Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700

Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl, 1999

Bogen er et oversigtsværk over de embedsmænd, som virkede i Nordnorge i perioden fra reformationen til ca. år 1700.

Det drejer sig om:

For hver kategori af embedsmænd er en kort beskrivelse af deres opgaver og myndighed.

Oplysningerne om hver enkelt embedsmand falder i kategorierne karriere, økonomi og personalia (herunder familieforhold). Omfanget af oplysninger om de enkelte embedsmænd varierer stærkt i omfang fra få linier til ca. en side.Kåre Hasselberg er i færd med at udarbejde en ajourført og stærkt forøget udgave af dette værk. Den nye udgave vil omfatte perioden 1537-1837 og vil omfatte langt flere klasser af embedsmænd, herunder byfogeder, distriktskirurger, postmestre, bødler og andre.

Læs i øvrigt om Svein Tore Dahls og Kåre Hasselbergs udgivelser på denne side.