Nogle Optegnelser om mit Barndomshjem og mine Oplevelser

af Christian Brandstrup

 

Om forfatteren

Christian Brandstrup

Christian Brandstrup (1859-1937)

Christian Brandstrup var mangeårig afdelingsarkitekt hos Københavns Stadsarkitekt. R*. Han helligede sig især skolebyggeriet. Han tegnede og byggede desuden en del villaer samt en række embedsboliger for DSB, især langs Kystbanen, foruden flere præstegårde. Læs mere om Christian Brandstrups professionelle virke i Weilbachs Kunstnerleksikon.

Afdelingsarkitekt Christian Brandstrup skrev i 1931 sine erindringer om slægtens historie og sit eget liv. Erindringerne blev udgivet som manuskript og i form af en lille bog på 80 sider trykt hos Chr. Stæhrs Bogtrykkeri, Taastrup.

Som søn af lærer Frederik Brandstrup i Tranekær står Christian Brandstrup centralt i en interessant familiegren, der også omfatter billedhuggeren Ludvig Brandstrup, Alhed Warberg (fuglemaleren Johannes Larsens hustru) samt skuespilleren Ludvig Brandstrup, søn af forfatteren.

Kirsten Brandstrup (forfatterens barnebarn) og Jan Tuxen har ombrudt erindringerne til web-dokument. Den oprindelige retstavning og syntaks er bevaret bortset fra enkelte åbenlyse korrekturfejl, men vi har for at lette læsningen opdelt bogen i kapitler og tilføjet en række afsnitsinddelinger. Desuden har vi illustreret erindringerne, blandt andet med Christian Brandstrups egne tegninger og familiens fotografier.

Erindringerne indeholder følgende kapitler:

  1. Hjemmet i Tranekær
  2. Slægten
  3. Barndom
  4. I tømrerlære
  5. Togtet til Dansk Vestindien
  6. På valsen til Konstantinopel
  7. Tømrermester i Maribo
  8. Hos Stadsarkitekten i København
  9. Efterskrift

Hvis du hellere vil læse erindringerne i en mere original version, findes de også som ét samlet dokument uden kapitler, uden ændrede afsnitsinddelinger og uden illustrationer.