Sorterup

Én landsby, mange slægter

Sorterup er et landsogn på Vestsjælland, nord for motorvej E20, ca. midt mellem Sorø og Slagelse. Omkring år 1800 boede her ca. 400 mennesker. Befolkningstallet steg over det næste århundrede til mere end 600, men er nu nede på under 350. En helt almindelig udvikling, som ses mange steder.

Men Sorterup skiller sig ud på mere end én måde. For det første er der ikke andre steder i landet ved navn Sorterup. For det andet er der adskillige slægter, som uafhængigt af hinanden har antaget slægtsnavnet Sorterup efter at være flyttet fra sognet.

Langt den største, den mest kendte og sandsynligvis den tidligste af disse slægter er efterkommerne af sognepræst Jørgen Madsen Aarby (ca. 1628-85). Hans ældste søn var digterpræsten, provst Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723), som antagelig var den første, der antog Sorterup som slægtsnavn. Alene denne slægt havde for 100 år siden sammenlagt flere efterkommere, end der var indbyggere i Sorterup Sogn; de færreste dog af navnet Sorterup.

En anden og noget senere slægt er efterkommerne af korporal, vagtmester og marketender Niels Larsen Sorterup (1808-79). Han er et godt eksempel på, at slægtsnavnet Sorterup i begyndelsen blot var et praktisk tilnavn og først senere kom til at hænge fast. Hans børn blev døbt Sorterup, mens han selv sent i livet kaldte sig Sorterupmark. Det gav forsåvidt også god mening, eftersom hans fars husmandssted lå på Sorterup Mark, mens en anden jævnaldrende Niels Larsen i sognet var født på Næsby Mark.

De to førstnævnte slægter kan med sikkerhed føre deres rødder tilbage til Sorterup, men der er andre ved navn Sorterup, hvis oprindelse er mere usikker.

Den mest kendte er nok arkæologen, numismatikeren og præsten Julius Benjamin Sorterup (1815-49), som blev født i Hjortespring af enken Anna Sorterup, hvis oprindelse er ukendt ligesom hans fars navn.

I Frederikssund er en told- og konsumtionsbetjent Mads Jørgen Sorterup (ca. 1764-1820). Hans oprindelse står hen i det uvisse, men med de fornavne er det fristende at sætte ham i forbindelse med præsteslægten ovenfor. Indtil videre er det dog ikke lykkedes at placere ham. Der er også flere dunkle punkter omkring hans hustru og søn, mens efterslægten er noget bedre dokumenteret.

I København er en skræddersvend Christian Sorterup, som med sin hustru Sophie Magdalene Carlsen får døtrene Rasmine Petrea Sorterup (f. 13 feb 1815) og Sophie Magdalene Sorterup (f. 12 jan 1820), begge døbt i Skt. Petri Kirke.

Endelig er der nogle enkeltpersoner, som i det mindste på et tidspunkt i livet er blevet benævnt Sorterup:

Jeg har ikke her medtaget enkeltpersoner med Sorterup som mellemnavn. Der er med en vis sandsynlighed tale om æresopkald efter berømte eller skattede personer udenfor de pågældendes slægt.

Min interesse

Bortset fra et enkelt indgifte mellem præsteslægten nævnt ovenfor og min slægt Tuxen har jeg ikke - mig bekendt - familieforbindelser til Sorterupslægterne.

Min interesse knytter sig til flere silhuetter fra guldalderen, som jeg har ønsket at udrede proveniensen af. Det er lykkedes i et par tilfælde, mens jeg har måttet give op i andre. Hvis du skulle have viden om silhuetter knyttet til disse slægter Sorterup, hører jeg meget gerne fra dig. Rettelser og tilføjelser til disse slægtstavler er naturligvis også velkomne.