1921 på Assistens Kirkegaard.

Læge; ugift.

366 vi. Gunnar Sophus Hansteen Langhoff, f. 27 maj 1869 i Højbjerg, hjemmedøbt 7 jul 1869, d. 14 jul 1869 i Højbjerg, begravet 18 jul 1869 i Højblerg.

235. Christian Ferdinand Sorterup, f. 10 feb 1840 i Kjøbenhavn, døbt 27 nov 1840 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, d. 10 sep 1904 i København, begravet 16 sep 1904 fra Slagelse Skt. Mikkels Kirke.

Cand.theol. 1866; personlig kapellan i Skaarup 1871; residerende kapellan i Slagelse Skt. Mikkels Kirke og sognepræst til Hejninge 1877; sognepræst til Skt. Mikkels Kirke i Slagelse 1884; provst 1887; sognepræst til Kirke Stillinge 1899; R.

(1) Gift 14 sep 1872 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke, Charlotte Frederikke Møller, f. 5 sep 1843 i Reykjavik (datter af Johan Georg Møller og Frederikke Christiane Cecilie Mathiesen), d. 1 mar 1886 i Slagelse, begravet 8 mar 1886 fra Slagelse Skt. Mikkels Kirke. (2) Gift 13 jan 1888 i Korsør, Rigmor Guride Viborg, f. 10 feb 1847 i Rynkeby (datter af Carsten Friis Viborg og Laurine Krüger Ahlefeldt), hjemmedøbt 14 feb 1847, fremstillet 31 maj 1847 i Rynkeby Kirke.

Barn af Charlotte Frederikke Møller:

367 i. Christine Antoinette Frederikke Sorterup, f. 5 jul 1873 i Skaarup, døbt 17 aug 1873 i Skaarup Kirke.

Privatlærer; ingen børn.

Gift 12 okt 1924 i Vejle Vor Frelsers Kirke, Sophus Frederik Rudolph Foss, f. 27 okt 1854 i Viborg Søndre Sogn (søn af Vilhelm Daniel Christian Foss og Anny Cathinka Kornerup), d. 21 jun 1941 i Hellerup.

Sophus: Oberstløjtnant, pensioneret ved vielsen til Christine Sorterup.

368 ii. Helga Johanne Sorterup, f. 25 jun 1874 i Skaarup, døbt 9 aug 1874 i Skaarup, d. 1 nov 1948 i Hellerup, begravet på Slagelse Skt. Mikkels Kirkegård.

Lærerinde; ugift.

369 iii. Astrid Susanne Elisabet Sorterup, f. 20 nov 1875 i Skaarup, døbt 23 jan 1876 i Skaarup Kirke, d. 12 mar 1877 i Skaarup, begravet 17 mar 1877 i Skaarup.

Ikke nævnt ved FT1880.

370 iv. Astrid Charlotte Kristiane Sorterup, f. 23 apr 1878 i Slagelse, døbt 11 jun 1878 i Slagelse Skt. Mikkels Kirke. Gift ca. 1940, Egede Andersen.

371 v. Christian Jørgen Sorterup, f. 20 mar 1880 i Slagelse, døbt 17 mar 1880 i Slagelse Skt. Mikkels Kirke.

372 vi. Harald August Edvard Sorterup, f. 30 jan 1882 i Slagelse, døbt 31 mar 1882 i Slagelse Skt. Mikkels Kirke, d. 16 aug 1950 på Rigshospitalet.

Cand.jur. 1908; sagfører i København, samme år flyttet til Slagelse, sagfører på Frederiksberg 1915-21; sekretær i Overinspektionen for Opdragelseshjemmene 1926, i Overinspektionen for Børneforsorgen 1933.

Gift 17 jun 1914 i Mariendals Kirke, Helga Bjerrum, f. 4 maj 1885 i Tømmerby, Thisted Amt (datter af Niels Mortensen Schmidt Bjerrum og Laura Christine Jørgensen), d. 28 dec 1966 i København.

373 vii. Jørgen Jørgensen Sorterup, f. 22 jan 1883 i Slagelse, hjemmedøbt 8 feb 1883, fremstillet 13 jul 1883 i Slagelse Skt. Mikkels Kirke.

Prokurist i København.

Gift 1 maj 1920 i Frederiksberg Kirke, Eva Elisabeth Deichmann Andersen, f. 26 sep 1897 i Aalborg, Budolfi (datter af Frederik Severin Andersen og Alma Petersen), d. 29 maj 1933 i København, begravet 3 jun 1933 på Vestre Kirkegaard fra Bispebjerg Krematorium.

237. Martha Elise Augusta Bruun, f. 25 jan 1847 i Næstved, hjemmedøbt 17 aug 1847, fremstillet 13 jun 1847 i Næstved Skt. Mortens Kirke. Gift 22 nov 1866 i Næstved Skt. Mortens Kirke, Johan Frederik Petersen, f. 22 nov 1831 i Næstved (søn af Frederik Petersen og Regine Olthafer), døbt 4 maj 1832 i Næstved Skt. Peders Kirke.

Johan: Bødkermester i Næstved.

Børn:

374 i. Einar Johan Petersen, f. 18 aug 1867 i Næstved, hjemmedøbt i (Skt. Mortens Kirkebog), d. før dåbens publikati - on.

375 ii. Marius Johan Petersen, f. 2 feb 1869 i Næstved, hjemmedøbt 4 feb 1869, fremstillet 17 maj 1869 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

Toldassistent i København.

Gift 25 maj 1898 i Nibe Kirke, Christine Johansen, f. 18 mar 1876 i Nibe (datter af Niels Christian Johansen og Mathilde Klitgaard).

376 iii. Kirstine Magdalene Petersen, f. 4 maj 1870 i Næstved, døbt 17 jul 1870 i Næstved Skt. Mortens Kirke.

238. Louise Augusta Tornøe, f. 1 maj 1831 på Flenstofte, Dreslette Sogn, Odense Amt, døbt 12 jul 1831 i Dreslette Kirke, d. 29 nov 1891 i Odense, begravet fra Odense Skt. Knuds Kirke. Gift 20 maj 1855 i Assens, Rasmus Hørlück, f. 5 dec 1826 i Rurup, Branderup Sogn, Haderslev Amt (søn af Hans Rossen Hørlück og Pauline Dons), hjemmedøbt 6 dec 1826, d. 10 sep 1903 i Odense.

Rasmus: Skolelærer og kirkesanger i Hesselager.

Børn:

377 i. Pauline Dons Hørlück, f. 16 jul 1858 i Hesselager, døbt 20 aug 1858 i Hesselager Kirke.

Ugift og hjemmeboende i 1890 og 1901.

378 ii. Henriette Marie Hørlück, f. 3 maj 1860 i Hesselager, hjemmedøbt 3 maj 1860 i Hesselager, fremstillet 23 jun 1860 i Hesselager Kirke.

Lærerinde; leder og ejer af Henriette Hørlücks Skole i Odense, der fortsat eksisterer som privat og privatejet skole med sin helt egen pædagogik, som bl.a. omfatter sprogundervisning fra børnehaveklassen. Ugift.

379 iii. Hans Jørgen Tornøe Hørlück, f. 13 dec 1862 i Hesselager, hjemmedøbt 2 feb 1863 i Hesselager, fremstillet 25 maj 1863 i Hesselager Kirke, konfirmeret 28 apr 1878 i Hesselager Kirke.

Handelslærling i Nyborg i 1880.

Købmand i Flensborg; senere handlende i Nebraska.

Gift i Branderup(?), Hanne Kristine Fausbøll, f. 27 feb 1871 i Branderup (datter af Jørgen Fausbøll og Maren Lautrup), hjemmedøbt 19 apr 1871.

380 iv. Lovise Augusta Hørlück, f. 21 jan 1867 i Hesselager, døbt 26 maj 1867 i Hesselager. Gift 20 okt 1891 i Odense Skt. Knuds Kirke, Hans Carl Martinus Hansen, f. 24 jul 1864 i Hammershøj, Viborg Amt (søn af Carl Martinius Hansen og Danieline Jacobsen), hjemmedøbt 21 aug 1864, fremstillet 16 okt 1864 i Kvorning Kirke.

Hans: Lærer i Svendborg.

381 v. Christine Magdalene Hørlück, f. 29 apr 1870 i Hesselager, hjemmedøbt 15 jun 1870, fremstillet 10 jul 1870 i Hesselager Kirke, konfirmeret 5 okt 1884 i Hesselager Kirke. Gift 29 maj 1893 i Odense Skt. Knuds Kirke, Hans Hansen Toft, f. 12 apr 1864 i Sdr. Bjert, Vejle Amt (søn af Hans Hansen Toft og Helene Land), døbt 19 apr 1864 i Sdr. Bjert Kirke.

Hans: Kommunelærer i Odense.

240. Pauline Hansine Tornøe (Se ægteskab med nummer 230.)

241. Christian Wenzel Tornøe, f. 28 feb 1838 i Dreslette, døbt 10 apr 1838 i Dreslette Kirke, d. 21 maj 1921 i Aarhus.

Cand.pharm. 1861; bestyrer af Ringe og Vemmetofte apoteker 1870-77; apoteker i Nørre Nebel og Aarup; apoteker i Aarhus på Sct. Clemens Apotek 1899-1921.

Gift 16 mar 1877, Rasmine Amalie Hansen, f. 7 okt 1845 i Horsens, døbt 24 mar 1846 i Horsens, d. 25 aug 1927.

Børn:

382 i. Ditlev Wentzel Tornøe, f. 31 maj 1878 i Nørre Nebel, hjemmedøbt 31 maj 1878, fremstillet 11 aug 1878 i Nørre Nebel Kirke.

Exam.pharm.; registreret i København 1898-1903; siden bosat i San Francisco.

383 ii. Knud Villiam Tornøe, f. 7 maj 1880 i Nørre Nebel, døbt 1 aug 1880 i Nørre Nebel Kirke, d. 22 maj 1937 i Slagelse(?).

Registreret i København som kontorist 1902-03; bogholder i staten Washington, USA; ugift.

384 iii. Louise Augusta Mathilde Tornøe, f. 20 mar 1883 i Nørre Nebel, hjemmedøbt 30 mar 1883, fremstillet 14 aug 1883 i Nørre Nebel Kirke.

385 iv. Elisabeth Marie Tornøe, f. 20 mar 1883 i Nørre Nebel, hjemmedøbt 30 mar 1883, fremstillet 14 aug 1883 i Nørre Nebel Kirke.

Lærerinde.

386 v. Minna Ingrid Tornøe, f. 16 jun 1887 i Aarup.

