Slægten Tuxen

Tuxen-Samfundet

Tuxen-Samfundets slægtsmøde 1933. Klik for at se en detaljeret deltagerliste

Tuxen-Samfundets slægtsmøde 2. december 1933

Hvor vi i dag f.eks. bruger internettets sociale medier til at samles om specielle interesser, havde man i starten af det tyvende århundrede andre måder at mødes om emner, som optog en sluttet kreds. Her tænkes selvfølgelig specielt på det store og brogede hav af foreninger, hvori Tuxen-Samfundet kun har været en lille dråbe.

Der har altid været en udtalt genealogisk interesse i slægten Tuxen, men det er næppe forkert at sige, at den stærkeste drivkraft har været general A.P. Tuxen, som ved siden af sin militære og militærhistoriske dont leverede vigtige bidrag til personalhistorien omkring slægten Tuxen igennem mere end 30 år.

Det er ikke lykkedes mig at finde dokumenter om Tuxen-Samfundets stiftelse, generalforsamlinger, medlemslister, regnskaber og nedlæggelse, kun Samfundets love. Det følgende er derfor hovedsageligt baseret på samtidig korrespondance samt kvalificerede antagelser.

I 1924 udgav A.P. Tuxen "Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mandslinien)" med summariske oplysninger om 281 medlemmer af slægten. Han nævner ikke Tuxen-Samfundet, som derfor næppe kan have eksisteret på dette tidspunkt. Men indsamlingen af informationer til slægtstavlen har givet A.P. Tuxen det nødvendige netværk til at stifte Samfundet, som må være grundlagt i 1925 med A.P. Tuxen som den naturlige formand. Efter Samfundets love skulle der afholdes slægtsmøde hvert andet år, men i 1927 måtte han meddele Samfundet, at slægtsmødet på grund af mange dødsfald og sygdomstilfælde i slægten måtte udsættes til bedre tider. Han havde dog et forslag, som blev bragt til udførelse. Han var i gang med at udarbejde en "kortfattet Fremstilling af Slægtens Historie i det 17' og 18' Aarhundrede" og foreslog samfundet at bruge sin kassebeholdning på udgivelsen. "Slægten Tuxen 1550-1800" udkom i 1928 som Tuxens sidste personalhistoriske arbejde og med Tuxen-Samfundet som udgiver. Straks inde i 1929 døde A.P. Tuxen, og Samfundet stod uden sin første formand og drivende kraft.

Tuxen-Samfundet, som i 1927 havde 127 medlemmer, levede dog videre, vel mest som selskabelig forening. I hvert fald kom der ikke flere udgivelser fra Samfundet. Men der blev festet, som ovenstående fotografi viser. Det stammer fra Samfundets angiveligt sidste slægtsmøde, som fandt sted i Domus Medica 2. december 1933. Her deltog i alt 75 slægtsmedlemmer og indgifte. Et ganske imponerende fremmøde. Når man går i detaljer med deltagerlisten for slægtsmødet, fremgår det tydeligt, at slægtsinteressen ikke kun var knyttet til mandslinjen.


Tuxen-Samfundets love foreskrev, at der hvert år blev udsendt et rettelsesblad til stamtavlen, som nævnes ovenfor. I mit eksemplar af stamtavlen er kun indlagt et enkelt rettelsesblad, pertentlligt udført i maskinskrift. Jeg er ret overbevist om, at andre må have flere spor af Tuxen-Samfundets virke. Indkaldelser til generalforsamlinger, referater, regnskaber, medlemslister, korrespondance o.s.v.