Registreret i København 1908-10.

242. Anna Birgitte Tornøe, f. 15 mar 1840 på Flenstofte, Dreslette Sogn, døbt 24 maj 1840 i Dreslette Kirke, d. 10 apr 1913 på Frederiksberg, begravet 14 apr 1913 på Vestre Kirkegaard. Gift 2 dec 1862 i Sønderby, Johannes Julius Erlandsen, f. 15 feb 1823 i Ringsted (søn af Johannes Peter Guldbrand Erlandsen og Mette Marie Hansen), døbt 11 apr 1823 i Ringsted, d. 24 feb 1908 i København, begravet 1 mar 1908 på Vestre Kirkegaard.

Johannes: Seminarist 1842; cand.theol. 1855; personlig kapellan i Nørre Jernløse-K. 1858; kateket i Assens 1861; vicepastor i Sandby 1869; sognepræst til Tisted-B.-D. 1872; til Lyngaa og Skjød 1880; til Vestenskov 1883-92.

Børn:

387 i. Elise Marie Augusta Erlandsen, f. 10 okt 1865 i Assens, døbt 23 nov 1865 i Assens Kirke, konfirmeret 16 apr 1882 i Lyngaa Kirke.

Kommunelærer.

Ingen hjemmeboende børn i 1916.

Gift 27 jul 1901 i Hvidovre Kirke, Niels Alfred Nielsen, f. 14 aug 1866 i Vestre Tirsted (søn af Laurits Christian Nielsen og Jensine Vilhelmine Christiane Heidam), døbt 28 dec 1866 i Tirsted Kirke.

Niels: Kommunelærer.

388 ii. Johannes Guldbrand Tornøe Erlandsen, f. 28 okt 1867 i Assens, døbt 28 dec 1867 i Assens Kirke, konfirmeret 1 apr 1883 i Lyngaa Kirke, d. 22 dec 1950 i Hillerød.

Elev på Sorø Akademi ved konfirmationen; student sst. 1886; cand.mag. 1893; adjunkt på Sorø Akademi 1902; lektor sst. 1919-32; ugift.

389 iii. Anna Benedicte Elisabeth Erlandsen, f. 2 okt 1871 i Sandby, døbt 5 maj 1872 i Sandby Kirke, konfirmeret 3 okt 1886 i Vestenskov Kirke. Gift 29 okt 1899 i Jesuskirken, Valby, Aage Pedersen Mølgaard, f. 14 mar 1871 i Hvorup Sogn (søn af Niels Martn Pedersen Mølgaard og Johanne Kirstine Quistorf), døbt 24 sep 1871 i Hvorup Kirke, konfirmeret 3 okt 1886 i Aalborg.

Aage: Toldassistent.

390 iv. Jørgen Ejnar Theodor Erlandsen, f. 21 jan 1873 i Sandby, d. 22 jun 1925 på Skt. Hans.

Student fra Sorø Akademi 1891; stud.theol. i 1906; ugift.

391 v. Jakob Julius Herman Wentzel Erlandsen, f. 12 dec 1874 i Kongens Thisted, døbt 27 apr 1875 i Kongens Thisted Kirke, konfirmeret 6 okt 1889 i Vestenskov Kirke.

Kommunelærer i København.

Gift 7 nov 1905 i Snedsted Kirke, Olga Fibiger, f. 2 jul 1884 i Aarup ved Thisted (datter af Peter Nicolai Frost Fibiger og Nicoline Mathilde Frederiksen), døbt 27 jul 1884 i Snedsted Kirke, d. 11 maj 1919.

392 vi. Martha Birgitte Theodora Ingeborg Erlandsen, f. 17 okt 1876 i Kongens Thisted, døbt 17 maj 1877 i Kongens Thisted Kirke, konfirmeret 18 sep 1892 i Vestenskov Kirke.

Ugift og hjemmeboende i 1906.

393 vii. Astrid Pouline Amanda Erlandsen, f. 27 maj 1878 i Kongens Thisted, døbt 21 jul 1878 i Kongens Thisted Kirke, konfirmeret 1 apr 1894 i Jesuskirken, Valby.

5 børn.

Gift 18 jun 1904 i Jesuskirken, Valby, Henrik Fabricius, f. 27 okt 1877 i Slagelse Skt. Peders Landsogn (søn af Lars Peter Fabricius og Laura Constence Marie Lang), døbt 14 dec 1877 i Slagelse Skt. Peders Kirke, d. 4 sep 1943 i Odense Ansgar Sogn, begravet 9 sep 1943 på Bogense Kirkegaard.

Henrik: Cand.pharm.; apoteker i Bogense.

394 viii. Svend Ferdinand Athanatius Erlandsen, f. 2 maj 1881 i Kongens Thisted, hjemmedøbt 11 maj 1881, fremstillet 17 apr 1882 i Lyngaa Kirke, d. 21 dec 1935 i Tolne, begravet 2 jan 1936 på Vestre Kirkegård, København.

Kortvarigt elev på Sorø Akademi i 1893; jernbaneassistent, ugift og hjemmeboende i 1906; stationsforstander i Tolne; ugift.

243. Wenzel Emil Tornøe, f. 24 jun 1842 på Flenstofte, Dreslette Sogn, døbt 14 aug 1842 i Dreslette Kirke, d. 8 feb 1897 i Odder.

Civilingeniør; driftsbestyrer i Odder.

Gift 16 aug 1881 i Veggerslev, Vilhelmine Mathilde Bertram Larsen, f. 18 aug 1852 i Køge (datter af Johannes Bertram Larsen og Juliane Emilie Thygesen), døbt 15 okt 1852 i Køge.

Børn:

395 i. Inger Emilie Louise Mathilde Tornøe, f. 16 aug 1884 i Odder, døbt 21 sep 1884 i Odder Kirke.

Lærerinde; registreret i København i 1906, 1912 og 1920, bosat Nansensgade 3, 3.

244. Hans Ferdinand Payngk Tornøe, f. 14 apr 1844 på Flenstofte, Dreslette Sogn, døbt 23 maj 1844 i Dreslette Kirke, d. 16 mar 1907 i København, begravet 22 mar 1907 på Garnisons Kirkegaard fra Garnisons Kirke.

Cand.theol. 1869; lærer i København; kateket i Ribe 1872; sognepræst til Veggerslev og Villersø 1876-91.

Gift 29 sep 1871 i Frederiksberg Kirke, Jacobine Severine Gottholdine Grevenkop-Castenskiold, f. 20 sep 1835 i Vejle (datter af Jørgen Frederik Johannes Grevenkop-Castenskiold og Marie Annette Lüttichau), døbt 13 maj 1836 i Vejle, d. 28 sep 1912 i København, begravet 4 okt 1912 på Garnisons Kirkegaard fra Garnisons Kirke.

Børn:

396 i. Johannes Ferdinand Payngk Tornøe, f. 15 aug 1872 i Kjøbenhavn, konfirmeret 17 apr 1887 i Veggerslev Kirke, d. 1960 i Managua, Nicaragua.

Handelsfuldmægtig; senere ansat ved jernbane- og telegrafvæsenet i Argentina.

Gift 23 mar 1904 på La Danesa, Argentina, skilt, Maria Christiane Schønheyder, f. 28 okt 1883 i Buenos Aires (datter af Christian August Schønheyder og Henriette Adolfine Mathilde Sommer).

397 ii. Jørgen Valdemar Tornøe, f. 9 aug 1873 i Ribe, konfirmeret 14 apr 1889 i Veggerslev Kirke.

Cand.phil., Plantagebestyrer på St. Croix; tidligere ophold i Argentina.

Gift 28 dec 1899 i Santiago del Estero, Helga Antonia Enriqueta Schønheyder, f. 12 aug 1877 i Buenos Aires (datter af Christian August Schønheyder og Henriette Adolfine Mathilde Sommer), d. 18 feb 1943 i København.

398 iii. Jacob Holten Tornøe, f. 4 apr 1875 i Ribe.

Kontorchef i Landmandsbanken.

Gift 15 apr 1908 i Skt. Markus Kirke, Ellen Louise Holm, f. 10 dec 1885 i Kjøbenhavn (datter af Lauritz Mylius Conrad Holm og Thora Jensine Helene Bødker).

399 iv. Christian Wenzel Tornøe, f. 16 jul 1877 i Veggerslev, døbt 23 sep 1877 i Veggerslev Kirke, d. 1968.

Cand.pharm.

Apoteker på Valby Apotek 1939-52.

Gift 5 dec 1913, Christine Johanne Hjort, f. 18 dec 1892 i Ribe (datter af Niels Andersen Johansen Hjort og Mette Kirstine Klavsen), døbt 22 maj 1893 i Ribe Domkirke, d. 1957.

245. Einar Octavius Tornøe, f. 3 apr 1846 på Flenstofte, Dreslette Sogn, døbt 9 jun 1846 i Dreslette Kirke, d. 16 feb 1900 i København.

Lærer ved Det Kgl. Vajsenshus i København.

Gift 31 jan 1881 i Kjøbenhavn, Johanne Christiane Maria Gjølbye, f. 20 apr 1854 i Roskilde (datter af Hans Kofoed Gjølbye og Mette Kirstine Frederikke Lauritzen), hjemmedøbt 21 apr 1854, fremstillet 30 jul 1854 i Roskilde Domkirke, d. 1 jun 1902 i København.

Johanne: 3 levende børn.

Børn:

400 i. Rigmor Ottilie Nicoline Gjølbye Tornøe, f. 14 sep 1882 i Kjøbenhavn. Gift 19 jan 1905, Robert Milan Bender, f. 10 aug 1885 (søn af Christian Sofus Bender og Rosalie Cathrine Magdalene Klein).

401 ii. Aage Gordon Tornøe, f. 1 aug 1884 i Kjøbenhavn, døbt 20 aug 1884 i Skt. Johannes Kirke.

Maler.

402 iii. Ejnar Leo Johannes Tornøe, f. 27 dec 1889 i Kjøbenhavn, døbt 19 jan 1890 i Skt. Johannes Kirke.

Grosserer i København.

Han blev gift med Elise Charlot Muriel, f. 17 apr 1893 i Liverpool.

246. Emilie Antoinette Balslev, f. 5 mar 1829 i Kjøbenhavn, døbt 12 apr 1829 i Vor Frue Kirke, d. 10 mar 1888 i Kolding. Gift 14 maj 1857 i Vor Frue Kirke, Jacob Sophus Sprechler, f. 28 jul 1828 i Seest (søn af Ulrik Carl Sprechler og Maren Birgitte Slott), døbt 3 aug 1828 i Seest, d. 10 maj 1889 i Kolding.

Jacob: Exam.jur.; assistent ved telegrafen.

Børn:

403 i. Ulrik Frits Jacob Sprechler, f. 16 sep 1858 i Kolding, døbt 17 okt 1858 i Kolding, d. 6 aug 1928 i København.

Apoteker på Nørre Saltum Apotek, senere i Glostrup, senest på Skt. Stefans Apotek i København.

Gift 19 okt 1889 i Hobro Kirke, Helga Elvine Vadum, d. 1945.

404 ii. Georg Hjalmar Ludvig Sprechler, f. 30 sep 1860 i Kjøbenhavn, døbt 27 okt 1860 i Vor Frue Kirke, d. 1 nov 1929 i København.

Tandlæge i Kolding.

Gift 24 mar 1886 i Kolding, Nicoline Kaalund, f. 24 mar 1866 i Kolding (datter af Rasmus Kaalund og Marie Laurine Andrea Severine Brandt), døbt 21 maj 1866.

247. Anthon Frederik Hjalmar Balslev, f. 20 maj 1831 i Kjøbenhavn, døbt 19 jun 1831 i Vor Frue Kirke.

Officer; afsked som kaptajn i 1893.

Gift 3 apr 1862 i Alsted Kirke, Augusta Nicoline Jacobine Bang, f. 9 apr 1836 på Fuglager (datter af Friis Anthon Christian Bang og Frederikke Vilhelmine Pentz), døbt 4 jun 1836 i Alsted Kirke.

Børn:

405 i. Ingeborg Balslev, f. 11 okt 1866 i Kjøbenhavn, døbt i Kastelskirken, d. 1 feb 1869 i Kjøbenhavn, begravet 4 feb 1869 fra Garnisons Kirke.

406 ii. Torkil Hjalmar Balslev, f. 9 apr 1868 i Kjøbenhavn, døbt i Kastelskirken, d. 23 aug 1868 i Kjøbenhavn, begravet 25 aug 1868 fra Garnisons Kirke.

407 iii. Ingeborg Augusta Balslev, f. 18 sep 1869, d. 24 jun 1898.

248. Carl Vilhelm August Balslev, f. 4 dec 1832 i Kjøbenhavn, døbt 12 apr 1833 i Vor Frue Kirke.

Udvandret til USA.

Partner med Hulda Christensen, f. ca. 1844.

Børn:

408 i. Carl Balslev, f. 29 apr 1864 i Laasby, døbt 16 maj 1864 i Laasby Kirke.

Soldat i 1885; betegnes samme år som arbejdsmand; husmand i 1889.

Gift 10 jul 1885 i Laasby Kirke, Karen Marie Laursen Jensen, f. ca. 1866.

251. Medea Møller, f. 4 jun 1836 i Reykjavik, d. 8 apr 1906 i København, begravet 12 apr 1906 på Vestre Kirkegaard fra Maria Kirke. Gift 8 nov 1858 i Ringsted, Viggo Hagbart Steenberg, f. 14 jan 1828 i Olsker (søn af Frederik Laurentiusen Steenberg og Elisabeth Maria Frandsine van Aller), døbt 6 maj 1828 i Olsker Kirke, d. 9 dec 1874 i Kjøbenhavn, begravet 13 dec 1874 på Vor Frelsers Assistens Kirkegaard.

Viggo: Skibskaptajn i Helsingør; havnefoged sst.

Børn:

409 i. Betzy Frederikke Steenberg, f. 18 aug 1859 i Helsingør, døbt 25 sep 1859 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 6 jan 1925 i København, Elias Sogn, begravet 11 jan 1925 på Vestre Kirkegaard.

Ingen børn.

Gift 15 dec 1895 i Skt. Matthæus Kirke, Emil August Olsen, f. 30 nov 1854 i Kjøbenhavn (søn af Peter Frederik Olsen og Johanne Marie Jørgensen), døbt 9 mar 1855 i Holmens Kirke, d. 6 aug 1936 i København, Elias Sogn, begravet på Vestre Kirkegaard.

Emil: Restauratør; senere hovmester.

410 ii. Charlotte Medea Steenberg, f. 11 nov 1861 i Helsingør, døbt 13 apr 1861 i Helsingør Skt. Olai Kirke. (1) Gift 3 maj 1889 i Vor Frelsers Kirke, Frederik Olsen, f. 6 nov 1854 i Strøby (søn af Ole Nielsen og Sophie Hansdatter), døbt 3 jan 1855 i Strøby Kirke, d. 5 nov 1893 i Kjøbenhavn, begravet 12 nov 1893 på Trinitatis Assistens Kirkegaard fra Helligkors Kirke.

Frederik: Bestyrer af Københavns Spisehuse.

(2) Gift 30 nov 1894 i Frederiksberg Kirke, Peter Olsen, f. 7 jul 1851 i Strøby (søn af Ole Nielsen og Sophie Hansdatter), døbt 26 sep 1851 i Strøby Kirke, d. 24 dec 1931.

Peter: Viktualiehandler; pladsarbejder i Københavns Flydedok i 1921.

411 iii. Sofie Marie Steenberg, f. 28 mar 1865 i Helsingør, d. 15 feb 1928 i Bergen. Gift 1 sep 1888, Einar Behrens, f. 22 nov 1863 i Bergen, d. 29 jun 1936 i Bergen.

Einar: Grosserer i Bergen.

412 iv. Frederikke Christine Cecilie Steenberg, f. 25 nov 1866 i Helsingør, døbt 28 apr 1867 i Helsingør Skt. Olai Kirke, d. 17 nov 1928 i Nykøbing Sjælland, begravet 22 nov 1928 i Nykøbing Sjælland, Assistens Kirkegaard.

Ingen børn.

Gift 23 maj 1900 i København, Helligaandskirken, Axel Valdemar Bülow, f. 30 jan 1866 i Kjøbenhavn (søn af Franz Christoffer Eichstedt von Bülow og Birgitte Jensine Mortensen), d. 4 jan 1935 i Nykøbing Falster, begravet 11 jan 1935 i Nykøbing Sjælland, Assistens Kirkegaard.

Axel: Cand.theol. 1896; sognepræst til Trige 1900-21; til Nørre Ørslev og Systofte indtil sin død.

413 v. Valgerda Kathinka Steenberg, f. 15 mar 1869 i Helsingør, døbt 6 jun 1869 i Helsingør Skt. Mariæ Kirke, d. 5 jan 1885.

414 vi. Frederik Laurentius Steenberg, f. 9 nov 1871, d. sep 1872.

415 vii. Johanne Elisabeth Steenberg, f. 14 nov 1874 i Kjøbenhavn, døbt 24 jan 1875 i Vor Frelsers Kirke, d. 7 okt 1972 i Nykøbing Falster. Gift 11 sep 1897 i Skt. Matthæus Kirke, Jens Peter Larsen Egede, f. 25 mar 1869 i Rislev ved Næstved (søn af Hans Peter Larsen og Karen Pedersdatter), d. 24 feb 1926 på Rigshospitalet.

Jens: Læge; borgmester i Nykøbing Sjælland.

255. Charlotte Frederikke Møller (Se ægteskab med nummer 235.)

256. Johan Georg Møller, f. 13 maj 1846 i Reykjavik, d. 11 nov 1903 i Blönduosi, Island.

Købmand i Sýslumadur i Blonduosi, Island.

Han blev gift med Katrina Alvilda Maria Thomsen, f. 10 jul 1850 i Kjøbenhavn, d. 9 maj 1927 i Keflavik.

Børn:

416 i. Ane Margrethe Augusta Möller, f. 28 mar 1872 i Hólanesi, Hof á Skagaströnd, Austur-Húnavatns, Island, d. 11 apr 1872 i Hólanesi, Hof á Skagaströnd, Austur-Húnavatns, Island.

417 ii. Anne Lucinde Nicolina Möller, f. 19 jun 1873 i Hólanesi, Hof á Skagaströnd, Austur-Húnavatns, Island, d. 3 mar 1875 i Hólanesi, Hof á Skagaströnd, Austur-Húnavatns, Island.

418 iii. Ólafur Norðfjörd Möller, f. 20 jun 1876 i Keflavik, Island, d. 24 aug 1910 i Blönduósi, Island.

419 iv. Lucinda Jósefa Ágústa Möller, f. 19 apr 1879 i Blönduósi, Hjaltabakki, Austur-Húnavatns, Island, d. 28 apr 1927 i Reykjavik.

3 døtre, 2 sønner.

Hun blev gift med Gísli Ísleifsson, f. 22 apr 1868 i Stokkalækur, Keldur, Rangárvalla, Island (søn af Ísleifur Gíslason og Karitas Markúsdóttir), d. 9 sep 1932.

Gísli: Sýslumadur i Blonduos; senere kontorchef i Finansministeriet.

420 v. Alma Marsibil Andrea Möller, f. 3 apr 1881 i Blönduósi, Hjaltabakki, Austur-Húnavatns, Island, d. 8 jul 1882 i Blönduósi, Hjaltabakki, Austur-Húnavatns, Island.

421 vi. Johann Georg Möller, f. 15 apr 1883 i Blönduósi, Hjaltabakki, Austur-Húnavatns, Island, d. 18 dec 1926.

422 vii. William Tómas Möller, f. 6 apr 1885 i Blönduósi, Hjaltabakki, Austur-Húnavatns, Island, d. 17 apr 1961 i Reykjavik.

423 viii. Christian Ludvig Möller, f. 5 apr 1887 i Blönduósi, Hjaltabakki, Austur-Húnavatns, Island, d. 11 aug 1946 i Hvanneyri í Siglufjörð, Eyjafjarðar, Island.

264. Laurentius Klüwer, f. 20 dec 1852 i Ringsted, døbt 17 apr 1853 i Ringsted, d. 7 apr 1917 i København, begravet 13 apr 1917 fra Skt. Johannes Kirke.

Bogholder i København.

Gift 3 okt 1886 i Frederiksberg Kirke, Anna Maria Pedersen, f. 10 jul 1861 i Kjøbenhavn (datter af Niels Pedersen og Kirsten Margrethe Christensen), døbt 25 aug 1861 i Trinitatis Kirke, d. 16 jun 1933 på Alm. Hospital, København, begravet 21 jun 1933 på Bispebjerg Urnekirkegaard fra Bispebjerg Krematorium.

Børn:

424 i. Henrik Christian Laurentius Klüwer, f. 31 okt 1886 i Kjøbenhavn, døbt 1 maj 1887 i Skt. Johannes Kirke, d. 5 jul 1969.

Cand.jur. 1911; længere biografi i Candidati og examinati juris.

Gift 31 mar 1915 i Vanløse, Emmely Edith Aleksandra Schiødt, f. 3 feb 1887 i Varde (datter af Henrik Theodor Schiødt og Henriette Christensen), d. 22 mar 1968.

425 ii. Aage Marthurin Wulf Laurentius Klüwer, f. 11 dec 1888 i Kjøbenhavn, døbt 7 apr 1889 i Skt. Johannes Kirke.

Forretningsfører i Hamburg i 1916; disponent; kontrolkasserer i Hvidovre i 1932.

Gift 14 jul 1917 i Hamburg, Skt. Georgs Kirke, Martha Johanne Louise Ludewig, f. 8 mar 1895 i Hamburg.

275. Jacob Frederik Ferdinand Lassen, f. 14 mar 1840 i Ringsted, døbt 8 jun 1840 i Ringsted.

Købmand i Ørslev, Ringsted Herred, senere i Gørslev, Præstø Amt; grosserer i København 1906.

(1) Han blev gift med Medea Hansen (Se ægteskab med nummer 214). (2) Gift 17 okt 1876 i Assens Kirke, Laura Marie Nielsen, f. 24 jan 1855 i Assens (datter af Hans Nielsen og Maren Sophie Eriksen), døbt 21 mar 1855 i Assens Kirke.

Barn af Medea Hansen:

(Se ægteskab med nummer 214)

Barn af Laura Marie Nielsen:

426 ii. Ellen Kirstine Lassen, f. 25 jul 1877 i Gørslev, døbt 12 aug 1877 i Gørslev Kirke.

427 iii. Agnes Marie Lassen, f. 24 sep 1880 i Gørslev, døbt 7 nov 1880 i Gørslev Kirke.

Cand.phil.; lærerinde; hjemmeboende i 1906; i 1914 ankommer hun fra London til København og bor til leje i Ny Kongensgade 20.

428 iv. Sophus Einar Lassen, f. 26 aug 1882 i Gørslev, døbt 17 okt 1882 i Gørslev Kirke.

429 v. Max Emil Lassen, f. 16 mar 1885 i Gørslev, døbt 31 maj 1885 i Gørslev Kirke.

Kontorist og hjemmeboende i 1906.

Han er tilsyneladende emigreret til USA i 1907.

430 vi. Jacob Kai Lassen, f. 20 jan 1891 i Gørslev, døbt 15 mar 1891 i Gørslev Kirke.

276. Johanne Clementine Marie Lassen, f. 3 Aug 1842 i Ringsted, døbt 14 Sep 1842 i Ringsted, d. 24 Okt 1911 på Frederiksberg. Gift 16 Dec 1863 i Ringsted, Christian Frederik Frands Elias Tuxen, f. 14 Feb 1837 i Kjøbenhavn (søn af Christian Frederik August Tuxen og Frederikke Elisabeth Sommer), døbt 23 Apr 1837 i Garnisons Kirke, d. 23 Feb 1903 på Frederiksberg, begravet 28 Feb 1903 på Solbjerg Kirkegaard, fra Garnisons Kirke.

Christian: Krigsminister; generalmajor.

Børn:

431 i. Elisabeth Caroline Medea Tuxen, f. 21 Sep 1868 i Kjøbenhavn, døbt 15 Nov 1868 i Vor Frue Kirke, d. 4 Maj 1917 på Frederiksberg, begravet på Fasan Kirkegaard. Gift 6 Nov 1896 i Garnisons Kirke, Fritz Carl Andreas Bang, f. 20 Apr 1858 i Nørup Sogn, Vejle Amt (søn af forstråd Frederik Christian Andreas Bang og Caroline Marie Jørgensen), døbt 24 Maj 1858 i Nørup, d. 10 Jul 1948 på Tranekær, begravet på Tranekær Kirkegård.

Fritz: Arkitekt, senere godsforvalter på Tranekær.

432 ii. Axel August Tuxen, f. 5 Apr 1872 i Kjøbenhavn, døbt 9 Maj 1872 i Vor Frue Kirke (Garnisons Kirkebog), d. 1 Nov 1946 på Militærhospitalet, begravet 7 Nov 1946 på Gentofte Kirkegaard, fra Garnisons Kirke.

Generalmajor.

Gift 16 Jul 1907 i Garnisons Kirke, Laura Ottilie Lystrup, f. 1 Mar 1880 i Lynge v. Sorø (datter af Sophus Christian Lystrup og Johanne Laurine Galster), døbt 11 Apr 1880 i Lynge Kirke, d. 30 Nov 1963, begravet på Gentofte Kirkegård.

433 iii. Camilla Medea Tuxen, f. 26 Aug 1874 i Kjøbenhavn, d. 24 Apr 1963 på Frederiksberg, begravet på Solbjerg Kirkegård. Gift 14 Sep 1912 i Nykøbing M, Carl Einar Mogensen, f. 1 Okt 1874 i Odense (søn af konsul, fabriksejer Christian Husum M. og Laura Mathilde Maria Angelo-Schmidt), døbt 18 Okt 1874 i St. Hans Kirke, Odense, d. 31 Jan 1928 i Sorø, begravet 6 Feb 1928 i Sorø.

Carl: Cand.pharm.; apoteker i Middelfart og Nykøbing M. Ejede Sorø Apotek 1917-28. Iflg. kongelig bevilling af 4 Dec 1903 ændres familienavnet til Normann-Mogensen i forb. m. hans første ægteskab med Karen Normann. Navnet er dog sandsynligvis ændret tilbage efter dette ægteskabs opløsning.

434 iv. Kaj Tuxen, f. 15 Maj 1877 i Helsingør, døbt 5 Aug 1877 i St. Mariæ Kirke, Helsingør, d. 31 Okt 1918 i Roskilde, begravet 6 Nov 1918 på Frederiksberg Gl. Kirkegaard (Frb. Kbg.).

Overassistent ved Statsbanerne.

Gift 26 Jun 1909 i Frederiksberg Kirke, Sophie Elisabeth Lystrup, f. 21 Maj 1882 i Lynge ved Sorø (datter af Sophus Christian Lystrup og Johanne Laurine Galster), døbt 2 Jul 1882 i Lynge Kirke, d. 26 Mar 1968.

435 v. Gerda Helene Tuxen, f. 9 Dec 1879 i Kjøbenhavn, døbt 4 Mar 1880 i Garnisons Kirke, d. 28 Feb 1863(?) på Vemmetofte.

Skolebestyrerinde ved Comtesse Moltkes Pigeskole; priorinde på Vemmetofte.

436 vi. Johanne Marie Tuxen, f. 24 Dec 1880 i Kjøbenhavn, døbt 24 Apr 1881 i Garnisons Kirke. Gift 4 Okt 1919 i Vor Frue Kirke, Niels Dorph-Petersen, f. 24 Mar 1877 i Reerslev (søn af forpagter Peter Henning Dorph-Petersen og Johanne Jane Antonie Hjelm-Bang), døbt 10 Maj 1877 i Reerslev, d. 16 Maj 1933 på Frederiksberg Hospital, begravet 20 Maj 1933 på Vestre Kirkegaard.

Niels: Vinhandler.

278. Christian Conrad Martin Bornemann, f. 21 aug 1856 i Kjøbenhavn.

Assistent ved Klasselotteriet; bogholder sst. i 1916.

Han blev gift med Helene Frederikke Cathrine Hansen, f. 31 jan 1867 i Flensburg.

Børn:

437 i. Christian Ludvig Emil Bornemann, f. 30 sep 1890 på Frederiksberg.

Civilingeniør; i 1916 ansat hos Burmeister & Wain.

Han blev gift med Alma Emilie Hansine Sørensen-Wang, f. 24 jun 1888 i Randers (datter af Søren Peter Sørensen-Wang og Ane Kirstine Jensen), døbt 22 jul 1888 i Randers Skt. Mortens Kirke.

438 ii. Agnes Katharina Julie Bornemann, f. 29 feb 1892 på Frederiksberg.

Assistent ved Klasselotteriet i 1916.

Bosat Østerbrogade 86 i 1930; ingen børn registreret.

Gift 17 maj 1917 i Kastelskirken, Harry Emil Moe, f. 27 sep 1889 i Vordingborg (søn af Iver Christian Moe og Sofie Charlotte Eriksen), døbt 17 nov 1889 i Vordingborg Kirke.

Harry: Guldsmed.

439 iii. Karen Margrethe Bornemann, f. 13 dec 1894 i Kjøbenhavn, døbt 10 maj 1895 i Skt. Jakobs Kirke.

Volontør i Sparekassen for København og Omegn i 1916.

440 iv. Henrik Bornemann, f. 28 feb 1898.

441 v. Else Marie Bornemann, f. 18 feb 1905 i København.

285. Charlotte Caroline Mathilde Bornemann Baudtler, f. 14 okt 1853 i Kjøbenhavn, døbt 19 maj 1854 i Trinitatis Kirke, d. 30 nov 1932 i København, begravet 4 dec 1932 på Sundby Kirkegaard fra Filips Kirke. Hun blev gift med Ludvig Christiansen, f. 18 maj 1850 i Selsø Sogn (søn af Christian Ludvig Jørgensen og Ane Kirstine Pedersdatter), d. 14 jun 1929 i København, begravet 18 jun 1929 på Sundby Kirkegaard fra Filips Kirke.

Ludvig: Detailhandler; tjener; arbejdsmand.

Børn:

442 i. Elisabeth Christiansen, f. 17 feb 1884 i Kjøbenhavn, døbt 11 apr 1884 i Skt. Pauls Kirke. Gift 30 sep 1905 i Sundby, Søren Magnus Thorvald Thomsen, f. 27 nov 1882 (søn af Anton Thomsen og Else Marie Sørensen), hjemmedøbt 30 maj 1883, fremstillet 22 jul 1883 i Sundby Kirke, konfirmeret 4 okt 1896 i Sundby Kirke.

443 ii. Erik Christiansen, f. 10 dec 1886 i Kjøbenhavn, døbt 6 mar 1887 i Skt. Pauls Kirke.

444 iii. Carla Mathilde Christiansen, f. 3 apr 1888 i Kjøbenhavn, døbt 17 jun 1888 i Skt. Pauls Kirke. Gift 31 jan 1908 i København, b.v., Friedrich Otto Börner, f. 28 jul 1881 i Hamburg.

Friedrich: Snedker.

445 iv. Ella Christiansen, f. 29 nov 1889 i Kjøbenhavn, døbt 2 mar 1890 i Skt. Pauls Kirke.

Ugift i 1922.

446 v. Christian Robert Christiansen, f. 8 okt 1892 i Kjøbenhavn.

Tømrer.

Han blev gift med Ingeborg, f. 29 apr 1892 i Sundby.

286. Henrik Christian Daniel Bornemann Baudtler, f. 22 okt 1856 i Kjøbenhavn, døbt 3 jul 1857 i Helligaandskirken, d. 17 feb 1928 på Kommunehospitalet, København, bisat 22 feb 1928 fra Vor Frue Kirke.

Købmand; malermester i Ordrup, senere i København.

(1) Gift 7 jul 1883 i Skt. Matthæus Kirke, Seraphine Adolphine Theodora Olsen, f. 31 jul 1859 i Kjøbenhavn (datter af Anders Olsen og Johanne Sophie Thure Jönsson), døbt 25 sep 1859 i Vor Frue Kirke, d. 20 jan 1900 i Ordrup, begravet 25 jan 1900 på Ordrup Kirkegaard. (2) Han blev gift med Gudbjørg Jonasdottir, f. 30 nov 1872 på Island.

Barn af Seraphine Adolphine Theodora Olsen:

447 i. Aage Conrad Adolph Bornemann Baudtler, f. 3 mar 1884 på Frederiksberg, døbt 27 apr 1884 i Frederiksberg Kirke, d. 11 sep 1884 på Frederiksberg, begravet 17 sep 1884.

448 ii. Maja Aarginie Bornemann Baudtler, f. 30 jun 1885 på Frederiksberg, døbt 26 jul 1885 i Emmauskirken, Frederiksberg, d. 1958 i København.

Ingen hjemmeboende børn nævnt i 1916.

Partner med Olaf Tidmann Nielsen Due, f. 6 sep 1887 i Rødby (søn af Hans Nielsen Due og Bodil Marie Lassesen), døbt 26 dec 1887 i Rødby Kirke.

Olaf: Murersvend i Rødby.

(3) Hun blev gift med John Ivar Jönsson, f. 18 nov 1885 i Sverige.

John: Maskinarbejder.

449 iii. Sofus Daniel Bornemann Baudtler, f. 14 dec 1886 på Frederiksberg, døbt 18 mar 1887 i Frederiksberg Kirke.

Maler; vinarbejder.

Han blev gift med Emma Angelica Christensen, f. 12 aug 1884 i Kjøbenhavn.

450 iv. Valborg Ida Anna Bornemann Baudtler, f. 1 aug 1888 i Kjøbenhavn, døbt 30 jun 1889 i Skt. Johannes Kirke, konfirmeret 5 okt 1902 i Ordrup Kirke. Gift 3 mar 1912 i Skt. Stefans Kirke, Carl Peter Christensen, f. 16 aug 1885 i Buddinge, Gladsaxe Sogn (søn af Hans Peter Christensen og Johanne Mathilde Nilsson).

Carl: Kartoffelhandler; bladhandler.

451 v. Anna Henrikka Bornemann Baudtler, f. 24 maj 1891 i Kjøbenhavn, døbt 9 aug 1891 i Helligaandskirken.

Ugift og bosat hos søsteren Maja i 1916.

Ingen børn nævnt i 1921.

Hun blev gift med Kaj Rudolf Svend Aage Marius Jacobsen, f. 17 okt 1898 i Kjøbenhavn (søn af Jens Andreas Jacobsen og Anny Emilie).

Kaj: Svejser hos Glud og Marstrand.

452 vi. Eyo Aage Bornemann Baudtler, f. 22 jun 1896 i Ordrup, hjemmedøbt 4 maj 1897.

Fabriksarbejder.

Han blev gift med Petra Hansine Christensen, f. 4 jan 1900 i København (datter af Hans Peter Christensen og Ane Marie).

287. Carl Frederik Lauritz Bornemann Baudtler, f. 1 jan 1860 i Kjøbenhavn, døbt 1 jun 1860 i Skt. Pauls Kirke.

Bogholder i København; senere el-installatør sst.

Han blev gift med Julie Lorentzine Koenig, f. 12 sep 1859 i Kjøbenhavn (datter af Frantz Koenig og Elise Caroline Olsen), døbt 28 okt 1859 i Skt. Pauls Kirke.

Børn:

453 i. Aage Konrad Bornemann Baudtler, f. 15 dec 1888 i Kjøbenhavn, døbt 24 jan 1889 i Skt. Johannes Kirke, d. 21 apr 1919 på Sundholms Sygehus, begravet 27 apr 1919 på Sundby Kirkegaard.

Mekaniker.

Han blev gift med Maren Kirstine Hjort Eriksen, f. 29 dec 1889 i Støvring (datter af Jakob Eriksen og Jensine Jensen), døbt 9 feb 1890 i Støvring Kirke.

454 ii. Hjalmar Emilius Ludvig Bornemann Baudtler, f. 13 sep 1891 i Kjøbenhavn, døbt 7 feb 1892 i Skt. Johannes Kirke.

Elektromekaniker på Orlogsværftet.

Ingen hjemmeboende børn registreret i 1921.

Gift 21 jul 1919 i Christianskirken, Anna Christine Jansen, f. 29 sep 1890 i Dragør (datter af Hans Niels Jansen og Bengta Magnusdatter).

Anna: Brødhandlerske.

455 iii. Gerhardt Louis Christian Bornemann Baudtler, f. 24 maj 1894 i Kjøbenhavn, døbt 29 jul 1894 i Skt. Jakobs Kirke. Han blev gift med Mathilde Herstrand, f. 25 aug 1900 i Torup Sogn, Frederiksborg Amt (datter af Ole Larsen og Karen Marie Sørensen), døbt 28 okt 1900 i Torup Kirke.

Mathilde: Navneændring fra Olga Mathilde Larsen til Mathilde Herstrand 27 feb 1924.

456 iv. Svend Vilhelm Frederik Bornemann Baudtler, f. 19 nov 1901 i København, døbt 27 apr 1902 i Holmens Kirke.

288. Ove Gotthilf Berger Bloch, f. 7 sep 1817 i Kjøbenhavn, døbt i Helligaandskirken, d. 1 sep 1892 i Kjøbenhavn, begravet fra Slotskirken.

Cand.jur. 1844; Chef for Kontrolbureauet under Generalintendanturen for Kongens Civilliste; fra 1865 ansat i Kreditforeningen for Grundejere i de danske Østifter, fra 1879 chef for sammes bogholderi; R.; justitsråd.

Gift 7 jun 1851 i Trinitatis Kirke, Anna Marie Christensen, f. 15 nov 1823 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen (datter af Jørgen Christensen og Ane Dorthea Poulsdatter), d. 25 sep 1899 på Frederiksberg, begravet på Frederiksberg Kirkegaard fra Solbjerg Krematorium.

Børn:

457 i. Agnes Juliette Bloch, f. 6 apr 1853 i Kjøbenhavn.

Levede i 1899; ugift.

458 ii. Fanny Adelaide Bloch, f. 21 dec 1854 i Kjøbenhavn, døbt i Slotskirken, d. 30 okt 1920 på Frederiksberg, begravet 4 nov 1920 på Assistens Kirkegaard.

Ingen børn.

Gift 5 maj 1883 i Slotskirken, Charles Hakon Emil Julius Klemp, f. 14 jul 1854 på Frederiksberg (søn af Julius Gustav Berger Klemp og Charlotte Sofie Wilhelmine Valentin), døbt i Frederiksberg Kirke, d. 20 okt 1930 på Frederiksberg, Godthaabs Sogn.

Charles: Cand.jur. 1880; kontorchef i Finansministeriet; R.; Dbmd.

289. Bolette Cathrine Klemp, f. 26 jul 1819 i Vallekilde, døbt 22 aug 1819 i Vallekilde, d. 3 feb 1889, begravet 8 feb 1889 på Hørve Kirkegaard. Gift 3 jan 1845 i Hørve, Christen Pedersen, f. 10 maj 1815 i Hørve (søn af Peder Hansen og Maren Christiansdatter), døbt 25 jun 1815 i Hørve, d. 2 apr 1890, begravet 8 apr 1890 på Hørve Kirkegaard.

Christen: Indsidder og daglejer i Bjerresø, Vallekilde, i 1850; husmand og daglejer i Hørve i 1855.

Børn:

459 i. Ane Marie Christensdatter, f. 9 mar 1845 i Vallekilde, døbt 18 apr 1845 i Vallekilde, d. 22 nov 1908 i Hørve, begravet 28 nov 1908 i Hørve. Gift 25 nov 1878 i Hørve, Niels Madsen, f. 1 sep 1843 i Hørve (søn af Mads Larsen og Ane Larsdatter), døbt 15 okt 1843 i Hørve, d. 2 sep 1904 i Hørve, begravet 9 apr 1904 i Hørve.

Niels: Daglejer.

460 ii. Karen Sofie Christensen, f. 17 mar 1849 i Vallekilde, døbt 22 apr 1849 i Vallekilde, d. 26 sep 1896 i Bjergesø, begravet 2 okt 1896 på Vallekilde Valgmenighedskirkegaard. Gift 11 nov 1872 i Vallekilde, Rasmus Rasmussen, f. 1 jan 1835 i Bjergesø (søn af Rasmus Madsen og Karen Hansdatter), døbt 8 feb 1835 i Vallekilde, d. 1922.

Rasmus: Gårdejer i Bjergesø, Vallekilde Sogn.

461 iii. Peter Christensen, f. 20 mar 1852 i Hørve, døbt 25 apr 1852 i Hørve, d. 1893 i Vindekilde.

Indsidder i Skibinge.

Gift 27 nov 1875 i Vallekilde, Karen Marie Kirstine Madsen, f. 17 jun 1854 i Vallekilde (datter af Mads Olsen og Ane Sophie Nielsdatter), døbt 2 jul 1854 i Vallekilde, d. ca. 1926.

462 iv. Maren Christensen, f. 1 nov 1855 i Hørve, døbt 2 dec 1855 i Hørve, d. efter 1913. Partner med Lars Nielsen (søn af Jens Jacobsen og Karen Nielsdatter). (2) Gift 19 sep 1891 i Hørve, Niels Peter Nielsen, f. 1 mar 1854 i Værslev (søn af Jens Jakobsen og Karen Nielsdatter), døbt 19 mar 1854 i Værslev, d. 5 aug 1913 i Hørve, begravet 9 aug 1913 i Hørve.

Niels: Daglejer.

463 v. Niels Peter Christensen, f. 25 apr 1859 i Hørve, døbt 21 maj 1859 i Hørve, d. 1890.

290. Jørgen Berger Klemp, f. 23 jan 1822 i Vallekilde, døbt 24 feb 1822 i Vallekilde Kirke, d. 20 mar 1885 i Hørve, begravet 27 mar 1885 i Hørve.

Husmand og daglejer i Hørve i 1855.

Gift 23 okt 1854 i Vallekilde, Dorthe Poulsdatter, f. 24 jan 1825 i Asnæs (datter af Poul Christensen og Kirsten Nielsdatter), døbt 30 jan 1825 i Asnæs Kirke, d. 3 nov 1899 i Hørve, begravet 10 nov 1899 i Hørve.

Børn:

464 i. Jens Peter Jørgensen, f. 16 jan 1855 i Hørve, d. 1940.

Husmand og banearbejder i Hørve.

Gift 13 nov 1880 i Vallekilde, Jensine Kirstine Jensen, f. 30 aug 1850 i Værslev (datter af Jens Eriksen og Else Marie Olsdatter), døbt 19 okt 1850 i Bregninge Kirke.

465 ii. Hans Klemp, f. ca. 1858 i Hørve.

466 iii. Hans Jørgensen, f. 10 mar 1858 i Hørve, døbt 30 apr 1858 i Hørve. Gift 4 sep 1887 i Hørve, Ane Dorthea Clausen, f. 14 sep 1861 i Ellinge Lyng (datter af Florentz Clausen og Ane Marie Pedersdatter), døbt 8 sep 1861 i Højby Kirke.

467 iv. Karen Jørgensen, f. 17 okt 1860 i Hørve, døbt 15 dec 1860 i Hørve. Gift 3 maj 1886 i Hørve, Anders Pedersen, f. 13 jan 1857 i Asnæs (søn af Peder Jensen og Marie Mogensdatter), døbt 18 jan 1857 i Asnæs.

292. Hans Peter Klemp, f. 20 dec 1827 i Vallekilde, hjemmedøbt 21 dec 1827, fremstillet 15 mar 1828 i Vallekilde Kirke, d. 26 jan 1873 i Starreklinte, begravet 2 feb 1873 i Vallekilde.

Husmand i Starreklinte.

Gift 13 nov 1852 i Faarevejle, Ane Marie Andersdatter, f. 3 mar 1825 i Veddinge (datter af Anders Bendixen og Ane Kirstine Eriksdatter), hjemmedøbt 4 mar 1825, fremstillet 1 apr 1825 i Faarevejle Kirke, d. 19 maj 1900 i Vindekilde.

Børn:

468 i. Peter Hansen, f. 17 aug 1855 i Vallekilde, døbt 30 sep 1855 i Vallekilde.

469 ii. Karen Marie Hansen, f. 18 sep 1862 i Vallekilde, døbt 2 nov 1862 i Vallekilde, d. 6 okt 1876, begravet 12 okt 1876 i Vallekilde.

470 iii. Hans Christian Hansen, f. 26 feb 1865 i Vallekilde, døbt 30 apr 1865 i Vallekilde, d. 5 dec 1865 i Vallekilde, begravet 10 dec 1865 i Vallekilde.

471 iv. Maren Kirstine Hansen, f. 17 apr 1867 i Vallekilde, døbt 23 jun 1867 i Vallekilde, d. 3 jul 1901 på Amtssygehuset, Tasstrup, begravet 9 jul 1901 på Vallekilde Kirkegaard. Gift 26 dec 1896 i Vallekilde, Lars Kristian Pedersen, f. 11 okt 1874 i Vallekilde (søn af Peder Jensen og Else Katrine Rasmussen), døbt 29 nov 1874 i Vallekilde, d. 26 mar 1898 på Amtssygehuset, Taastrup, begravet 1 apr 1898 på Vallekilde Kirkegaard.

Lars: Smedesvend i Bjergesø, Vallekilde Sogn.

293. Anna Cathrine Klemp, f. 7 maj 1831 i Vallekilde, døbt 10 jul 1831 i Vallekilde, d. 4 apr 1898 i Holbæk, begravet 11 apr 1898 i Holbæk. Gift 10 feb 1916 i Holbæk, Lars Sørensen, f. 7 apr 1830 i Kongstrup-Aagerup (søn af Søren Jacobsen og Ane Margrethe Olsdatter), døbt 8 apr 1830 i Aagerup Kirke, d. 5 feb 1916 i Holbæk.

Lars: Smed, senere gårdskarl i Holbæk.

Børn:

472 i. Ane Dorthea Larsen, f. 11 jun 1852 i Kongstrup, døbt 25 jul 1852 i Aagerup Kirke, d. 1935. Hun blev gift med Lars Thorvald Christensen, f. 10 apr 1852 i Kjøbenhavn, d. 6 aug 1905 i København, begravet 11 aug 1905 på Bispebjerg Kirkegaard.

Lars: Arbejdsmand i København.

473 ii. Søren Peter Larsen, f. 10 mar 1857 i Tveje Merløse, døbt 24 maj 1857 i Tveje Merløse Kirke, d. 27 mar 1909 i Holbæk, begravet 4 apr 1909 på Tveje Merløse Kirkegaard.

Indsidder i Borup, Søstrup Sogn i 1907; fodermester i Bomhusene i Tveje Merløse.

Gift 1882, Johanne Kirstine Nielsen, f. 24 okt 1850 i Gislinge, døbt 12 jun 1850 i Gislinge.

474 iii. Marie Sofie Frederikke Larsen, f. 22 dec 1858, d. 20 maj 1877 i Holbæk, begravet 25 maj 1877 i Holbæk.

475 iv. Carl Christian Larsen, f. 24 aug 1860 i Tveje Merløse, døbt 31 aug 1860, d. 1 sep 1860 i Tveje Merløse, begravet 9 sep 1860 i Tveje Merløse.

476 v. Carl Christian Larsen, f. 4 nov 1861 i Tveje Merløse, døbt 26 dec 1861 i Tveje Merløse Kirke, d. 22 mar 1890 i Holbæk, begravet 30 mar 1890 i Holbæk.

Typograf.

Gift 26 maj 1888 i Holbæk, Ingrid Nilsson, f. 1858.

477 vi. Jacob Larsen, f. 16 dec 1863 i Tveje Merløse, døbt 10 apr 1863 i Tveje Merløse Kirke, d. 9 nov 1882 i Holbæk, begravet 16 nov 1882 i Holbæk.

Cigarmagerlærling; ugift.

478 vii. Bodil Kirstine Larsen, f. 2 maj 1866 i Holbæk, døbt 1 jul 1866 i Holbæk, d. 30 aug 1876 i Holbæk, begravet 5 sep 1876 i Holbæk.

479 viii. Anna Margrethe Larsen, f. 2 maj 1866 i Holbæk, døbt 1 jul 1866 i Holbæk, d. 21 jun 1935 i Stege, begravet 24 jun 1935 i Stege. Gift 14 apr 1888 i Stege, Christoffer Hansen, f. 23 aug 1861 i Stege Landsogn (søn af Hans Jørgen Rasmussen og Maren Catrine Christensen), døbt 20 okt 1861 i Stege, d. 18 mar 1915 i Bissinge, begravet 24 mar 1915 på Stege Kirkegaard.

Christoffer: Smed i Bissinge, Møn.

480 ix. Vilhelmine Larsen, f. 13 jun 1868 i Holbæk, døbt 13 sep 1868 i Holbæk, d. 1946. Gift 21 jan 1887 i Holbæk Kirke, Anders Nielsen, f. 16 okt 1862 i Rønnebæk (søn af Niels Jacobsen og Ane Dorthea Knudsdatter), døbt 30 nov 1862 i Rønnebæk, d. 1929.

Anders: Kusk på Christianshavn.

481 x. Frederik Emil Larsen, f. 18 dec 1873 i Holbæk, d. 10 feb 1903 i Holbæk, begravet 17 feb 1903 på Holbæk Kirkegaard.

Barbersvend i Holbæk; ugift.

294. Hans Apollo Klemp, f. 13 apr 1835 i Vallekilde, døbt 20 maj 1835 i Vallekilde, d. 29 jun 1877 i Hørve, begravet 4 jul 1877 i Hørve.

Indsidder i Hørve.

Gift 14 jan 1865 i Vallekilde, Ane Sophia Sørensen, f. 16 feb 1840 i Faarevejle (datter af Søren Jensen og Kirstine Hansdatter), døbt 23 feb 1840 i Faarevejle, d. 1910.

Børn:

482 i. Karen Marie Hansen, f. 6 maj 1865, hjemmedøbt 22 maj 1865, d. 23 maj 1865, begravet 28 maj 1865 i Vallekilde.

483 ii. Søren Hansen, f. 6 aug 1866 i Vallekilde, døbt 2 sep 1866 i Vallekilde, d. 21 okt 1866 i Vallekilde, begravet 28 okt 1866 i Vallekilde.

484 iii. Karen Marie Hansen, f. 4 sep 1870 i Hørve, hjemmedøbt 15 sep 1870, fremstillet 25 sep 1870 i Hørve Kirke. Gift 21 nov 1892, Hans Kristian Nielsen, f. 13 jul 1868 i Reerslev (søn af Anders Nielsen og Ane Margrethe Andersen), døbt 3 sep 1868 i Reerslev.

Hans: Smed i Værslev.

485 iv. Kirstine Hansen, f. 15 nov 1872 i Hørve, døbt 15 dec 1872 i Hørve Kirke, d. 23 maj 1897 i Bjergesø Tangmose, begravet 29 maj 1897 på Vallekilde Kirkegaard.

Ugift.

486 v. Frederik Hansen Klemp, f. 15 jul 1875 i Hørve, døbt 15 aug 1875 i Hørve Kirke, d. 28 mar 1935 i Tune, begravet 4 apr 1935 på Tune Kirkegaard.

Smedesvend på Dragsholm ved vielsen i 1898; på Akselholm i Holmstrup Sogn i 1899; i Svenstrup ved Korsør i 1904; i Hedehusene i 1907; senere parcellist i Tune.

(1) Gift 12 nov 1898 i Værslev Kirke, Sara Marie Sofie Andersen, f. 24 jul 1875 i Værslev (datter af Anders Petersen og Maren Elisabeth Jensen), d. 29 aug 1899 på Holbæk Amtssygehus, begravet 5 sep 1899 på Holmstrup Kirkebog. (2) Gift 27 mar 1904 i Tårnborg Kirke, Kristina Lindgren, f. 24 nov 1876 i Tolånga, Malmöhus Län (datter af Nils Hansson Lindgren og Lisebeth Göransdotter), d. 25 feb 1952 i Roskilde, begravet 29 feb 1952 på Tune Kirkegård.

295. Emma Emilie Klemp, f. 26 jun 1836 i Kjøbenhavn, døbt 21 aug 1836 i Vor Frue Kirke, d. 3 feb 1920 på Frederiksberg, Skt. Thomas sogn. Gift 29 sep 1873 i Kjøbenhavn, Holmens, Christian Julius Thorup, f. 13 nov 1835 i Skive (søn af Mikkel Christensen Thorup og Henriette Kristine Husted), d. 28 feb 1903 i Aarhus Domsogn.

Christian: Cand.jur. 1863; assistent i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1868; byfoged samt by- og rådstueskriver i Aarhus 1878; herredsfoged og skriver i Hasle, Vester Lisbjerg, Framlev og Sabro herreder 1895; R.; Dbmd.

Børn:

487 i. Anna Carla Thorup, f. 4 aug 1873 i Skive, hjemmedøbt 2 sep 1873, fremstillet 19 jun 1874 i Skive Kirke.

Gift med Alf Rasmussen. Formentlig i Norge.

297. Laurine Sofie Klemp, f. aug 1836. Gift 17 nov 1866 i Frederiksberg Kirke, Hans Christian Drexler Hansen, f. 7 aug 1828 i Kjøbenhavn (søn af Arnoldus Thorvald Hansen og Sidse Hansen), døbt 7 sep 1828 i Trinitatis Kirke, d. 1 feb 1874 i Kjøbenhavn, begravet 8 feb 1874 fra Skt. Pauls Kirke.

Hans: Snedkersvend.

Børn:

488 i. Betty Alexandra Drexler Hansen, f. 21 okt 1868 i Kjøbenhavn, døbt 7 mar 1869 i Skt. Pauls Kirke.

489 ii. Viggo Carl Christian Drexler Hansen, f. 4 aug 1870 i Kjøbenhavn, døbt 19 mar 1871 i Skt. Pauls Kirke.

490 iii. Holger Vilhelm Drexler, f. 13 aug 1872 i Kjøbenhavn, døbt 10 nov 1872 i Skt. Pauls Kirke, d. 14 maj 1938 på Frederiksberg Hospital, begravet 19 maj 1938 på Frederiksberg Gl. Kirkegaard.

Ekspedient hos Levison jun.

Papirhandler.

Navneændring fra Drexler Hansen til Drexler 7 sep 1906.

Ingen hjemmeboende børn i 1921.

Han blev gift med Martha Marie Emilie Bille, f. 27 jan 1879 i Kjøbenhavn (datter af Fredrik Valdemar Bille og Flora Laurine).

Martha: Fødselsdatoen er måske 27 jan 1878.

298. Hans Christian Lauritz Preisler, f. 9 maj 1828 i Kjøbenhavn, Vor Frelsers, døbt 27 jul 1828 i Vor Frelsers Kirke, d. 1896 i USA.

Børn:

491 i. Carl Edvard Preisler, f. 20 nov 1853 i New York, d. 13 aug 1903 på Rigshospitalet, begravet 18 aug 1903 på Vestre Kirkegaard.

Portør ved jernbanerne.

Han blev gift med Kathrine Marie Meyer, f. 7 apr 1853 i Kalundborg (datter af Johan Christian Meyer og Maren Christiansen), døbt 7 jun 1853 i Kalundborg, d. 9 feb 1931 på Blegdamshospitalet, København.

492 ii. Hans Christian Bruno Preisler, f. 21 dec 1855 i USA, d. 27 jul 1936 i USA. Gift 1894 i USA, Alfa, f. 1870 i Trondhjem.

299. Frederikke Kirstine Preisler, f. 31 okt 1829 i Kjøbenhavn, døbt 25 apr 1830 i Vor Frelsers Kirke, d. 18 jan 1868 i Viborg, begravet 24 jan 1868 i Viborg Søndre Sogn. Gift 17 aug 1859 i Viborg Søndre Sogn, Georg Daniel Preisler, f. 19 maj 1830 i Viborg (søn af Frederik Christian Preisler og Petra Johanne Holm), døbt 27 jul 1830 i Viborg Sortebrødre Kirke, d. 9 sep 1911 i Viborg, begravet 18 sep 1911 på Viborg Kirkegaard.

Georg: Købmand og kongelig måler og vejer i Viborg.

Børn:

493 i. Sophie Amalie Preisler, f. 12 jun 1860 i Viborg, døbt 23 aug 1860 i Viborg Sortebrødre Kirke, d. 2 dec 1939 i København. Gift 12 nov 1884 i Viborg Sortebrødre Kirke, Adolph Vilhelm Georg Jacobsen, f. 11 dec 1849 i Fredericia (søn af Christian Jacobsen og Johanne Jensine Bøving), døbt 11 maj 1850 i Fredericia, Skt. Michaelis Kirke, d. 14 apr 1917 i København.

Adolph: Boghandler i Viborg 1878-1909; forretningsfører for Hedeselskabet fra 1884. Justitsråd.

494 ii. Frederik Christian Preisler, f. 17 maj 1861 i Viborg, døbt 28 jul 1861 i Viborg Søndre Sogn, d. 12 dec 1918 i Viborg.

Bankkasserer; ingen børn.

Gift 27 dec 1914 i Kappendrup, Elise Marianne Carlsen, f. 3 jul 1886 i Holstebro (datter af Niels Carlsen og Ane Johanne Elisabeth Amstrup), døbt 25 jul 1886 i Holstebro.

495 iii. Georg Daniel Preisler, f. 21 jan 1863 i Viborg, d. 1 jun 1864 i Viborg, begravet 6 jun 1864 i Viborg Søndre Sogn.

496 iv. Gerda Preisler, f. 7 dec 1863 i Viborg, hjemmedøbt 28 dec 1863, fremstillet 18 aug 1864 i Viborg Søndre Sogn, d. 24 nov 1866 i Viborg, begravet 28 nov 1866 i Viborg Søndre Sogn.

497 v. Georg Daniel Preisler, f. 2 jun 1866 i Viborg, d. 1 apr 1870 i Viborg, begravet 7 apr 1870 i Viborg Søndre Sogn.

498 vi. Bruno Frederik Christian Preisler, f. 7 jan 1868 i Viborg, d. 29 dec 1935.

Tømrer i København.

Tobaksfabrikant i Bredstedt, Slesvig.

Gift 17 jul 1897 i Bredstedt, Slesvig, Margrete Marie Adele Erna Ketelsen, f. 4 dec 1878 i Hannover.

301. Bruno Preisler, f. 16 maj 1834 i Kjøbenhavn, døbt 29 jun 1834 i Vor Frelsers Kirke, d. 22 feb 1899 i Kjøbenhavn.

Cand.pharm.; Mineralvandsfabrikant i Aarhus.

Han blev gift med Nielsine Christine Strange, f. 23 jan 1841 i Østbirk (datter af Niels Byschou Strange og Mariane Birgitte Birch), døbt 1 maj 1841 i Østbirk, d. 2 maj 1917 på Frederiksberg.

Børn:

499 i. Frederikke Sophie Amalie Preisler, f. 14 nov 1868 i Aarhus, d. 1947.

Ugift.

500 ii. Olga Birgitte Birch Preisler, f. 29 jan 1873 i Aarhus, d. 1964.

7 børn.

Gift 4 aug 1894 i Aarhus Domkirke, Christian Albert Mathiesen, f. 14 sep 1862 i Kjøbenhavn (søn af Mathias Jørgen Mathiesen og Gotfredine Julie Jørgensen), døbt 21 dec 1862 i Helligaandskirken, d. 27 apr 1912 på Tapheden, Skæve Sogn, begravet 2 maj 1912 på Skæve Sogns Kirkegaard.

Christian: Forstkandidat; skovejer, Tapheden, Skæve.

501 iii. Oscar Christian Strange Preisler, f. 6 jan 1879 i Aarhus, d. 16 maj 1920 i Lyngby, begravet på Sorgenfri Kirkegaard.

Læge.

Gift 7 aug 1906 i Garnisons Kirke, Ruth Bahnson Preisler, f. 17 feb 1881 i Kjøbenhavn (datter af Carl Louis Alfred Preisler og Mary Sofie Louise Caroline Bahnson), døbt 8 maj 1881 i Skt. Jakobs Kirke, d. 31 aug 1960 i Lyngby.

502 iv. Emma Camilla Preisler, f. 28 dec 1881 i Aarhus, d. 28 okt 1944 på Frederiksberg Hospital, begravet 1 nov 1944 på Vestre Kirkegaard.

Klinikassistent; ugift.

302. Hans Mathias Wilhelm Winchell, f. 10 jun 1835 i Thisted, døbt 31 jul 1835 i Thisted, d. 1 feb 1895 i Thisted.

Grosserer i København, borgerskab 1877; senere grosserer i Thisted.

Gift 7 aug 1874 i Skyum Kirke, Louise Eleonore Caroline Bille, f. 27 feb 1847 i Skyum (datter af Johan Valdemar Bille og Jensine Johanne Amalie Tietcke), hjemmedøbt 12 mar 1847, fremstillet 27 jun 1847 i Skyum Kirke, d. 30 maj 1897 i Thisted.

Børn:

503 i. Johannes Viale, f. 8 aug 1882 i Nykjøbing Falster, hjemmedøbt 17 aug 1882, fremstillet 15 okt 1882 i Nykjøbing Falster Kirke, d. 9 mar 1939 i Ordrup, begravet 14 mar 1939 på Garnisons Kirkegaard (Frihavns Kirkebog).

Kontorchef i Nordisk Gjensidige.

Døbt med efternavnet Viale; adopteret 16 feb 1888 af Hans Mathias Wilhelm Winchell og hustru; genantog senere navnet Viale.

Gift 8 maj 1908 i Skt. Lukas Kirke, Ida Eleonora Rasmussen, f. 14 aug 1883 på Frederiksberg (datter af Lars Peter Rasmussen og Hanne Olsen), døbt 30 sep 1883 i Frederiksberg Kirke.

504 ii. Einar Winchell, f. 8 aug 1882 i Nykjøbing Falster, hjemmedøbt 17 aug 1882, fremstillet 15 okt 1882 i Nykjøbing Falster Kirke.

Døbt med efternavnet Viale; adopteret 16 feb 1888 af Hans Mathias Wilhelm Winchell og hustru.

307. Melita Emilie Thornam, f. 16 feb 1845 i Kjøbenhavn. Hun blev gift med Preben Emil Hansen, f. 27 nov 1836 i Haarby, Odense Amt (søn af Christen Hansen og Clara Margrethe Elisabeth Bierfreund), døbt 1 jun 1827 i Haarby Kirke.

Preben: Forpagter på Kjærsgaard ved Brenderup; senere proprietær på Kammergave, Munke Bjergby.

Børn:

505 i. Ellen Coraly Hansen, f. 30 aug 1869 på Kjærsgaard, Brenderup Sogn, døbt 16 okt 1869 i Brenderup Kirke.

506 ii. Camilla Ingeborg Hansen, f. 22 okt 1870 på Kjærsgaard, Brenderup Sogn, hjemmedøbt 6 dec 1870, fremstillet 6 maj 1871 i Brenderup Kirke. Hun blev gift med Lauritz Peter Aage Birck, f. 1867 (søn af Sophus Kristjan Amand Birck og Maria Kristine Caroline Müller), d. 1959.

Lauritz: Købmand; fhv. i 1934.

507 iii. Astrid Valborg Hansen, f. 8 dec 1871 på Kjærsgaard, Brenderup Sogn, døbt 6 maj 1872 i Brenderup Kirke. Gift 3 feb 1899 i Frederiksberg Kirke, Frederik Carl Christian Ludvig Lassen, f. 6 jul 1872 på Louiseholm (søn af Knud Christian Sørensen Lassen og Emilie Alvilda Selchau-Hansen), d. 1954.

Frederik: Cand.pharm.; direktør for Bryggeriet Sydfyn (1906).

508 iv. Kaj Preben Hansen, f. 29 aug 1877 på Kammergave, hjemmedøbt 4 okt 1877, fremstillet 7 apr 1878 i Munke Bjergby Kirke, d. 27 dec 1956. Gift 14 jun 1941, Anna Margrethe Bardenfleth, f. 17 maj 1891 i Kjøbenhavn, Garnisons (datter af Addo Løvenørn Bardenfleth og Ellen Crone), døbt 25 jun 1891 i Slotskirken, d. 13 mar 1983.

313. August Adolph Thornam, f. 11 jun 1854 i Kjøbenhavn, d. 27 sep 1911 i København.

Telegrafist i Store Nord, udsendt til Calais, senere Irkutsk; deltager i flere polarekspeditioner.

Købmand.

(1) Gift i Frederikshald, Anna Catrine Ellefsen, f. 1857 (datter af Nicolai Berthold Ellefsen), d. 1943. (2) Han blev gift med Raquel Elvina de Balza, f. 6 nov 1866 i Lima, Peru.

Barn af Anna Catrine Ellefsen:

509 i. Ewan Thornam.

Styrmand, bosat på Filippinerne i 1911.

510 ii. Augusta Fredericke ("Fritzely") Thornam, f. 8 feb 1879 i Irkutsk, Sibirien. Gift 24 jun 1900 i Ballerup Kirke, Andreas Svanholm, f. 3 dec 1868 på Terndrupgaard, Lyngby Sogn, Aalborg Amt (søn af Niels Andreas Svanholm og Larsine Nicoline Charlotte Emmarence Sass).

Andreas: Proprietær på Østrupgaard, Albæk Sogn, ved vielsen.

Afskediget midlertidig kaptajn; kontorist i Generalpostdirektoratet (1921).

316. Johannes Fritz Thornam, f. 20 mar 1861.

Grosserer.

(1) Han blev gift med Gudrun Elisabeth Klein, f. 14 dec 1868 på Trollesgave (datter af Axel Viggo Klein og Ida Cæcilia Frederikke Urban), døbt 3 apr 1869 i Fensmark Kirke, d. 1901. (2) Gift inden 1 maj 1902, Thora Marie Agathe Rafn, f. 22 dec 1872 i Aalborg (datter af Charles Otto Adolf Rafn og Julie Alexandra Kuhlmann).

Barn af Gudrun Elisabeth Klein:

511 i. Christian Axel Thornam, f. 19 jul 1891, d. 1945. Gift 1929, Ina Irene Fey, f. 1900 (datter af William J. Fey og Lucy Ann Charlton), d. 2001.

512 ii. Ester Marie Thornam, f. 2 dec 1893 i Ordrup, d. sep 1985. Hun blev gift med Axel Hildur Hansen, f. 5 aug 1890 i Frederikshavn.

Axel: Skibstømrer.

Barn af Thora Marie Agathe Rafn:

513 iii. Kai Thornam, f. 15 mar 1903 i København, d. 1975.

Cand.polyt.; grosserer; ejer af Ingeniør- og Handelsfirma Johs. Thornam.

Gift 17 maj 1929, Esther Brynnum, f. 9 jun 1908, d. 12 apr 1967.

514 iv. Ella Thornam, f. 7 mar 1905 i København. Hun blev gift med Sven Jacobsen.

515 v. Grethe Thornam, f. 8 mar 1914 i København, d. 21 feb 2013, bisat 1 mar 2013 fra Hørsholm Kirke.

321. Jes Haar, f. 10 jul 1851 i Haderslev, døbt 7 okt 1851 i Haderslev Domkirke, d. 27 okt 1933 i Haderslev.

Arbejder.

Han blev gift med Kirstine Marie Jessen, f. 8 feb 1859 i Hönkys (datter af Nikolaj Jessen og Maria Catharina Thiel), døbt 3 jun 1859 i Egvad Kirke, d. 9 jan 1939 i Haderslev.

Børn:

516 i. Anne Marie Haar, f. 15 jun 1878 i Taps, døbt 21 jul 1878 i Taps Kirke. Hun blev gift med Jørgen Wollesen.

517 ii. Marie Cathrine Haar, f. 1 jan 1880 i Ødis, døbt 8 feb 1880 i Ødis Kirke. Hun blev gift med Jochumsen.

518 iii. Nicolaj Haar, f. 30 sep 1881 i Ødis, døbt 20 nov 1881 i Ødis Kirke, d. 14 feb 1889 i Haderslev.

519 iv. Hans Haar, f. 31 maj 1884 i Stenderup, døbt 6 jul 1884 i Grarup Kirke, d. 1949 i Haderslev. Han blev gift med Marie Magdalene Mortensen, f. 27 nov 1883 i Frørup, Haderslev Amt (datter af Niels Jørgensen Mortensen og Alvine Christine Pries), døbt 26 dec 1883 i Frørup Kirke.

520 v. Albrecht Lautrup Haar, f. 12 dec 1886 i Haderslev, døbt 16 dec 1886 i Haderslev Domkirke.

Fraskilt restauratør i Haderslev i 1921.

Han blev gift med Anne, f. ca. 1886.

521 vi. Nicolai Haar, f. 26 aug 1889 i Haderslev, døbt 1 sep 1889 i Haderslev, d. 8 jun 1962 i Haderslev.

Politibetjent, registreret i København 1922.

Han blev gift med Inge.

522 vii. Jes Haar, f. 20 maj 1892 i Haderslev, døbt 15 jun 1892 i Haderslev, d. 25 dec 1905 i Haderslev, begravet 30 dec 1905 i Haderslev.

523 viii. Helene Haar, f. 16 feb 1895 i Haderslev, døbt 4 okt 1895 i Haderslev Domkirke. Hun blev gift med Martin Mortensen, f. ca. 1895.

524 ix. Henriette Haar, f. 14 jan 1898 i Haderslev, døbt 20 feb 1898 i Haderslev Domkirke, d. 18 jan 1993 i Esbjerg. Gift 6 jun 1923 i Esbjerg, b.v., Anton Petersen Nielsen, f. 23 sep 1885, d. 1950.

Anton: Restauratør.

525 x. Andreas Haar, f. 20 jan 1901 i Haderslev, døbt 25 feb 1901 i Haderslev Domkirke, d. 1975 i Aabenraa.

Slagtersvend i Haderslev i 1921.

526 xi. Johann Christian Haar, f. 30 aug 1905 i Haderslev, døbt 22 okt 1905 i Haderslev Domkirke, d. 15 nov 1998 i København. Han blev gift med Minna Petersen.

337. Elisabeth Henriette Thomine Buntzen, f. 21 jun 1847 i Kjøbenhavn, hjemmedøbt 28 jun 1847, fremstillet 20 apr 1848 i Vor Frue Kirke, d. 2 dec 1913 i København, begravet 6 dec 1913 fra Garnisons Kirke. Gift 14 sep 1872 i Gjentofte Kirke, Vilhelm Frederik Sophus Magnus Bjørnsen Hennings, f. 1 sep 1846 i Tikjøb (søn af Frantz Conrad August Hennings og Sophie Magdalene Bjørnsen), døbt 8 okt 1846 i Tikjøb, d. 24 okt 1916 i København, begravet 28 okt 1916 på Garnisons Kirkegaard.

Vilhelm: Cand.jur.; notar i København; geheimestatsråd; kabinetssekretær hos Dronning Louise; kammerherre.

Børn:

527 i. Sofie Augusta Louise Camilla Hennings, f. 23 dec 1873 i Kjøbenhavn, hjemmedøbt 20 mar 1874, fremstillet 15 okt 1875 i Vor Frue Kirke, d. 17 jun 1931 i København, begravet fra Kastelskirken. Gift 27 okt 1899 i Hvidovre, Erhard Florian Larsen, f. 7 jan 1838 i Kjøbenhavn (søn af Jens Larsen og Ane Cathrine Piil), døbt i Helligaandskirken, d. 11 feb 1916 på Frederiksberg, Skt. Markus Sogn.

Erhard: Højesteretsassessor.

528 ii. Paul Christian de Coninck Hennings, f. 27 aug 1875 i Gjentofte, døbt 15 okt 1875 i Vor Frue Kirke, d. 19 jul 1927 på Frederiksberg, begravet på Assistens Kirkegaard, København.

Overretssagfører.

Gift 4 maj 1902 i Sakskøbing, Caroline Bernhardine Limpert, f. 14 maj 1858 i Fürth, Rhinprovinsen (datter af Karl Heinrich Wolhelm Limpert og Sibylla Maria Wiedenfeldt), d. 22 feb 1931 i Bremen.

529 iii. Alexander Louis Frederik Hennings, f. 23 jun 1879 i Jægersborg, døbt 26 aug 1879 i Gentofte Kirke, d. 25 jun 1940 i Virum.

Cand.jur.; assistent i Københavns Overpræsidium; senere sagfører i Glumsø; ugift.

530 iv. Louise Rosa Christence Hennings, f. 1 jan 1886 i Kjøbenhavn, hjemmedøbt 2 maj 1886, fremstillet 11 okt 1886 i Vor Frue Kirke.